erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. február 10.
2011.09.29. csütörtök 11:01

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011. február 10-én (19:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Fülöp Sándorné önkormányzati képviselő, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIRENDI ELŐTT:

 

Weszelovits Istvánné elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. Beszámoló a rác bálról

 

2. Javaslat a 2011. évi költségvetés elfogadására

 

3. Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával folytatott megbeszélésről a horvát nyelvtanulásról

 

4. Javaslat a 2011. évi busójáráson való részvételre

 

5. Javaslat az érdi horvát önkormányzat 2011. évi tervére

 

6. Javaslat felnőtt horvát nyelvoktatásra

 

7. Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a rác bálról

 

 

Weszelovits Istvánné: A rác bál jól sikerült. 100 db jegyet sikerült eladni. A belépőjegyekből 100.000,- Ft bevétel keletkezett, amit a báli zenét szolgáltató Selo zenekar részére került kifizetésre. Megköszöni Piszák Lászlónénak a szervezést. A pozitívumokon kívül beszámol arról, hogy mit szeretne a jövőben másképpen.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

3A/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

az Érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. rác bál elszámolásáról

 

 

A 2011. évi rác bál bevétele, ami a belépőjegyek (tömbszám: AN 336501-tól 33660-ig) eladásából (100 x 1.000,- Ft, azaz 100.000,- Ft) keletkezett, mely összeg bevételezésre került a házipénztárba és a bevételből a báli zenét szolgáltató Selo zenekar által benyújtott számláját egyenlítik ki.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2011. évi költségvetés elfogadására

 

 

Weszelovits Istvánné: A Közgazdasági Iroda elküldte a 2011. évre az érdi horvát önkormányzat költségvetési javaslatát.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

4/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

az Érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés elfogadása

 

Az Érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 487.179,12 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

Eredeti

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

209.539,-

IV. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

209.539,-

V. Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

68.101,12

Bevételek összesen:

487.179,12

 

 

 

Kiadások

Eredeti

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

487.179,12

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

487.179,12

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2011.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával folytatott megbeszélésről a horvát nyelvtanulásról

 

 

Weszelovits Istvánné: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a horvát nyelvtanulásra sajnos csak 4 fő jelentkezett. A tavalyi évben a szakkörre többen jártak, de a szülők csalódtak, nagy volt a lelkesedésük és ezt a mostani szakkört nem vették komolyan. Javasolja, hogy ne csak 1 – 1 iskolára terjesszék ki a nyelvtanulási lehetőséget, hanem egész Érd területére.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

5/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

az érdi horvát önkormányzat a diákok horvát nyelvtanulásról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a gyerekek nyelvtanulására felmérést fog készíteni Érd városában, hogy mennyien szeretnének szakköri jelleggel horvát nyelvet tanulni.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2011. évi busójáráson való részvételre

 

 

Antunovits Antal: Megkéri Fülöp Sándorné önkormányzati képviselőt – aki segít a busójárásra az utat megszervezni, hogy mondjon néhány szót az utazásról.

 

Fülöp Sándorné: Autóbusszal mennének, az út Mohácsra 408 km + 30 km a kiszállás. A költség 250,- Ft/km + autópálya díj (3.000,- Ft). A busz 48 fős, tehát 2.500,- Ft/fő lenne a részvételi díj. A gyülekező Érden a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt lenne 05:30-kor és 06:00-kor indulnának.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

6/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-es busójáráson való részvételére

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a 2011-es busójáráson és 2011. március 06-án (vasárnap). Ez jó alkalom a baranyai kapcsolatok ápolása érdekében.

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az érdi horvát önkormányzat 2011. évi tervére

 

 

 

Weszelovits Istvánné: A 2011. évben előreláthatólag a következő ünnepségeken venne részt az Érdi Horvát Önkormányzat: Március 15., Szőlővirág Ünnep (május 21.) , Majális, utcabál, Szt. Mihály napi búcsú (horvát misével egybekötve), október 23., illetve advent.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

7/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a március 15-ei koszorúzásról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz a város március 15-ei ünnepségein és 10.000,- Ft értékben 3 db koszorút vásárol.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

8/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a Szőlővirág Ünnepségen való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz a Szőlővirág Ünnepségen, ami 2011. május 21-én lesz.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

9/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a városi majálison való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz a városi majálison.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

10/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a városi utcabálon való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz az őszi városi utcabálon.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

11/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

a Szt. Mihály napi búcsún való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz a Szt. Mihály napi búcsún, amelyen megszervezik, hogy horvát nyelvű mise is legyen.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

12/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

az október 23-ai városi ünnepségen való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz a város október 23-ai ünnepségén.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

13/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

az ófalusi adventen való részt vételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben részt vesz az ófalusi adventen.

 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat felnőtt horvát nyelvoktatásra

 

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy a felnőtteknek részére is tartsanak horvát nyelvoktatást.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

14/2011. (II.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2011-ben megszervezi a felnőttek horvát nyelvtanulását.

 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria