erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. május 29.
2013.07.25. csütörtök 10:56

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, szerdán, a Polgárok Háza 204. termében megtartott üléséről

 

Jelen vannak: 3 fő képviselő: dr. Morvay Malgorzata, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton

 

Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

2. Javaslat a 2013. évi Szőlővirág Ünnepre elkülönített fedezet megemelésére

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására 

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

2. Javaslat a 2013. évi Szőlővirág Ünnepre elkülönített fedezet megemelésére

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: A költségvetés módosítását a tavalyi évi pénzmaradvány befogadása indokolja. Elmondja, hogy a 2012. évi pénzmaradvány összege 300 ezer forint, ezzel az összeggel emelkedik a 2013. évi költségvetés főösszege. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

11/2013. (V.29.)

h a t á r o z a t

 

 a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének  módosításáról

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

9

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

300

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

531

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

437

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

50

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

44

Költségvetési kiadások összesen:

222

531

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

A költségvetés melléklete – annak formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyvhöz csatolva!

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2013. évi Szőlővirág Ünnepre elkülönített fedezet megemelésére

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Az április 22-ei ülésen 80 ezer forintot különített el a testület a Szőlővirág Ünnepen való részvétel kiadásaira. Időközben felmerült, hogy a meghívott lengyel együttes teljes ellátását a Lengyel Önkormányzatnak kell biztosítania, így a meghatározott összeg nem lesz elegendő. Javasolja a határozatban szereplő forrást 40.000 Ft-tal megemelni.

 

Tanyi Márton képviselő: A fellépő lengyel együttes ellátásának biztosításával egyetért, javasolja az Ünnepre elkülönített összeg megemelését.

 

Szczerba Krzysztof elnök-helyettes: Támogatja a javaslatot.

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a Szőlővirág Ünnepre korábban biztosított 80 eFt-ot 40 eFt-tal megemeli az önkormányzat.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

12/2013. (V.29.)

h a t á r o z a t

 

a 2013. évi Szőlővirág Ünnepre elkülönített forrás megemeléséről

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Szőlővirág Ünnepre – a 8/2013. (IV.22.) határozatában – elkülönített összegen túl további 40 eFt-ot biztosít a 2013. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: június 1. 

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök 

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról a korábbiaknak megfelelően telefonon egyeztetnek.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria