erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. június 18.
2013.07.25. csütörtök 11:40

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. június 18-án (14:00 órától) megtartott üléséről

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Javaslat az Érdi Hotvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

2.      Javaslat a 16/2013. (III.13.) határozat módosítására

3.      Javaslat a 20/2013. (III.13.) határozat módosítására

4.      Javaslat az Alsó utcaiak és környékbeliek utcabáljának támogatására

5.      Javaslat a szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún való részvételről

6.      Javaslat a június 05-ei Környezetvédelmi világnapon való részvételre

7.      Tájékoztató az elmúlt hónapok eseményeiről

8.      Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Hotvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

29/2013. (VI.18.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Horvát Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat elfogadja a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

7

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

295

Pénzmaradvány

0

271

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

795

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

795

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

795

 

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.

 

Érdi Horvát Önkormányzat

 

1. sz. melléklet

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

 

Főkönyvi szám

Megnevezés

Eredeti előir.    Ft

Módosított előir.    Ft

Dologi kiadások

 

 

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

 

        10 000,00   

544112.

Egyéb könyvbeszerzés

 

 

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

 

547122.

Kisértékű egyéb eszköz beszerzés

     10 000,00    

        10 000,00   

549133.

Egyéb készletbeszerzés

 

        70 000,00   

54.

Készletbeszerzés

     10 000,00   

        90 000,00   

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 

 

552129.

Bérleti és lízingdíjak

 

 

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

 

552193.

Postaköltség

 

 

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

    180 000,00   

      390 000,00   

5561.

Pénzügyi szolg.kiadási előir.

 

         5 000,00   

55.

Szolgáltatások

    180 000,00   

      395 000,00   

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

 

        70 000,00   

56211.

Belföldi kiküldetés

 

        40 000,00   

56212.

Külföldi kiküldetés

 

 

562131.

Reprezentáció adómentesen adott

     32 000,00   

      180 000,00   

563191.

Egyéb dologi kiadások

 

        20 000,00   

56.

Különféle dologi kiadások

     32 000,00   

      310 000,00   

54-56.

Dologi kiadások összesen

    222 000,00   

      795 000,00   

Egyéb folyó kiadások

 

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

 

573111.

Működési c.kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

 

57.

Egyéb folyó kiadások összesen

 

 

Támogatásértékű kiadások

 

 

37315.

Műk.célú tám.ért.kiad.helyi önk.-nék és kvsz.

 

 

37317.

Műk.célú tám.ért.kiad.nemz.önkormányz.és k.sz.

 

 

374125.

Felh.c.tám.kiad.ei.fej.kez.ei.

 

 

374115.

Felhalm/beruh.célú tám.értékű kiad.ei helyi ök és ksz.

 

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 

 

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

 

381134.

Műk.c.egyéb P.átad.ei.egyéb váll.

 

 

3811522.

Egyéb tám.ei.

 

 

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

Beruházási kiadások

 

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

 

Beruházási kiadások

 

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

 

Felújítási kiadások

 

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

 

Felújítási kiadások

 

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

 

Kiadások összesen

    222 000,00   

      795 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

464118.

Kisebbs.Ök.tám.

    222 000,00   

      222 000,00   

46415.

Műk.c.tám.ért.bev.ei.helyi önkormányzatoktól

 

 

47112.

Műk.célú pénzeszk.átvétel ei.háztart.

 

      295 000,00   

47115.

Műk.célra kapott jutt.ei.külf.korm.és nemz.szerv.

 

 

9161411.

Államházt.kívülről szárm.egyéb műk.célú kamatbev.ei.

 

         7 000,00   

98111.

Előző évi ei., pénzmaradvány igénybevét.

 

      271 000,00   

 

Bevételek összesen

    222 000,00   

      795 000,00   

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 16/2013. (III.13.) határozat módosítására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a június 1-ei Szőlővirág Ünnepségen költségeiről szóló határozatot módosítaniuk kellene. Előzetesen 75.000,- Ft-ot szántak az ünnepségre, de végül 90.000,- Ft lett az összköltség. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

30/2013. (VI.18.)

h a t á r o z a t a

a 16/2013. (III.13.) határozat módosításáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 16/2013. (III.13.) határozatát módosítja és a június 1-ei Szőlővirág Ünnepség költségeire 90.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 20/2013. (III.13.) határozat módosítására

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az író-olvasó találkozó szervezésének költségeire 5.000,- Ft-ot szavaztak meg, de a találkozón alkalom nyílt könyvvásárlásra is és ezért 18.000,- Ft-ra kellene megemelni a költségeket. Az Érdi Horvát Önkormányzat 2 db könyvet (Dr. Sokcsevits Dénes: Horvátország a 7. századtól napjainkig) vásárolt, amiből egyiket az Érdi Csuka Zoltán Könyvtár számára ajándékoz, a másikat pedig megtartja. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

31/2013. (VI.18.)

h a t á r o z a t a

a 20/2013. (III.13.) határozat módosításáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 20/2013. (III.13.) határozatát módosítja és az író-olvasó találkozó költségeire 18.000,- Ft-ot szán.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Alsó utcaiak és környékbeliek utcabáljának támogatására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy Antunovits Antal képviselő azzal a kéréssel fordult az Érdi Horvát Önkormányzathoz, hogy a hagyományőrzés céljából megrendezésre kerülő utcabált támogassa az önkormányzat.

 

Antunovits Antal (tag): Elmondja, hogy az augusztus 31-én (szombaton) rendezik meg idén az Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálját. Fellép többek között az Igraj Kolo érdi tánccsoport.

Weszelovits Istvánné:

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

32/2013. (VI.18.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat Alsó utcaiak és környékbeliek utcabáljának támogatásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 40.000,- Ft támogatást ad az augusztus 31-ei Alsó utcaiak és környékbeliek utcabáljára, ahol horvát nemzetiség program is lesz, fellép többek között az Igraj Kolo érdi tánccsoport is.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún való részvételről

 

 

Antunovits Antal (tag): Szeptember 29-én (vasárnap) lesz az idei Szent Mihály napi búcsú, amit az ófalusi Szent Mihály alapítvány rendez meg. Javasolja, hogy ezen a hagyományőrző rendezvényen vegyen részt az Érdi Horvát Önkormányzat. A búcsún fel fog lépni a szent mártoni énekkar és még a környékből több énekkar is és horvát szentmise is lesz.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

33/2013. (VI.18.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat Szent Mihály napi búcsún való részvételéről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a hagyományőrző szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún.

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a június 05-ei Környezetvédelmi világnapon való részvételre

 

 

Antunovits Antal (tag): Elmondja, hogy az Érdi Fidesz Zöldtagozatának sürgős felkérése részt vett az Érdi Horvát Önkormányzat a június 05-ei Környezetvédelmi világnapon Érden, ahol is Öko akadályversenyt tartottak.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

34/2013. (VI.18.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat június 05-ei Környezetvédelmi világnapon való részvételéről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vett Érden a helyi rendezvényen az Öko akadályversenyen, amit június 05-én a Környezetvédelmi világnapon tartottak. A a rendezvényre 5.000,- Ft-ot különítettek el.

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapok eseményeiről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy áprilisban a Föld Napja eseményre 10.240,- Ft-ot költöttek, a nyelvtanulás pedig 39.700,- Ft-ba került. Májusban irodaszerre 14.805,- Ft, nyelvtanulásra 39.700,- Ft-ot a Hősök Napi koszorúzásra 4.200,- Ft-ot, az író-olvasó találkozóra 17.200,- Ft-ot költöttek, illetve a Szőlővirág májusra eső költsége 40.861,- Ft volt. Júniusban eddig a Szőlővirág Ünnepségre 44.920,- Ft-ot és a szentpéterfai kirándulásra 4.000,- Ft-ot kölött el az Érdi Horvát Önkormányzat. Az idei Szőlővirág Ünnepség is nagyon jól sikerült, mindenki jól érezte magát. Május 12-én az Érdi Horvát Önkormányzat részt vett Bogner Mária Margit halálának évfordulójára rendezett misén, ahol zarándokokat is fogadta kaz anyaországból. A nyáron szeretnének részt venni a tököli kórustalálkozón, illetve augusztusban az ercsi búcsún, amelyeknek a pontos időpontját még nem tudja.

 

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a horvát nagykövetség idén is meghirdeti a pályázatát, amire az Érdi Horvát Önkormányzat is be fogja adni pályázatát, mégpedig a horvát nyelvtanulással kapcsolatban. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 15:30-kor ért véget.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria