erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. március 14.
2012.08.16. csütörtök 13:40

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 14-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Morvay Malgorzata Rozália elnök, Molnárné Sagun Zdzislawa, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

 

1. Javaslat a "Polonia Wegierska" nemzetiségi folyóirat éves előfizetésére az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat számára

 

2. Javaslat a Magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia működésének támogatására

 

3. Javaslat az U2RÓ érdi Lengyel - Magyar ifjúsági együttes támogatására

 

4. Javaslat a Lengyel Légió 2012. évi támogatására

 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a "Polonia Wegierska" nemzetiségi folyóirat éves előfizetésére az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat számára

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Javasolja, hogy az önkormányzat idén is fizessen elő a "Polonia Wegierska", Magyarországon megjelenő országos lengyel nemzetiségi magazinra, a 2012-es évre.

 

Szczerba Krzysztof: Egyetért a javaslattal, már hagyomány az éves előfizetés, ebben az évben is javasolja elfogadni.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

7/2012. (III.14.)

h a t á r o z a t

a "Polonia Wegierska" magazin előfizetéséről

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012-es évre előfizet a "Polonia Wegierska" magazinra, és erre költségvetéséből 25 000 (Huszonötezer) forintot biztosít.

 

Határidő: 2012. március 30.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 


2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia működésének támogatására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Javasolja a Magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia működésének támogatását a 2012-es évben 50.000 Ft-tal. Elmondja, hogy a plébániával támogatási szerződést kell kötni a fenti összegről.

 

Molnárné Sagun Zdzislawa: Egyetért a javaslattal, kéri a többiek támogatását is.

 

Morvay Malgorzata: Szavazásra teszi fel a támogatásra vonatkozó javaslatot.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

8/2012. (III.14.)

h a t á r o z a t

a Magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia támogatásáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben 50.000 (Ötvenezer) forint támogatást biztosít a Magyarországi Lengyel Perszonális Plébánia működéséhez.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2012. április 15.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az U2RÓ érdi Lengyel - Magyar ifjúsági együttes támogatására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Javasolja a képviselőknek az U2RÓ érdi Lengyel – Magyar Ifjúsági Együttes támogatását. Erre a célra 30.000 forintot javasol meghatározni.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

9/2012. (III.14.)

h a t á r o z a t

az U2RÓ Lengyel-Magyar Ifjúsági Együttes támogatásáról

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az U2RÓ érdi Lengyel – Magyar Ifjúsági Együttes részére a 2012. évi költségvetése terhére 30.000 (Harmincezer) forint támogatást biztosít.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lengyel Légió 2012. évi támogatására

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

Morvay Malgorzata: Javasolja a képviselőknek a Lengyel Légió támogatását, melyre a 2012. évi költségvetésből 20.000 forintot javasol biztosítani.

Szczerba Krzysztof: Egyetért a támogatással, az összeget is megfelelőnek tartja.

 

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

10/2012. (III.14.)

h a t á r o z a t

a Lengyel Légió 2012. évi támogatásáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Lengyel Légió részére a 2012. évi költségvetéséből 20.000 (Húszezer) forint támogatást biztosít.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről

 

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

 

 

Morvay Malgorzata: Elkészült a beszámoló az önkormányzat elmúlt évben végzett, illetve az idei év márciusáig terjedő tevékenységéről. Röviden ismerteti a beszámolót, melynek elfogadását kéri a képviselőktől.

 

Tanyi Márton: Véleménye szerint a beszámoló teljes körű, minden részletre kiterjed, javasolja az elfogadását.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

11/2012. (III.01.)

h a t á r o z a t

 

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolójának elfogadásáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak szerint elfogadja a 2011. évben, illetve 2012. március 14-ig végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

 

 

sorszám

rendezvény megnevezése

időpont

1

Segítettünk a Lengyel- Magyar Érdi Kistérségi Többcélú Társulás – Lubaczow Kistérséggel való együttműködésben. Folyamatosan részt vettünk a két Társulás közötti írásbeli anyagok fordításában, a tolmácsolásban, szervezésben.

2011

2

Ünnepségeken az önkormányzat nevében koszorúzások történtek egész évben

2011

3

Részt vettünk a lengyel-magyar barátság napon Poznanban.

2011. március 23.

4

Részt vettünk a nemzetiségi „Szőlővirág ünnepség”.en – az Érdi Pincetulajdonosok Egyesületéve és a többi érdi nemzetiségi önkormányzattal közös szervezésben (a Lengyelországból érkezett „Orawiacy”táncegyüttes részére szállást, ellátást az Érdi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat biztosította)

2011. május 26.

5

Részt vettünk az „Önkéntesség Éve” rendezvény- sorozaton 2011-ben. Lubaczowban, Érden. lengyel, magyar, és szlovák gyerekek vettek részt az eseménysorozaton. Folyamatosan segítettünk a tolmácsolásban, szervezési feladatokat láttunk el.

2011. június, augusztus

6

Utazás a Derenkbe – a Lengyelség Napja ünnepségre

2011. július

7

Érd testvérvárosába látogattunk a „Lubaczowi Napok” keretében együtt az Érdi Önkormányzat képviselőivel együtt (tolmácsolás) 

2011. július-augusztus

8

Több rendezvényt tartottunk közösen az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesülettel, például a Mohácsi Csatához kapcsolódó megemlékezést Érd Ófaluban

2011. július 27.

9

Részt vettünk az új „Érdi Főtér” átadására szervezett rendezvényen.

Az eseményen fellépett a lubaczowi „Kresy” táncegyüttes – biztosítottuk az együttes szállását, ellátását.

2011. augusztus 20.

10

Részt vettünk lengyel rendezvényeken, ünnepségeken (például: diósdi nemzetiségek ünnepe, itt fellépett az „U2Ró” lengyel- magyar ifjúsági együttes). Diósdi Napok rendezvényen segítettünk  a tolmácsolásban.

2011

11

Támogatást biztosítottunk lengyel templom számára.

2011

12

Belépők vásárlása lengyel rendezvényekre - lengyel András bál, Polonia Bál stb.

2011. november

13

Megszerveztük a hagyományos lengyel karácsonyt – az ostyatörés ünnepséget.

2011. december 10.

14

Az Érdi Szent Adalbert egyesülettel együtt Karácsonyi Ünnepséget szerveztünk.

2011. december

15

Az érdi lengyel gyerekeket könyvek, térképek, CD-k stb. vásárlásával segítettük.

2011

16

"Polonia Wegierska" lengyel újság előfizetése

2011 egész évben

17

Részt vettünk a Lengyel Polonia Téli Sport Olimpián Szczyrkben

2012. február

18

Karitatív Koncertet szerveztünk Kolló Kinga beteg lengyel kislány megsegítésére.

2012. március 10.

 

 

Határidő: a beszámoló továbbítására – 2012. március 30.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök 

 

 

 

 

Morvay Malgorzata: Mivel további napirend nincs, megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést bezárja.

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria