erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. április 16.
2013.07.25. csütörtök 11:37

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. április 16-án (18:30 órától) megtartott üléséről

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Javaslat az Együttműködési Megállapodás módosításáara  

2.      Javaslat az április 21-ei Érd Körbe kerékpáros felvonuláson való részvételre

3.      A Szőlővirág ünnepségre való felkészülés

4.      Javaslat a május 12-ei Bogner Mária Margit halálának évfordulójára rendezett misén való részvételről

5.      Javaslat a május 26-ai Hősök Napján való részvételrőlHősök

6.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2014. évi koncepciójára

7.      Javaslat június 29-ei szentpéterfai kirándulás szervezésére

8.      Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Együttműködési Megállapodás módosításáara  

 

 Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Együttműködési Megállapodás módosítását, melyben a III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontjában lenne 1 – 1 dátummódosítás, a megállapodás többi része változatlanul maradna. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

23/2013. (IV.16.)

h a t á r o z a t a

az Együttműködési Megállapodás módosításáról

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2012. (V.24.) határozattal elfogadott, az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az április 21-ei Érd Körbe kerékpáros felvonuláson való részvételre

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy április 21-én lesz az Érd Körbe kerékpáros felvonulás, melyen az Érid Horvát Önkormányzat is részt vesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

24/2013. (IV.16.)

h a t á r o z a t a

április 21-ei Érd Körbe kerékpáros felvonuláson való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat lehetőség szerint részt vesz az április 21-ei Érd Körbe kerékpáros felvonuláson.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Szőlővirág ünnepségre való felkészülés

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Pincetulajdonosok Egyesülete a városban lévő nemzetiségi közösségekkel együtt hagyományőrzés céljából évente megrendezi a Szőlővirág ünnepet, mely a szőlőhegy megáldásával a bő termés reményében történik. Erre az alkalomra Ercsiből a Zorica tánccsoportot és a Jorgováni és a Komsije énekkart hívnák meg. Az érdi Igraj Kolo tánccsoport is fellépne a rendezvényen. Az ételek az érdi közönség számára készülnek, hogy megkóstolják a nemzetiségi ételeket.

 

Piszák Lászlóné (tag): Javasolja, hogy idén, akárcsak tavaly szármát (töltött káposzta) készítsenek, ami igazi horvát étel, sok lesz belőle és nem is drága. Már előző este be kell tekerni a káposztába.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja és vállalja, hogy ahogy tavaly is úgy idén is elkészíti érdekességként a grizova paszulyt. Kérdezi, hogy Piszák Lászlóné vállalja-e, hogy megveszi az ételekhez a hozzávalókat.

 

Piszák Lászlóné: Igen, vállalja és meg is főzi a szármát.

 

Weszelovits Istvánné: Vállaja a műanyag evőeszközök, poharak, szalvéták stb. beszerzését.

 

Antunovits Antal: Vállalja az italok (bor, szénsavas ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz, üdítőitalok stb.) beszerzését.

 

Weszelovits Istvánné: A pontos költségvetésről a következő ülésen fognak dönteni.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a május 12-ei Bogner Mária Margit halálának évfordulójára rendezett misén való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy május 12-én 17 órától lesz az Érd-Óvárosi Plébániatemplmban Bogner Mária Margit halálának évfordulójára rendezett mise. A zarándokok – akik Bogner Mária Margit szülőfalujából jönnek – fogadása 13 órától lesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

25/2013. (IV.16.)

h a t á r o z a t a

május 12-ei Bogner Mária Margit halálának évfordulójára rendezett misén való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a május 12-ei Bogner Mária Margit halálának évfordulójára rendezett misén.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a május 26-ai Hősök Napján való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy idén május 26-án lesz a Hősök Napja.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a II. világháborúban elesett érdi katonák hősi emlékművére benyújtott pályaműveket értékelte. A Közgyűlés a hősi emlékmű helyszínéül az Ófaluban lévő I. világháborús emlékmű területét és annak közvetlen környezetét jelöli ki. Felkéri Városi Ferenc ötvösművészt, hogy a megjelölt helyszínre vonatkozóan, az I. és II. világháborús emlékmű közös kompozícióban való megjelenítésével készítsen terveket Leporelló című munkájának megvalósítására. A terveket az engedélyezési eljárás megindítása előtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az alapkő letételének az időpontja 2013. május 26. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt a Hősök Napján.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

26/2013. (IV.16.)

h a t á r o z a t a

május 26-ai Hősök Napján való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkrományzat részt vesz a május 26-ai Hősök Napján és a koszorúra 6.000,- Ft-ot szán.

 

Hősök

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2014. évi koncepciójára

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy még áprilisban meg kell határozniuk a 2014. évi koncepciót. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat 2014-ben is a szokásos rendezvényeken vegyen részt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

27/2013. (IV.16.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2014-ben az alábbi programokon való részvételt tervezi:

Január 13. Elhurcoltak Napi városi koszorúzáson való részvétel

Februári horvát bál szervezése

Március 15-ei városi ünnepség

Április 22-ei Föld Napja szelektív hulladékgyűjtési roadshow

Május 1-jei városi rendezvényeken

Májusi drávakeresztúri búcsú

Május 12-ei Ófalúban Bogner Mária születésnapja évfordulós egyházi ünnep, mise és zarándokok fogadása

Május 26-ai Hősök Napja városi rendezvényen

Júniusi Szőlővirág ünnepség

Június 29-ei szentpéterfai Szent Péter Pál búcsú

Július 6-ai tököli nemzetiség találkozó

Augusztus 15-ei Ercsi búcsú

Augusztus 20-ai városi rendezvény

Kórustalálkozó

Szeptemberi Érdi Napok rendezvényeken

Szent Mihály napi búcsú – szentmisével

Október Rózsafüzér zarándoklat

Walking Day

Érd-Körbe kerékpáros verseny

Rác advent – szentmisével

 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat június 29-ei szentpéterfai kirándulás szervezésére

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy június 29-én (szombat) Szentpéterfára – Magyarország egyik leghűségesebb faluja – tervezi egy kirándulás tervezését. 10 órától horvát mise van, utána falu bemutató, majd átmennének a szomszédos Ausztriába – a szőlő osztrák oldalon található. Kertesen pedig van egy Mária templom. Akár még Németújvárat is megnézhetnék, aho legy szép vár és tó található. A jáki templomot is meg lehetne nézni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. Szentpéterfa kb. 1.500 fős horvát falu, a mai napig  horvát ajkú közösség lakja. Hagyományőrző kultúrájuk kimagaslóan eredményes, van amatőr színjátszó csoportjuk, 4 népi zenekaruk és 2 tánccsoportjuk .

 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

28/2013. (IV.16.)

h a t á r o z a t a

június 29-ei szentpéterfai kirándulásról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat június 29-én autóbuszos kirándulást szervez Szentpéterfára.

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 19:45-kor ért véget.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria