erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Alakuló jegyzőkönyv - 2010. október 14.
2011.03.29. kedd 16:05

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 fő képviselőből 3 fő: dr. Morvay Malgorzata, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton.

 

 

 

N A P I R E N D:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

      Előadó: Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

 

2.      A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

 

3.      A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

Előadó: Tanyi Márton korelnök

 

 

4.      A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

           

Előadó: Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

Dr. Csigi Zsolt: Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egyik első feladata a kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, mivel Érden nyolc kisebbség esetében haladta meg a 30 főt a választói jegyzékére felvételüket kérő választópolgárok száma. A választást október 3-ára tűzte ki a Bizottság. E napon külön szavazókörben adhatták le szavazataikat, a magukat bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin vagy szerb kisebbséginek valló magyar állampolgárok. A Bizottság a jelölési időszakban folyamatosan vette nyilvántartásba a 39 kisebbségi képviselő jelöltet. Október 3-án, a választás napján a bizottság megállapította a választás eredményét. A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét. A választás ún. egyéni listás rendszerben zajlott, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon 4 jelöltre lehetett érvényes szavazatot leadni. A kisebbségi önkormányzatok létszáma a törvény módosítása következtében 4 képviselő. Ismerteti a választás eredményét, kéri a megválasztott képviselőket, hogy megbízólevelüket vegyék át.

 

Bolgár kisebbség:   

 

1. Dr. Matejevszki Aszen                                10 szavazatot

2. Márta Ildikó                                                14 szavazatot

3. Molnárné Jorgova Mária                              8 szavazatot

4. Tanevné Vladova Bojána                              8 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:  

 

1. Balogh Csaba                                             55 szavazatot,

2. Balogh Gusztáv                                           32 szavazatot,

3. Majsai Ferenc                                             39 szavazatot,

4. Sárközi Lajos                                              16 szavazatot, kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  

 

1. Ajanidisz Pandelisz                          19 szavazatot,

2. Joresz Anikó                                               20 szavazatot,

3. Szopkó Aphrodité                                       19 szavazatot,

4. Szopkóné Papakosztandisz Eleni                 26 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség: 

 

1. Antunovits Antal                                          67 szavazatot,

2. Piszák Lászlóné                                           60 szavazatot

3. Szabó Marianna                                          63 szavazatot,

4. Weszelovits Istvánné                                   58 szavazatot kapott és lett képviselő

 

Lengyel kisebbség:  

 

1. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria                17 szavazatot,

2. Morvay Malgorzata Rozália             17 szavazatot,

3. Szczerba Krzysztof Piotr                             15 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                              18 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség: 

 

1. Eszes Mária                                                77 szavazatot,

2. Falusiné Matics Zsuzsanna               51 szavazatot,

3. Hazenauer Dániel                                         67 szavazatot,

4. Tölgyesi Ottóné                                           63 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

Ruszin kisebbség:

 

1. Dr. Hricz Andrea                                         12 szavazatot,

2. Martonosi Tamás                                        12 szavazatot,

3. Németh József                                            10 szavazatot,

4. Szmolárné Nagy Marianna                           10 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

 

Szerb kisebbség:   

 

1. Csánics Sándor                                           16 szavazatot,

2. Gyukin Szvetozár                                        18 szavazatot,

3. Gyukin Tijana                                              16 szavazatot,

4. Rockov Milán                                             16 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

Dr. Csigi Zsolt: Kéri a kisebbségi képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét. Az eskütételt követően kéri, írják alá az Érdi Krónikát.

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása 

           

Előadó: Tanyi Márton korelnök 

 

Tanyi Márton: Köszönt mindenkit az október 3-án megválasztott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes. A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Mint korelnök javaslatot tesz az elnök személyére: Morvay Malgorzatát javasolja az elnöki posztra. Javasolja, hogy az elnök és helyettese személyéről a korábbiakkal egyezően nyílt szavazással döntsenek.

 

Szczerba Krzysztof: Egyetért a javaslattal.

 

Tanyi Márton: Szavazásra teszi fel az elnök és helyettese megválasztásának nyílt szavazással történő megválasztására vonatkozó javaslatát.

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy az elnököt és az elnökhelyettest nyílt szavazással választja meg.

 

Tanyi Márton: Szavazásra teszi fel Morvay Malgorzata megválasztására vonatkozó javaslatot.

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

5/2010. (X.14.) LKÖK.

h a t á r o z a t

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Morvay Malgorzata Rozália képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 

 

Tanyi Márton: Gratulál, és átadja az ülés vezetését az elnöknek.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása 

           

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Megköszöni a képviselők ismételt bizalmát. Javaslatot tesz az elnök-helyettesre Szczerba Krzysztof személyében.

 

Tanyi Márton: Támogatja a javaslatot.

 

Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel Szczerba Krzysztof elnök-helyettesé történő megválasztására vonatkozó javaslatot.

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

6/2010. (X.14.) LKÖK.

h a t á r o z a t

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szczerba Krzysztof Piotr képviselőt az önkormányzat elnök-helyettesének megválasztotta.

 

 

Morvay Malgorzata: Gratulál az elnök-helyettesnek. A következő ülés időpontjáról a későbbiekben egyeztetnek. Mivel több hozzászólás nincs, az alakuló ülést bezárja.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria