erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. február 20.
2012.08.16. csütörtök 13:34

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 20-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő: Morvay Malgorzata Rozália elnök,

Szczerba Krzysztof elnök-helyettes, Tanyi Márton képviselő.

Meghívott: Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

2. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: A 2011. évi költségvetés utolsó módosítását február 23-ai ülésén fogadja el Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése. A költségvetés része a nemzetiségi önkormányzat költségvetése, ezért eddig az időpontig a kisebbségi költségvetést is módosítani kell. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a határozati javaslatot, melyet mindenki elektronikus úton kapott kézhez. Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

2/2012. (II.20.)

határozat

 

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

 

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.446.000,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

Eredeti

Módosított

I.   Sajátos működési bevételek

 

38.000

II. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

 

III. Pénzeszköz átvételek

 

 

IV. Pénzmaradvány

724.000

724.000

V. Támogatás

420.000

684.000

Bevételek összesen:

1.144.000

1.446.000

 

 

Kiadások

Eredeti

Módosított

I.   Személyi juttatások

 

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

III. Dologi kiadások

1.144.000

1.386.000

IV. Egyéb folyó kiadások

 

 

V. Pénzeszköz átadások áht-n kívülre

 

60.000

VI  Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

1.144.000

1.446.000

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. február 23.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: A Polgármesteri Hivatal előkészítette a 2012. évi költségvetés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melynek kézhezvételekor kiderült, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei évben nem tervezi a nemzetiségi önkormányzatok támogatását. Ezzel kapcsolatban határozat meghozatalára tesz javaslatot, miszerint kérik a városi önkormányzatot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetési támogatásnak megfelelő összeggel támogassák a nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Szczerba Krzysztof: Egyetért az elnök javaslatával, nem is számítottak arra, hogy a városi önkormányzat szakít ezzel a hagyománnyal, a kész tények elé állítva a nemzetiségeket, előzetes tájékoztatás nélkül.

 

Tanyi Márton: Javasolja az elnök által ismertetett határozat meghozatalát, egyetértve az elnök-helyettessel.

 

Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint kérik a városi önkormányzatot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat, az állami költségvetési támogatással azonos összeggel.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

3/2012. (II.20.)

határozat

 

az érdi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – 2012. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 2012. február 24.

 

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

Morvay Malgorzata: A határozatot mielőbb továbbítani fogja Érd Megyei Jogú Város polgármesterének és jegyzőjének.

A kiküldött határozati javaslat szerint a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyelőre 214.689,- forint, amely csak a központi költségvetési támogatást tartalmazza. Elmondja, hogy amennyiben a költségvetés ennyi marad, akkor a tavalyi pénzmaradványon kívül csak a feladatalapú támogatás összegére számíthat az önkormányzat idén. A támogatási igényt jól kell előkészíteni a kedvező elbíráláshoz.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

4/2012. (II.20.)

határozat

 

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének elfogadásáról

 

 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 214.689,00 Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

 

 

Bevételek

 

I.

Sajátos működési bevételek

 

II.

Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III.

Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

IV.

Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

214.689,00

V.

Feladatalapú támogatás

 

VI.

Pénzmaradvány

 

 

Bevételek összesen:

  214.689,00

 

 

 

Kiadások

 

I.

Személyi juttatások

 

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

 

III.

Dologi kiadások

214.689,00

IV.

Átadott pénzeszközök

 

V.

Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

214.689,00

 

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

Morvay Malgorzata: Mivel további napirend nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria