erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. március 13.
2013.07.25. csütörtök 11:24

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. március 13-án (13:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Az Érdi Horvát Önkormányzat beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról

2.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi programjaira

3.      Javaslat a március 15-ei városi ünnepségen való részvételről

4.      Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat  2013. évi költségvetéséhez

5.      Javaslat az érdi rácok lapjának támogatására

6.      Javaslat az április 22-ei Föld Napja városi rendezvényen való részvételről

7.      Javaslat a drávakeresztúri búcsún való részvételre (május 11.)

8.      Javaslat a június 1-ei Szőlővirág Ünnepségen való részvételről

9.      Javaslat a szentpéterfai Szent Péter Pál búcsún való részvételre (június 29..)

10.  Javaslat a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának Krizevacko veliko Spraviscén való részvételének támogatására

11.  Javaslat közösségi kapcsolat léteaítésére a horvátországi Vinyerac-cal

12.  Javaslat író-olvasó találkozó szervezésére

13.  Javaslat spotoló-szurkoló közönségtalálkozó szervezésére

14.  Javaslat az IGRAJ KOLO tánccsoport támogatására

15.  Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Horvát Önkormányzat beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

9/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Érdi Horvát Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

                                                                                                                ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Saját bevétel

0

16

16

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

Támogatás előző évről

0

0

0

Pénzeszközátvétel

0

292

292

Pénzmaradvány 2011. évi

0

273

273

Támogatás

215

954

954

Bevétel összesen

215

1535

1535

 

 

 

 

 

 

 

     ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Dologi kiadások

215

1475

1204

Támogatások

0

50

50

Pénzeszközátadás Áht-n kívülre

0

10

10

Kiadás összesen

215

1535

1264

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

271

 

A költségvetési pénzmaradványát 271 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány: 271 ezer Ft

 

Felelős: elnök

Határidő:

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi programjaira

 

 

Weszelovits Istvánné: Ismerteti az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi program terveit. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

10/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi programjairól

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013-ban az alábbi programokon való részvételt tervezi:

Március 15-ei városi ünnepség

Április 22-ei Föld Napja szelektív hulladékgyűjtési roadshow

Május 1-jei városi rendezvényeken

Május 11-ei drávakeresztúri búcsú

Május 12-ei Ófalúban Bogner Mária születésnapja évfordulós egyházi ünnep, mise és zarándokok fogadása

Május 26-ai Hősök Napja városi rendezvényen

Június 1-ei Szőlővirág ünnepség

Június 29-ei szentpéterfai Szent Péter Pál búcsú

Július 6-ai tököli nemzetiség találkozó

Augusztus 20-ai városi rendezvény

Kórustalálkozó

Augusztus 15-ei Ercsi búcsú

Szeptemberi Érdi Napok rendezvényeken

Szent Mihály napi búcsú – szentmisével

Október Rózsafüzér zarándoklat

Walking Day

Érd-Körbe kerékpáros verseny

Rác advent – szentmisével

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a március 15-ei városi ünnepségen való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy 2 nap múlva lesz a március 15-ei városi ünnepség, amin szokás szerint részt vesz az Érdi Horvát Önkormányzat.

 

Antunovits Antal: Az Ófalusi koszorúzáson részt vesz.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

11/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

március 15-ei városi ünnepségen való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a március 15-ei városi ünnepségen és a két koszorúra 8.000,- Ft-ot szán.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat  2013. évi költségvetéséhez

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az Érdi Hovát Önkormányzatnak lenne javaslata szokás szerint Éd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséhez. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

12/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséhez

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy a 2013. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat. Kéri továbbá Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatokat támogassa azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban évente egy alkalommal nemzetiségi rendezvény lebonyolítására biztosítja térítésmentesen a helységet.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az érdi rácok lapjának támogatására

 

 

Szabó Marianna: Elmondja, hogy az érdi rácokról, illetve kiegészülve a környékbeli ercsi rácokról is sok minden megtalálható az erdiracok.mindenkilapja.hu honlapon, aminek a szerkesztéséhez kér segítséget.

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy nézzenek utána a honlap fejlesztési lehetőségének és esetleg a facebook-on is jelenjenek meg.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

13/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

honlap támogatásról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat támogatja a www.erdiracok.mindnekilapja.hu-t – ahol mindenki értesülhet nemcsak az érdi rácok, hanem az ercsi rácokról is.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az április 22-ei Föld Napja városi rendezvényen való részvételről

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt az április 22-ei Föld Napján való városi rendezvényen a szelektív hulladékgyűjtési roadshow-n.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4igen) meghozta a következő határozatot:

 

14/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

április 22-ei Föld Napja városi rendezvényen való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az április 22-ei Föld Napja városi rendezvényen és 10.000,- Ft-ot szán a költségekre.

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a drávakeresztúri búcsún való részvételre (május 11.)

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy idén május 11-én lesz a drávakeresztúri búcsún. Javasolja, hogy vegyen részt a búcsún az Érdi Horvát Önkormányzat.

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

15/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

május 11-ei drávakeresztúri búcsún való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a május 11-ei drávakeresztúri búcsún és a 10.000,- Ft-ot szán a költségekre.

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a június 1-ei Szőlővirág Ünnepségen való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományokhoz híven vegyen részt a június 1-ei Szőlővirág Ünnepségen. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

16/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

június 1-ei Szőlővirág Ünnepségen való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a június 1-ei Szőlővirág Ünnepségen és előzetesen 75.000,- Ft-ot szán a költségekre.

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

 

 

Tárgy: Javaslat a szentpéterfai Szent Péter Pál búcsún való részvételre (június 29..)

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy idén június 29-én lesz a szentpéterfai Szent Péter Pál búcsú. Javasolja, hogy vegyen részt a búcsún az Érdi Horvát Önkormányzat.

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

17/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

június 29-ei szentpéterfai Szent Péter Pál búcsún való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a június 29-ei szentpéterfai Szent Péter Pál búcsún a magyarországi horvát lakta településekkel kapcsolattartás céljából és a 10.000,- Ft-ot szán a költségekre.

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának Krizevacko veliko Spraviscén való részvételének támogatására

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy megkereste az Érdi Horvát Önkormányzatot a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, akik meghívást kaptak, hogy vegyenek részt a Krizevacko veliko Spraviscén (2013. június 21. és 23. között), aminek keretében megrendezésre kerül a POOfest nevű nemzetközi fúvószenekari fesztivál. A résztvevők ellátását vállaják, de az oda-, visszautazási kültésgek őket terhelnék. A zeneiskola anyagi lehetőségei nagyon korlátozottak, az alapítványuknak is nagyon sok igényt kell kielégítenie. Az ottani zeneiskola szívesen lépne kapcsolatba az érdiekkel. Egyrészt az anyagiakban kérték a segítséget, másrészt pedig az esetleges tolmácsolásban.. A fóvószenekarban szerpel olyan diák is, aki jár a horvát szakkörre. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

18/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának a Krizevacko veliko Spraviscén való részvétel támogatására

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 30.000,- Ft támogatást nyújt a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának, hogy részt vehessen 2013. június 21. és 23. között a Krizevacko veliko Spraviscén az anyaországgal való kapcsolattartás és lehetséges közösségi kapcsolat kialakítása miatt.

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat közösségi kapcsolat léteaítésére a horvátországi Vinyerac-cal

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy elindultak a tárgyalások horvátországi testvérvársoi kapcsolat létesísére, de az Érdi Horvát Önkrományzat ettől függetlenül közösségi kapcsolatot szeretne létesíteni a horvátországi Vinyerac-cal. Magyar egyesület működik a községben, szívesen kapcsolatba lépnének az Érdi Horvát Önkormányzattal. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

19/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

közösségi kapcsolat létesítése a horvátországi

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat közösségi kapcsolat létesítését kezdeményezi a horvátországi Vinyerac-cal.

 

 

 

 

12. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat író-olvasó találkozó szervezésére

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral való megbeszélés alapján Sokcsevics Dénes történésszel író-olvasótalálkozót május 29-én (szerdán) 17 órától tartja. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

20/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

író-olvasó találkozó szervezéséről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat május 29-én (szerda) 17 órára megszervezi Sokcsevics Dénes történésszel író-olvasótalálkozót és a felmerülő költségekre 5.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

13. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat spotoló-szurkoló közönségtalálkozó szervezésére

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az ÉTV-Érdi VSE női NBI-es kézilabdacsapatában játszik Kristina Elez, aki horvát nemzetiségű játékos. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat szervezzen egy sportoló-szurkoló közönségtalálkozót. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

21/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

spotoló-szurkoló közönségtalálkozó szervezéséről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat megszervezi április 19-én (pénteken) 18.30-kor a Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3. – a sportoló-szurkoló közönségtalálkozót Kristina Elez női kézilabdázóval, a tolmácsolást megoldják és a felmerülő költségekre 10.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

14. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az IGRAJ KOLO tánccsoport támogatására

 

 

 

Weszelovits Istvánné: A tánccsoport minden hónap második pénteki napján 18 órától a volt II. Lajos Általános Iskolában (2030 Érd, Fő u. 42.) tartja az ingyenes táncórákat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

22/2013. (III.13.)

h a t á r o z a t a

IGRAJ KOLO tánccsoport támogatásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat továbbra is támogatja a rác hagyományokat őrző horvát IGRAJ KOLO tánccsoportot.

 

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy 9.765,- Ft-os számlát adott le üzemanyag elszámolásra.

 

 

Weszelovits Istvánné: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 15:05-kor ért véget.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria