erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. január 13.
2011.02.17. csütörtök 15:19

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011. január 13-án (18:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta:

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 

1. Beszámoló Sibenik városával való testvérvárosi kapcsolatról

 

2. Beszámoló az adventi ünnepségről

 

3. Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával horvát nyelvtanulással kapcsolatban

 

4. Beszámoló a 2011. évi rác bál szervezéséről

 

5. Egyebek

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló Sibenik városával való testvérvárosi kapcsolatról

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Felolvassa Baracskay Angelának, az Érdi Polgármesteri Hivatal testvérvárosi kapcsolatokkal megbízott munkatársának a beszámolóját.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat jelezte az önkormányzat EU testvérvárosi és pályázati bizottságnak, hogy határozatot hozott testvérvárosi kapcsolat létesítésére.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 11-i ülésére tűzte a javaslatot. (Javaslat a testvérvárosi kapcsolat felvételére a horvátországi Sibenik várossal c.), melyetaz Érdi Horvát Önkormányzat március 22-én hozott határozatára alapozott (5/2007.(III.22.) HÖK 2007) a testvérvárosi kapcsolat felvételének céljából a horvátországi Sibenik városával.

A kisebbségi önkormányzat előzetes tájékoztatása szerint Sibenik Polgármesteri Hivatalának van fogadó késsége a testvérvárosi kapcsolatok létesítésére.

 

Šibenik  város Horvátországban, Sibenik-Knin megyében. A Sibeniki öböl partján, a Krka folyó torkolatánál fekszik. Sibenik-Knin megye közigazgatási és kulturális székhelye. 2001-ben a hozzá tartozó településekkel együtt 51.553 lakosa volt, melyből 48.169 horvát, 1.627 szerb nemzetiségű.

Fentiek figyelembe vételével T. Mészáros András polgármester úr kérte a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint támogatni szíveskedjen a kezdeményezést, amely meg is történt.

 

Határozati javaslat I.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Horváth Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezését, hogy Érd MJV Polgármesteri Hivatala testvérvárosi kapcsolatot létesítsen a horvátországi Sibenik városával.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat továbbítására az Érdi Kisebbségi Önkormányzat és Sibenik Város Polgármesteri Hivatalához azzal, hogy a testvérvárosi Megállapodást megkösse.

 

Ez követően kiutazás történt Horvátországba (Sibenik 2008. szeptember 19-22) megbeszélések lefolytatása érdekében és a Sibeniki Napokon való részvétel miatt.

 

Kiutazók: Sibenik 2008. szeptember 19-22

Segesdi János, alpolgármester

Kubatov István, képviselő,

Kubatov Dubravka, elnök, Horvát kisebbségi önkormányzat

Mecsériné Szilágyi Erzsébet, aljegyző

 

A kiutazás után levélben megköszöntük a vendéglátást.

2009. februárban Nedjelka Klaric polgármester asszony megköszönte a részvételt és örömét fejezte ki, hogy Érden horvát kisebbségi önkormányzat működik.

Sibenik város nagyon nyitott a többi városok iránt is, melyekkel kulturális és gazdasági kapcsolatokat épít, különösen azon városok iránt, melyhez közös történelmi, földrajzi és gazdasági kapcsolatok fűzik.

Tiszteletben tartják számos horvát és magyar kötöttséget, kívánságokat, kiállást a testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáért, mely nagy megtiszteltetetés a város számára.

A Sibeniki Közgyűlés határozatával a következő városokkal írta alá a testvérvárosi kapcsolatokat Herford (Németország), Voiron (Franciaország), Civitanova Marche (Olaszország) és San Benedetto del Tronto (Olaszország). Többéves baráti kulturális kapcsolatot ápolunk Veszprémmel Magyarországon, akikkel még mindig nincs aláírt testvérvárosi megállapodásuk.

Ezekkel a testvérvárosokkal a formális nyilatkozat aláírása előtt a város közgyűlése dönt, több éves kulturális és egyéb közreműködés után, a hivatalos testvérváros kialakításáról.

Ebből kifolyólag úgy tartják, hogy túl korai a hivatalos testvérvárosi kapcsolat aláírása, annak ellenére, hogy a jövő együttműködését a két város között üdvözlik és elfogadják.

Az érdi horvát bálon sajnos nem tudtak részt venni, a helyhatsági választások miatt.

 

Kubatov Dubravka2009. májusában tájékoztatta az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságot az önkormányzati delegáció tavalyi, sibenki látogatás fejleményeiről. Elmondta, hogy a horvátországi szemlélet szerint a testvérvárosi kapcsolatot előbb meg kell tölteni tartalommal (pl.: múzeumok, könyvtárak közötti együttműködés stb.), mielőtt a hivatalos kapcsolatlétesítésre, a testvérvárosi megállapodás aláírására sor kerülne. Elmondta továbbá, hogy nagyon fontosnak tartja a személyes kontaktust, e célból nyáron Horvátországba utazik. Reményei szerint esetlegesen már szeptemberben sor kerülhet a megállapodás aláírására.

 

A horvátországi Sibenik városával a sorozatos együttműködést kívánva folytatni, 2008 és 2009-ben és 2010-ben is meghívást intéztek hozzájuk, hogy részt vegyenek az Érdi Napokon.

 

2009-ben a Sibeniki Napokon vett részt érdi delegáció. Az idén is meghívás kaptak az Sibeniki Napokra, amely „Középkori Idő”-k hangulatát hivatott idézni.

A delegáció tagjai között szerepeltek az érdi Polgármesteri Hivatal képviselői, a Kursan Íjászati Egyesület, az érdi kisebbségi önkormányzat tagjai.

 

Sibeniki Napok, 2009. szeptember 18-20.

Sibenik horvátországi leendő partnerváros minden évben megrendezi a Sibeniki Napokat. A Sibeniki Napok a reneszánsz időket idézi fel, ezért egy íjász csoport képviselte Érdet. Az utazással kapcsolatos teendőket az érdi horvát kisebbségi önkormányzat vállalta magára, kivéve a Hivatalt. Az ünnepségre önkormányzatunk is meghívást kapott. Érd MJV-t az alábbi személyek képviselték a partnervárosi kapcsolatok ápolása céljából.

 

Kiutazók:, Sibeniki Napok,  2009 szeptember 18-20

1. Dr. Aradszki András, alpolgármester

2. Kubatov István, képviselő

3. Donkó Ignác, képviselő

4. Tóth Tamás, képviselő

5. Fülöp Sándorné, képviselő

6. Vágó Józsefné

 

Dr. Aradszki András alpolgármester úr által vezetett küldöttség találkozott a Sibeniki Polgármesteri Hivatal képviselőivel és a város Polgármesterével Ante Zupanovic úrral. A megbeszélésen az alpolgármester úr tájékoztatta Polgármester urat a két város együttműködési lehetőségeiről, úgy az önkormányzat és intézményei között, mint nemzetközi téren. Hangsúlyozásra került Érd MJV kiváló logisztikai elhelyezkedése a budapesti agglomerációban.

A delegáció tagjai közösen próbáltak egy közös történelmi alakot keresni a múltból, aki kötődik mindkét országhoz, végül megtalálták Verencsics Antalt, volt esztergomi érseket. A Sibenik-i Múzeum rendelkezik róla egy komplett kiállítással és szívesen elhoznák Érdre egy előadással egybekötve. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat nem támogatta teljes mértékben ezt a projektet. dr. Aradszki András Alpolgármester Úr meghívta a március 15-i koszorúzásra a sibeniki delegációt.

Kubatov Dubravka 2009.októberben az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságnak beszámolt arról, hogy milyen nehézkes a kapcsolatépítés Sibenik-kel, ez annak is betudható, hogy Horvátországban májusban voltak a választások és komoly személyváltozások mentek végbe. Kubatov Dubravka asszony számot ad arról is, hogy azt tanácsolták neki, hogy az intézményeken keresztül próbálkozzon kapcsolatteremtésre, esetlegesen a Könyvtáron vagy a Múzeumon keresztül. Augusztusban a gazdasági osztály vezetőjétől magánúton kapták meg a Sibenik-i középkori vásárra (szeptember 18-20) a meghívást. Majd még ugyanebben a hónapban a hivatalos formát is. Hozzá teszi, hogy az Érdi napokon szóló meghívásnak a horvátok nem tudtak eleget tenni.

 

2010-ben a Sibeniki önkormányzat képviselőit Ante Županović polgármester vezetésével meghívták Március 15-re, a Majálisra és EU Napokra, valamint az Érdi Napokra.

 

2010-ben nem a Polgármestertől, hanem Sibenik város turisztikai központtól meghívást kapott Érd a Sibeniki Reneszánsz Napokra. Ebben az időben Szabadka partnervárostól korábban meghívást kaptak a Szabadkai Napokra, így Sibenikbe nem állt módukba kiutazni.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló az adventi ünnepségről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az adventi ünnepség jól sikerült. 10 kg banánt, 10 kg narancsot és 6 kg szaloncukrot vett az érdi horvát önkormányzat az adventi ünnepségre.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával horvát nyelvtanulással kapcsolatban

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az iskola 3., 4. és 5. évfolyamos tanulóinak kiosztották a jelentkezési lapokat, amiket január végéig kérték visszajuttatni, majd összesítik, hogy hányan érdeklődnek a horvát nyelvtanulás iránt.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2011. évi rác bál szervezéséről

 

 

Piszák Lászlóné: Az idei batyus rác bált 2011. február 05-én (szombaton) 18 órától tartanák a volt II. Lajos Általános Iskola tornatermében. A Zorica tánccsoport lépne fel és a lórévi Szeló zenekar szolgáltatná a zenét.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy a bál bevételét a zenekar kifizetésére fordítsák.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

1/2011. (I.13.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a rác bál megrendezéséről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2011. február 05-én (szombaton) 18 órától kerül megrendezésre a II. Lajos Általános Iskola tornatermében.  

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

2/2011. (I.13.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a rác bál költségeiről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2011. február 05-ei rác bál előkészületeire 40.000,- Ft-ot szán.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

3/2011. (I.13.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

a rác bál bevételének felhasználásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2011. évi rác bál bevételét a zenekar kifizetésére fordítja.  

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a következő horvát táncház a holnapi napon, 2011. január 14-én, pénteken 18 órától lesz a volt II. Lajos Általános Iskola tornatermében, amelyre szeretettel vár mindenkit.

 

Antunovits Antal: A mohácsi busójárásra 2011. március 06-án (vasárnap) mennének és minimum egy buszra való jelentkező kellene.  

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 08:00
Polgárok Háza - Érd, Alsó u. 1-3. II. emelet 205. szoba
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria