erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. november 06.
2012.11.29. csütörtök 13:20

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. november 06-án (17:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat I – III. negyedéves költségvetésének elfogadására

2.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

3.      Javaslat a 2012. november 11-ei felsőszentmártoni Márton napi búcsún való részvételről

4.      Javaslattétel Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésére

5.      Javaslattétel Érd Megyei Jogú Város 2013. évi munkatervére

6.      Beszámoló az elmúlt hónapban történt eseméynekről

7.      Javaslat a 2012. évi ófalusi adventen való részvételről

8.      Javaslat pénzfelvételről

9.      Egyebek

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat I – III. negyedéves költségvetésének elfogadására

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi I – III. negyedéves költségvetésének teljesítését. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

51/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

7

7

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

207

208

-

Pénzmaradvány

0

273

273

-

Támogatás

215

954

954

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

1441

1442

-

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

1331

716

53,7

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

50

50

100

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

60

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

1441

766

53,0

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája kérte, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat készítse el a 2013. évi költségvetési koncepcióját. Azt még nem tudják, hogy jövőre mennyi pénzből fognak gazdálkodni, ezért csak a terveket tudják felsorolni, 2013-ban is igyekszik az Érdi Horvát Önkormányzat a városi ünnepségeken részt venni, illetve a környékbeli horvát önkormányzatok báljain, fontosabb eseményein képviseltetni magukat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

52/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évben az alábbi eseményeken szeretne részt venni:

 

Január 08.: Elhurcoltak napján való koszorúzáson való részvétel

Január 26.: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat bálján való részvétel

Február: Tököli rác bálon való részvétel

Február 09.: Érdi horvát bál rác hagyományok szerinti szervezése

Március 15.: Városi ünnepségen és a koszorúzáson való részvétel

Május: Szőlővirág ünnepségen való részvétel, nemzetiségi műsor

            Hercegszántói búcsún való részvétel

            Ercsi majálison való részvétel

Augusztus: Ercsi búcsún való részvétel

Augusztus 20.: Városi ünnepségen való részvétel

Augusztus 31.: Alsó utcai utcabálon való részvétel

Szeptember: Érdi Napokon való részvétel

                     Szent Mihály napi búcsún való részvétel

Október 06.: Aradi vértanúkról való megemlékezésen való részvétel

Október: Tököli kórustalálkozón való részvétel

               Ercsi rác bálon való részvétel

               Rózsafüzér zarándoklaton való részvétel

               World Walking Day-en való részvétel

Október 23.: Városi ünnepségen és a koszorúzáson való részvétel

November: Felsőszentmártoni Márton napi búcsún való részvétel

November 04.: Az Emlékezés Napján való részvétel

December: Ófalusi adventen való részvétel

Egész évben: horvát nyelvoktatás gyerekek, illetve felnőttek részére

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2012. november 11-ei felsőszentmártoni Márton napi búcsún való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt a november 11-ei Felsőszentmártoni Márton napi búcsún, illetve Donji Miholjaci kastély és körülötte lévő őspark meglátogatásán. Az utazásra 57 fős buszt béreljenek.

 

Piszák Lászlóné: Javasolja, hogy a vendéglátóknak ne ajándékkosarat vigyenek, hanem könyveket Érdről, érdi bort, illetve Szűcs Lászlóné kerámiái közül a város nevezetességeiről készültekből válogassanak.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

53/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

Érdi Horvát Önkormányzat 2012. november 11-ei felsőszentmártoni Márton napi búcsún való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát önkormányzat részt vesz a Felsőszentmártoni Márton napi búcsún és a Donji Miholjaci kastély és körülötte lévő őspark meglátogatásán. A búcsúra autóbuszos utazás szerveznek a költségekre 180.000,- Ft-ot szán, illetve az ajándékozásra további 15.000,- Ft-ot.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslattétel Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésére

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája kérte, hogy ha van valami javaslata, akkor azt tegye meg az Érdi Horvát Önkormányzat a város 2013. évi költségvetésére. Javasolja, hogy a városi önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogassa a nemzetiségi önkormányzatokat, illetve a nyelvoktatásokra a termet biztosítani szíveskedjenek a továbbiakban. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

54/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

Érdi Horvát Önkormányzat javaslata Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésére

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséhez javasolja, hogy a városi önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogassa a nemzetiségi önkormányzatokat, illetve a nyelvoktatásokra a termet biztosítani szíveskedjenek a továbbiakban.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslattétel Érd Megyei Jogú Város 2013. évi munkatervére

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal kérte, hogy ha van javaslata van az Érdi Horvát Önkormányzatnak a város 2013. évi munkatervére, akkor azt tegye meg. Javasolja, hogy a nyelvtanulást folytassák, illetve a „Javaslat testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése horvátországi várossal”.  Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

55/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

Érdi Horvát Önkormányzat javaslata Érd Megyei Jogú Város 2013. évi munkatervére

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi munkatervére javasolja megtárgyalni március hónapban a „Javaslat testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése horvátországi várossal”és a nyelvi oktatásra a termet biztosítsák

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló az elmúlt hónapban történt eseméynekről

 

 

Weszelovits Istvánné: Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vett az október 06-ai koszorúzáson, október 23-ai városi ünnepségen és koszorúzáson (10.000,- Ft), október 07-ei World Walking Day-en, október 13-ai ercsi bálon (16.145,- Ft tombola), október 13-ai rózsafüzér zarándoklaton (25.170,- Ft volt a költségvetése, amiből a zarándokok részére agapé készült) és az október 20-ai tököli kórustalálkozón, irodaszer (22.170,- Ft, ebből 19.500,- Ft gyerekszakkör részére nyomtatópatron vásárlása), Benzinköltség elszámolása (7.565, - Ft  illetve horvát-magyar szótár beszerzésére(3.100,- Ft) is sor került.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2012. évi ófalusi adventen való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat idén is vegyen részt a hagyományőrző ófalusi adventen, illetve a december 16-ai ercsi rác adventi ünnepségen is vegyenek részt.

 

Piszák Lászlóné: Idén december 22-én lesz az ófalusi advent.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

56/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

Érdi Horvát Önkormányzat részvétele a 2012. évi ófalusi adventen

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományőrző december 16-ai ercsi rác adventen, illetve a december 22-ei ófalusi adventen részt vesz és 30.000,- Ft-ot szán a költségekre.

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat pénzfelvételről

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a felmerülő költségekre a bankból 230.000,- Ft-ot fel kellene vennie. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

57/2012. (XI.06.)

h a t á r o z a t a

pénzfelvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 230.000,- Ft-ot vesz fel a bankból, amit az ülésen hozott határozatok költségeire szán.

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Budapesti horvát gimnáziumot meghívták a november 08-ai érdi általános iskolák igazgatóinak összehívott értekezleten, ahol lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. A Budapesti horvát gimnázium november 19. és 23-a között nyílt napot tart. November 22-én Tanulók napja van, amikor 14 órától 16 óráig bemutatkoznak egymásnak a gyerekek. Várják a felső tagozatos gyerekek részvételét a nyílt napon és az igazgató asszony kérte, hogy tartson egy előadást az érdi horvátokról az Érdi Horvát Önkormányzat, melyet Kőrösi Jánosné fog megtartani „Az Érdi horvátok régen és ma” címmel. Délben igazi rác recept szerinti ételkülönlegességet fognak főzni az iskola menzáján.

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Mindenkinek megköszöni a részvételt. Minden képviselőt szeretettel vár és elvár a 18 órakor kezdődő Közmeghallgatásra.

 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 18:00-kor ért véget.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria