erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. január 9.
2007.08.01. szerda 14:22

Készült: A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. január 9-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: A megválasztott 5 képviselőből 5 fő:  Morvay Malgorzata Rozália elnök
Molnárné Sagun Zdzislawa, Maszárik Dávid, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton


NAPIREND ELŐTT:

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Önkormányzat 2007 évi munkatervére
  2. Javaslat az Érd  Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadására
  3. Sítábor szervezése Zakopanéba 
  4. Javaslat az Érdi Lengyel Nyelviskola tanulóinak támogatására
  5. Részvétel a városi ünnepségeken
  6. A decemberi Karácsonyi ünnepség értékelése
  7. A LKÖK képviselő-testületének javadalmazása

     8.   Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy:    Javaslat az Önkormányzat 2007. évi munkatervére

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a kiosztott határozati javaslatot.

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

 

1/2007 (I.9.) LKÖK számú

határozat

Érd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadta:

 

Február 12.-ig               

Költségvetés elkészítése

Március 14-18.              

Nyelvi tábor gyerekeknek, síoktatással Zakopanéban.

Április 10.-ig                 

2006. évi zárszámadás

Április első hetében      

Húsvéti ünnepség

Május elején                   

Közös kulturális rendezvény Lubaczow testvérvárossal

Augusztus vége            

Kirándulás Lengyelországba- Részvétel a hagyományos Lengyel  Nemztiségi Kongresszuson

Szeptember                   

Lengyel Filmnapok Az Érdi Művelődési Központban

Szeptember 10.-ig        

Az első féléves pénzügyi beszámoló elkészítése

Október 20.-án             

Előadás Lengyelek az 1956-os Magyar Forradalomban

November 10.-ig          

2008. évi költségvetési koncepció előkészítése

3 évi pénzügyi beszámoló elfogadása

December 15.-én         

Hagyományos Karácsonyi Lengyel ostyatörési ünnepség


 

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 
 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadására

 
Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Elmondja, hogy minden év január 15-éig van lehetőség a korábban megkötött megállapodás felülvizsgálatára. A tavalyi évben bekövetkezett jogszabályi változások miatt ez mindenképpen aktuális. A Hivatal a most hatályos szabályozásnak megfelelően készítette elő a megállapodás-tervezetet: a pénzügyi együttműködésen túl belefoglalták a helyiség biztosítására, használatára valamint az önkormányzati működés egyéb feltételeinek biztosítására vonatkozó szabályokat is. Kéri a megállapodás elfogadását.

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

 

2/2007. (I.9.) LKÖK. számú

h a t á r o z a t

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő megállapodás tervezetét, és azt elfogadja.

 

Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: az aláírásra: 2007. január 15.

Felelős: elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 
Tárgy:     Sítábor szervezése Zakopanéba

 Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: A sítábor szervezése immár hagyománnyá vált az érdi lengyel származású gyermekek részére.

 

A képviselők megállapodtak abban, hogy a szállást Szczerba Krzystof a buszt pedig Maszárik Dávid foglalja le.


 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy:    Javaslat az Érdi Lengyel Nyelviskola tanulóinak támogatására

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Az érdi lengyel nyelviskolában 7 gyermek tanul, részükre eddig is az önkormányzat biztosította a tankönyveket és a hanganyagot. Ebben a tanévben ez 4.500,- Ft tanulónként. Javasolja a támogatás biztosítását.


A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

3/2007. (I.9.) LKÖK. számú

h a t á r o z a t

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az érdi lengyel nyelviskola 7 tanulójának 4.500,- Ft/fő támogatást biztosít a lengyel tankönyvek és hanganyag megvásárlásához.

 

Határidő: 2007. évi költségvetés elfogadását követő 15 nap

Felelős: elnök

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Részvétel a városi ünnepségeken

 

 

A képviselők egyetértettek abban, hogy a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat folyamatosan részt vesz és képviselteti magát a különböző városi ünnepségeket, koszorúzásokon és egyéb hivatalos rendezvényeken.

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:    A decemberi karácsonyi ünnepség értékelése

 

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

A LKÖK képviselő-testülete a decemberi karácsonyi ünnepséget értékelve megállapította, hogy a rendelkezésünkre bocsátott terem mérete nem volt megfelelő, ezért 2007-ben a decemberi ünnepségre egy nagyobb termet szükséges biztosítani. Az érdi lengyel származású gyerekek részére 2006. decemberében az Önkormányzat 5.000 Ft értékű ajándék vásárlását biztosította, melyre az összeget a szülők átvették, azzal a kikötéssel, hogy december végéig a számlákkal elszámolnak a LKÖK felé. Mivel ez nem minden esetben történt meg, ezért az LKÖK képviselő-testülete a határidőt január 31-éig meghosszabbította.

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

4/2007. (I.9.) LKÖK. számú

h a t á r o z a t

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 18/2006. (XII.4.) LKÖK számú határozatát úgy módosítja, hogy az elszámolás határideje: 2007. január 31.

 

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: elnök

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:    A LKÖK képviselő-testületének javadalmazása

 

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Már többször volt szó arról, hogy a képviselők tiszteletdíjra nem tartanak igényt, azonban a munkavégzésük során felmerülő költségeiket, mint például üzemanyag-, illetve telefonköltség, számla ellenében elszámolják.

Kéri ennek határozatban való rögzítését.

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

5/2007. (I.9.) LKÖK. számú

h a t á r o z a t

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselő kijelentik, hogy munkájukért tiszteletdíjat nem állapítanak meg.

A munkavégzésükkel kapcsolatban felmerülő költségeiket (üzemanyag-, telefonköltség stb.) azonban számla ellenében elszámolják.

 

Határidő: 2007. évi költségvetés tervezése

Felelős: elnök

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem volt, az elnök az ülést 19.10 órakor bezárta.

 


K.m.f.

 

Morvay Malgorzata                                                           Molnárné Sagun Zdzislawa

          elnök                                                                                      elnök-helyettes

                                                                                                            jkv-hitelesítő

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria