erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. szeptember 03.
2013.12.10. kedd 16:03

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. szeptember 03-án (18:00 órától) megtartott üléséről

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

2.      Javaslat a Érdi Horvát Önkormányzat 2013. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

3.      Tájékoztató az elmúlt hónapok eseményeiről

4.      Javaslat az érdi utcabálon való részvételről

5.      Javaslat a szüreti felvonuláson való részvételről

6.      Javaslat a szeptember 14-ei TE SZEDD akcióban való részvételről

7.      Javaslat az Érd Körbe kerékpáros felvonuláson való részvételről

8.      Javaslat a Szent Mihály napi búcsún való részvételről

9.      Javaslat az ercsi rác bálon való részvételről

10.  Javaslat az október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán való részvételre

11.  Javaslat az október 12-ei rózsafüzér zarándoklaton való részvételre

12.  Javaslat az október 23-ai ünnepségen való részvételről

13.  Javaslat a World Walking Day-en való részvételről

14.  Javasalat a horvát nyelvtanulás támogatására

15.  Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Hotvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

35/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Horvát Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat elfogadja a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

8

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

295

Pénzmaradvány

0

271

Támogatás

222

1047

Költségvetési bevételek összesen:

222

1621

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

1621

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

1621

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.

 

Érdi Horvát Önkormányzat

 

 

1. sz. melléklet

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

 

 

Fők.szám

Megnevezés

Előriányzat

Módosított előir.Ft

Módosítás    Ft

Dologi kiadások

 

 

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

     10 000,00   

       20 000,00   

     10 000,00   

544112.

Egyéb könyvbeszerzés

 

       20 000,00   

     20 000,00   

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

 

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

 

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 

 

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

 

 

547122.

Kisértékű egyéb eszköz beszerzés

     10 000,00   

       10 000,00   

 

549133.

Egyéb készletbeszerzés

     70 000,00   

       80 000,00   

     10 000,00   

54.

Készletbeszerzés

     90 000,00   

     130 000,00   

     40 000,00   

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

 

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

 

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

 

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 

 

 

552129.

Bérleti és lízingdíjak

 

 

 

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

 

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

 

 

552193.

Postaköltség

 

        2 000,00   

      2 000,00   

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

   390 000,00   

     500 000,00   

   110 000,00   

5561.

Pénzügyi szolg.kiadási előir.

      5 000,00   

        5 000,00   

                -     

55.

Szolgáltatások

   395 000,00   

     507 000,00   

   112 000,00   

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

     70 000,00   

     100 000,00   

     30 000,00   

56211.

Belföldi kiküldetés

     40 000,00   

       74 000,00   

     34 000,00   

56212.

Külföldi kiküldetés

 

 

 

562131.

Reprezentáció adómentesen adott

   180 000,00   

     780 000,00   

   600 000,00   

563191.

Egyéb dologi kiadások

     20 000,00   

       30 000,00   

     10 000,00   

56.

Különféle dologi kiadások

   310 000,00   

     984 000,00   

   674 000,00   

54-56.

Dologi kiadások összesen

   795 000,00   

  1 621 000,00   

   826 000,00   

Egyéb különféle kiadások

 

 

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

 

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

 

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

 

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

 

 

573111.

Működési c.kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

 

 

57.

Egyéb különféle kiadások összesen

 

 

 

Támogatásértékű kiadások

 

 

 

37315.

Műk.célú tám.ért.kiad.helyi önk.-nék és kvsz.

 

 

 

37317.

Műk.célú tám.ért.kiad.nemz.önkormányz.és k.sz.

 

 

 

374125.

Felh.c.tám.kiad.ei.fej.kez.ei.

 

 

 

374115.

Felhalm/beruh.célú tám.értékű kiad.ei helyi ök és ksz.

 

 

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 

 

 

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

 

 

381134.

Műk.c.egyéb P.átad.ei.egyéb váll.

 

 

 

3811522.

Egyéb tám.ei.

 

 

 

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

Beruházási kiadások

 

 

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

 

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

 

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

 

 

Beruházási kiadások

 

 

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

 

 

Felújítási kiadások

 

 

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

 

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

 

 

Felújítási kiadások

 

 

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

 

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

 

 

Kiadások összesen

   795 000,00   

  1 621 000,00   

   826 000,00   

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

464118.

Kisebbs.Ök.tám.

   222 000,00   

  1 047 000,00   

   825 000,00   

46415.

Műk.c.tám.ért.bev.ei.helyi önkormányzatoktól

 

 

 

47112.

Műk.célú pénzeszk.átvétel ei.háztart.

   295 000,00   

     295 000,00   

                -     

47115.

Műk.célra kapott jutt.ei.külf.korm.és nemz.szerv.

 

 

 

9161411.

Államházt.kívülről szárm.egyéb műk.célú kamatbev.ei.

      7 000,00   

        8 000,00   

      1 000,00   

98111.

Előző évi ei., pénzmaradvány igénybevét.

   271 000,00   

     271 000,00   

 

 

Bevételek összesen

   795 000,00   

  1 621 000,00   

   826 000,00   

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Érdi Horvát Önkormányzat 2013. I-II. negyedéves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. I-II. negyedéves költségvetés teljesítését. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

36/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Horvát Önkormányzata 2013. I-II. negyedéves költségvetés teljesítéséről

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

7

7

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

295

295

-

Pénzmaradvány

0

271

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

795

524

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

222

795

735

92

Egyéb műk. célú kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

795

735

92

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapok eseményeiről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a szentpéterfai kirándulás nagyon jól sikerült annak ellenére is, hogy nagyon későn értek haza, vasárnapi horvát nyelvű misén részt vettek majd a falu bemutatása után a helyi művelődési házban színvonalas hagyományőrző műsort adott a helyi, országosan is ismert Gradistye Egyesület ének és tánckara. Augusztus 15-én nemzetiségi viseletben voltak a szentmisén (jezsuita horvát pap) Ercsiben, felavatták az ercsi horvát zászlót és ahol szintén részt vettek a horvát misén, illetve utána a felvonuláson. A kalocsai horvátok voltak a díszvendégek.

 

Piszák Lászlóné (tag): A tököli nemzetiségi találkozó elmaradt, csúszik az időpontja.

 

Antunovits Antal (tag): A szombati Alsó utca és környékbeliek utcabálja nagy siker volt, évről évre egyre több a fellépő és a vendég is, fellépett az érdi Igraj Kolo tánccsoport is.

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az érdi utcabálon való részvételről

 

Weszelovits Istvánné: Az idei évben szeptember 7-én lesz az érdi utcabál, amin a hagyományokhoz híven az Érdi Horvát Önkormányzat is részt vesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

37/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi utcabálon való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a szeptember 7-ei érdi utcabálon és a költségekre 5.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a szüreti felvonuláson való részvételről

 

 

Antunovits Antal: Szeptember 14-én lesz 2013-ban a szüreti felvonulás Ófaluban. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat is vegyen részt rajta.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

38/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

a szüreti felvonuláson való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a szeptember 14-ei szüreti felvonuláson és a költségekre 5.000,- Ft-ot szán.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a szeptember 14-ei TE SZEDD akcióban való részvételről

 

 

Antunovits Antal: Szeptember 14-én lesz a TE SZEDD Akció mozgalma. Javasolja, hogy a hagyományok szerint az Érdi Horvát Önkormányzat is vegyen részt rajta.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

39/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

a TE SZEDD akcióban való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a szeptember 14-ei TE SZEDD Akcióban és a költségekre 5.000,- Ft-ot szán.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Körbe kerékpáros felvonuláson való részvételről

 

 

Antunovits Antal: Szeptember 22-én lesz 2013-ban az Érd Körbe kerékpáros felvonulás az ősszel. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat is vegyen részt rajta.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

40/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Körbe kerékpáros felvonuláson való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a szeptember 22-ei Érd Körbe kerékpáros felvonuláson és a költségekre 5.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Szent Mihály napi búcsún való részvételről

 

 

Piszák Lászlóné: Elmondja, hogy idén szeptember 29-én lesz Ófaluban a szent Mihály napi búcsú, amin az Érdi Horvát Önkormányzat is részt szokott venni. Javasolja, hogy idén is vegyenek részt a búcsún. Ercsiből a Jorgováni rác kórus énekelni fog a szent misén.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

41/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

a Szent Mihály napi búcsún való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún és a költségekre 10.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az ercsi rác bálon való részvételről 

 

 

Weszelovits Istvánné: Az idei évben október 05-én lesz az ercsi rác bál, amelyen a hagyományokhoz híven az Érdi Horvát Önkormányzat is részt vesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

42/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

 

az ercsi bálon való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 05-ei ercsi rács bálon és a költségekre (ajándékkosár) 10.000,- Ft-ot szán.

 

 

Szabó Marianna az Érdi Horvát Önkormányzat tagja egyéb elfoglaltsága miatt távozott az ülésről.

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán való részvételre

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat az október 06-ai városi aradi vértanúkra való megemlékezésen a szokások szerint részt vesz és az ófalusi, illetve a Kálvin téri koszorúzáson is vegyenek részt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

43/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán, a két koszorúra 7.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az október 12-ei rózsafüzér zarándoklaton való részvételre

 

 

Piszák Lászlóné: Elmondja, hogy október 12-én délelőtt lesz a hagyományos rózsafüzér zarándoklat, amely a parkvárosi Szent István plébániáról indul és Ófaluban Bogner Mária Margit sírjának megkoszorúzásával ér véget. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt az eseményen.

 

 Antunovits Antal: Javasolja, hogy támogassák meg az agapé költségeit.

 

Weszelovits Istvánné: Felveszi a kapcsolatot Losits Lászlónéval, aki a rendezvény szervezésében részt vesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

44/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

az október 12-ei rózsafüzér zarándokalton való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 12-ei hagyományőrző rózsafüzér zarándoklaton és a költségekre 25.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

12. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az október 23-ai ünnepségen való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy mint minden évben az idén is meg fogják hívni az Érdi Horvát Önkormányzatot az október 23-ai városi ünnepségre. Javasolja, hogy a szokások szerinti mindkét koszorúzáson vegyenek részt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

45/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

október 23-ai városi ünnepségen való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 23-ai városi ünnepségen és a két koszorúra 7.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

13. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a World Walking Day-en való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy 2012.ben az Érdi Horvát Önkormányzat részt vett a World Walking Day-en és szeretnének hagyományt teremteni a részvételből, ezért 2013-ban amennyiben megrendezésre kerül a World Walking Day Érden is, akkor azon részt vesznek. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy Ófalu régi emlékeit gyalogolják végig a török mecsettől a dombokon keresztül. (Útvonal: török mecset – volt II. Lajos Általános Iskola – Gazdatiszti Ház – Mély utca – kápolna – határban lévő kereszt – téglagyár)

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

46/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

World Walking Day-en való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat amennyiben 2013-ban is megrendezésre kerül, akkor részt vesz a hagyományőrző World Walking Day-en és a tagok költségeire 2.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

14. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javasalat a horvát nyelvtanulás támogatására 

 

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy amint a programban is szerepel a gyerekek számára meghirdetett szakkört, illetve a felnőttek nyelvoktatását támogassa az Érdi Horvát Önkormányzat ebben a fél évben is. Javaslata szerint úgy támogassák a szakkört és a nyelvoktatást, hogy minden jelentkező az óradíj 50 %-át fizesse csak ki. A pontos összeget a szakkör 2013/14-es tanév első félévének kezdetekor derül ki. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

47/2013. (IX.03.)

h a t á r o z a t a

horvát szakkör, illetve nyelvtanulás támogatásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2013. évben a gyerekeknek tartott horvát szakkörre, illetve a felnőtt nyelvoktatásra 50 %-os támogatást nyújt.

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria