erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. június 26.
2012.08.16. csütörtök 11:21

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. június 26-án (13:00 órától) megtartott rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda megküldte az Érdi Horvát Önkormányzat részére a 2011. évi pénzmaradványt, amivel a módosítani kellene a 2012. évi költségvetést. Javasolja, hogy a 273.000,- Ft-os pénzmaradványt dologi kiadásokra fordítsák. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

32/2012. (VI.26.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

4

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

207

Pénzmaradvány

0

273

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

699

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

649

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

50

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

699

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

 

 

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Megnevezés

2012. évi  módosított előirányzat

Dologi kiadások

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

 20.000, - Ft

5441.

Könyv folyóirat egyéb információhordozó

 

54411.

Könyvbeszerzés

 30.000,- Ft

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 90.000,- Ft

5471.

Szakmai anyag és kisé.te.szellemi term.besz.

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

54712.

Kisértékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.

 20.000,- Ft

54913.

Egyéb készletbeszerzés

 

54.

Készletbeszerzés

 

5511.

Kommunikációs szolgáltatások

 

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 200.000,- Ft

552121.

Bérleti és lízingdíjak

 

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

55218.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

55219.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

552193.

Postaköltség

 3.000,- Ft

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

55.

Szolgáltatások

 

5611.

Általános forgalmi adó

 

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

 

5621.

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

 

56211.

Belföldi kiküldetés

 

56212.

Külföldi kiküldetés

 

56213.

Reprezentáció

 250.000,- Ft

56214.

Reklám- és propagandakiadások

 

56319.

Egyéb dologi kiadások

 36.000,- Ft

56.

Különféle dologi kiadások

 

54-56.

Dologi kiadások összesen

 

Egyéb folyó kiadások

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

57311.

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

57.

Egyéb folyó kiadások összesen

 

Támogatásértékű kiadások

 

37315.

Helyi önk.-nak és költségvetési szerveinek

 

37317.

Orsz.kisebbségi önk.-nak és költségv.szerv.

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 50.000,- Ft

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

38115.

Non-profit szervezeteknek

 

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

Beruházási kiadások

 

1315.

Gépek, berendezések és felszerelések vás.

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

Beruházási kiadások

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

Felújítási kiadások

 

1316.

Gépek, berend. és felszerelések felújítása

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

Felújítási kiadások

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

Kiadások összesen

 699.000 Ft

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria