erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. november 14.
2013.01.10. csütörtök 11:11

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 14-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 fő képviselő: dr. Morvay Malgorzata, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton

Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

 

N A P I R E N D:

 

1. - Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

- Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

2. Javaslat a lengyel karácsonyi ünnepség megtartására és ennek költségére

 

Előadó: dr, Morvay Malgorzata elnök

 

 

3. Javaslat a lengyel gyerekek számára karácsonyi ajándék vásárlására

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

4. Javaslat a Magyar Vöröskereszt karácsonyi ételosztási akciójának támogatására, együttműködési megállapodás elfogadására

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: - Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

- Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

Dr. Morvay Malgorzata: A Polgármesteri Hivatal elkészítette a költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, ami a jövő évi költségvetési koncepció alapjául szolgál. A háromnegyedéves teljesítést a Magyar Államkincstárnak már le kellett jelenteni a negyedév végén. A tájékoztatót javasolja tudomásul venni.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót – szavazás nélkül – az alábbiak szerint tudomásul vette:

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

25

25

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

793

792

-

Támogatás

215

406

405

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

1224

1222

-

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

1145

643

56,1

Egyéb folyó kiadások

0

0

4

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

30

30

100

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

19

0

-

Felhalmozási kiadások

0

30

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

1224

677

55,3

 

 

- Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

 

Dr. Morvay Malgorzata: Idén először kell az államháztartási törvénynek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatoknak önállóan költségvetési koncepciót készíteniük. Az előkészített költségvetési koncepcióban minden olyan feladat szerepel, amit eddig vállaltak és teljesítettek. Úgy gondolja, hogy az elkezdett feladatokat folytatni kell a következő évben is, természetesen a költségvetés lehetőségeihez mérten. Kéri a koncepció elfogadását.

 

Tanyi Márton: Egyetért az elnökkel, a már hagyományos feladatokat meg kell próbálni folytatni, olyan mértékben, amilyet a jövő évi költségvetés megenged. A költségvetési törvény tervezetéből nem derül ki, hogy az egyes nemzetiségi önkormányzatok mennyi támogatást fognak kapni, csak az összesen összeg szerepel a javaslatban.

 

Szczerba Krzysztof: Javasolja a koncepció elfogadását, egyetért a tervezett feladatokkal.

Dr. Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a 2013. évi költségvetési koncepciót.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

 

 

20/2012. (XI.14.)

h a t á r o z a t

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a határozat mellékletében foglaltak szerint

 

A testület felkéri az elnököt, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze elő Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot.

 

Határidő: fentiek szerint

 

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

Melléklet a 20/2012. (XI.14.) határozathoz

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2013. évi költségvetési koncepciója

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények által segítse Érden és környéken élő lengyelek és lengyel közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a lengyel közösség körében, ismertesse a többségi társadalommal a lengyel kulturális értékeket.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a törvényben számára meghatározott működési területeken kívánja munkáját elvégezni. Ehhez kéri Érd Önkormányzatától költségvetésének támogatását.

A működés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez a központi költségvetésből részére juttatott pénzeszköz, valamint az egyéb források felkutatásával (támogatás, pályázat, stb.) megszerzett támogatás nem elegendő.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Szepes Gyula Művelődési Központban, és a Polgárok Házában lévő Irodájában kívánja megtartani összejöveteleit.

A nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Az Érdi Nemzetiségi Önkormányzat az oktatás és a közművelődés különböző területein kíván színes programokat, rendezvényeket és sportprogramokat megvalósítani, támogatni.

 

Oktatás

-          Lengyel népi hagyományok megismertetése

-          Lengyel nyári nyelvi táborban való részvétel

-          Lengyel népzene megismertetése

 

Közművelődés

-          A helyi Önkormányzat rendezvényeihez kapcsolódó programok szervezése

-          Érdi lengyel-magyar ifjúsági rock együttes - „U2RO” további működési támogatása.

-          A Soroksári Hagyományőrző Egyesület rendezvényeihez kapcsolódó programok szervezése

-          Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Lubaczów lengyel várossal

-          Felnőtt és gyermektánc találkozó, folklór koncertek megrendezése

             az Ófalusi  „Szőlővirág Ünnep” kereten belül.

-          Táncház működtetése

-          Kiállítások és színházi előadások szervezése, támogatása

-           Együtt működés az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Egyesülettel

 

Sport

-          Sportnap társrendezése a Biatorbágyi Lengyel Nemzetiséggel közösen.

-          Sportrendezvényeken való részvétel

Azon felül a L N fontosnak tartja a Lengyel Templom és Lengyel Ház működését (Budapesten X ker.)

Emiatt tervezünk pénzbeli támogatás 2013-ban is.  

Az Érdi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a koncepcióban felsorolt és a munkatervben meghatározott kulturális és egyéb tevékenységekre kívánja fordítani.

 

sorszám

rendezvény megnevezése

időpont

1

U2RO lengyel-magyar együttes támogatása

2013

2

koszorúzások fontos ünnepségeken egész évben

2013

3

részvétel a  nemzeti "Szőlővirág ünnepségen - Érdi Pincetulajdonosok Egyesülettel (Lengyelországból érkezik Lengyelországból táncegyüttes-szállás, ellátás biztosítása az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat által

2013  május 

4

„Katin” kiállítás megszervezése Érden

2013.

5

Részvétel az Érdi Napok 

2013. augusztus 20.

6

Érdi Szent Adalbert egyesülettel együtt szerveztünk a Karácsonyi Ünnepséget

2013  december

7

"Polonia Wegierska" lengyel újság előfizetése

2013 egész évben

8

Utazás a Derenkbe- Lengyelség Napja ünnepségre

2013  július

9

Részvétel a „Orawskie Jadlo” rendezvény sorozaton Lengyelországban

2013. június,

10

részvétel az országos lengyel rendezvényeken, ünnepségeken

2013

11

lengyel templom támogatása

2013

12

jegyek vásárlása lengyel rendezvényekre- lengyel András bál, Polonia Bál stb.

2013

13

Hagyományos lengyel karácsony- ostyatörés ünnepség megszervezése

2013. december

14

könyvek, térképek, CD stb. vásárlása lengyel gyerekek számára

2011

16

Lubaczowi, érdi partner város látogatása a „Lubaczowi Napok” keretében együtt az Érdi Önkormányzat Városi képviseletével

2013.

17

Részvétel a Lengyel Polonia Téli Sport Olimpián

2013. Február

18

közös rendezvények megtartása Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesülettel- Mohácsi Csata emlékezése Érd Ófaluban

2013. július

19

részvétel a lengyel-magyar barátság napon Katowice.

2013. március 23.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy fenti célok megvalósításához hathatós és méltó anyagi támogatást biztosítson.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a lengyel karácsonyi ünnepség megtartására és ennek költségére

 

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Dr. Morvay Malgorzata: Az önkormányzat minden évben megrendezi a karácsonyi ostyatörést. Erre a hagyományos ünnepségre a költségvetésből 180.000,- Ft biztosítását javasolja. A rendezvény Körösi Csoma Általános Iskolában lesz. Szavazást kér a javaslatról.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

21/2012. (XI.14.)

h a t á r o z a t

 

a hagyományos karácsonyi ostyatörés költségeinek biztosításáról

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetése terhére 180.000,- Forintot biztosít a hagyományos karácsonyi ostyatörés megrendezésének költségeire. 

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a lengyel gyerekek számára karácsonyi ajándék vásárlására

 

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

Dr. Morvay Malgorzata: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat minden karácsonykor ajándékkal lepi meg az Érden élő lengyel gyerekeket. Javasolja a hagyomány folytatását, az egy gyermek ajándékára fordítandó összeget 6.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

 

Tanyi Márton: Egyetért a hagyomány folytatásával, javasolja a 6.000,- Ft/gyerek összeg megszavazását.

 

Dr. Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

 

22/2012. (XI.14.)

h a t á r o z a t

 

az érdi lengyel gyermekek karácsonyi ajándékozásáról

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az Érden élő lengyel gyerekeknek karácsonyi ajándék vásárlására a 2012. évi költségvetéséből gyermekenként 6.000,- Forintot biztosít.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Magyar Vöröskereszt karácsonyi ételosztási akciójának támogatására, együttműködési megállapodás elfogadására

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

Dr. Morvay Malgorzata: Elmondja, hogy a Vöröskereszt Budaörs-Érd-Százhalombatta Területi Szervezetének képviselője, Janzsó Mónika azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a városi karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó ingyenes ételosztási akciót. Javasolja, hogy a Lengyel Önkormányzat 10.000,- Ft-tal támogassa a rendezvényt. Javasolja a támogatási szerződés megkötését.

 

Szczerba Krzysztof: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja azok elfogadását.

 

Dr. Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint 10.000,- forint támogatást biztosítanak, támogatási szerződés keretében a Vöröskereszt karácsonyi ételosztó akciójához.

 

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

 

 

 

23/2012. (XI.14.)

h a t á r o z a t

 

a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének támogatásáról

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetési terhére 10.000,- Forinttal támogatja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Budaörs-Érd-Százhalombatta Területi Szervezete karácsonyi ételosztási akcióját.

 

A támogatás biztosításáról a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Szervezete támogatási szerződést köt.

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére – 2012. november 30.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

Morvay Malgorzata: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról telefonon egyeztetnek.

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria