erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. október 31.
2013.12.10. kedd 15:34

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 30-án, a Polgárok Háza 204. termében megtartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: 4 fő képviselő: dr. Morvay Malgorzata, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton, Molnárné Sagun Zdislawa Maria.

 

Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a háromnegyedéves tájékoztató megtárgyalásának és a költségvetési koncepció elfogadásának határideje október 31. A háromnegyedéves beszámolót a Közgazdasági Iroda most bocsátotta rendelkezésre, így a jogszabály betartása miatt szükséges a rendkívüli ülés. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves félévi teljesítéséről

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

2. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves félévi teljesítéséről

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

2. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

Dr. Morvay Malgorzata: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

 

 

Az előterjesztett tájékoztató:

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

9

14

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

300

0

-

Támogatás

222

222

343

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

531

357

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

128

437

259

 

Egyéb műk.célú  kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

50

50

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

44

44

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

531

259

49

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

 

19/2013. (X.30.)

h a t á r o z a t

 

 a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

9

14

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

300

0

-

Támogatás

222

222

343

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

531

357

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

128

437

259

 

Egyéb műk.célú  kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

50

50

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

44

44

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

531

259

49

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

            Előadó: dr. Morvay Malgorzata elnök

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Ismerteti a jövő évi költségvetési koncepciót, kiemelve változásokat az áprilisban elfogadott koncepcióhoz képest. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett költségvetési koncepció:

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények által segítse Érden és környéken élő lengyelek és lengyel közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a lengyel közösség körében, ismertesse a többségi társadalommal a lengyel kulturális értékeket.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a törvényben számára meghatározott működési területeken kívánja munkáját elvégezni. Ehhez kéri Érd Önkormányzatától költségvetésének támogatását.

A működés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez a központi költségvetésből részére juttatott pénzeszköz, valamint az egyéb források felkutatásával (támogatás, pályázat, stb.) megszerzett támogatás nem elegendő.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Művelődési Házban és Irodájában kívánja megtartani összejöveteleit.

A nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Az Érdi Nemzetiségi Önkormányzat az oktatás és a közművelődés különböző területein kíván színes programokat, rendezvényeket és sportprogramokat megvalósítani, támogatni.

Oktatás

-          Ebben az évben Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szeretne ismételten indítani lengyel nyelvoktatás, heti rendszerességgel. Oktató: Krzysztof Szczerba - tanár a budapesti Lengyel Iskolában.

 Nyelvoktatás két csoportnak: külön felnőtt és gyerek csoportoknak 

-         Lengyel és népi hagyományai megismertetése

-         Lengyel nyári nyelvi táborban való részvétel

-         Lengyel népzene megismertetése

Közművelődés

-           A helyi Önkormányzat rendezvényeihez kapcsolódó programok szervezése

-           Érdi lengyel- magyar ifjúsági rock együttesét- „U2 RO” további működési támogatása.

-           Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Lubaczów lengyel várossal

-           Felnőtt és gyermektánc találkozó, folklór koncertek megrendezése

             az Ófalui „Szőlővirág Ünnep” kereten belül.

-           Kiállítások és színházi előadások szervezése, támogatása

-          Együtt működés az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Egyesülettel

Sport

-           Sportnap társrendezése a Biatorbágyi Lengyel Nemzetiséggel közösen.

-           Sportrendezvényeken való részvétel

Azon felül a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja a Lengyel Templom és Lengyel Ház működését (Budapesten X ker.)

Emiatt tervezünk pénzbeli támogatás 2014-ban is.  

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a koncepcióban felsorolt és a munkatervben meghatározott kulturális és egyéb tevékenységekre kívánja fordítani.

 

 

sorszám

rendezvény megnevezése

időpont

varható költség (forint)

1

lengyel nyelvoktatás, egész évben
heti rendszerességgel.

Oktató: Krzysztof Szczerba - tanár a budapesti Lengyel Iskolában.
Nyelvoktatás két csoportnak: külön felnőtt és gyerek csoportoknak

2014. január kezdése

130 000

2

Részvétel a Lengyel Polonia Téli Sport Olimpián. Erre a rendezvényre jönnek lengyelek egész világról, képviselve adott országot. Ebben az esetben- Magyarországot (utazási költség: 21 fő részére)

2014. február 21-24.

300 000

3

Előadás és könyv bemutatás, egybekötött a fotókiállítással:

"Magyar Szentek Temploma Felső Árva Magyar Kincsestára" Jablonkaban Lengyelországban.

Előadó: Dr. Molnár Imre. Meghívatták: Lengyel konzul. Hely: Érdi Művelődési Ház

2014. március 8.

50 000

4

részvétel a lengyel-magyar barátság napon Eger (utazási költség: ( 25 000 HUF)

2014. március 23.

25000

5

koszorúzások a kiemelkedő ünnepségeken egész évben

2014

25 000

6

részvétel a nemzetiségi "Szőlővirág ünnepségen - Érdi Pincetulajdonosok Egyesülettel (Lengyelországból érkezik ORAWA táncegyüttes-szállás, ellátás biztosítja az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

2014. május 31.

130 000

7

"Polonia Wegierska" lengyel újság előfizetése

2014 egész évben

25 000

8

Utazás a Derenkbe - Lengyelség Napja ünnepségre

2014. július

 

9

Részvétel a „Orawskie Jadlo” rendezvény sorozaton Lengyelországban

2014. június

 

10

Részvétel az Érdi Napokon (U2RO ifjúsági együttes fellépése)

2014. augusztus 29.

 

12

lengyel templom támogatása

2014

50 000

13

jegyek vásárlása lengyel rendezvényekre- lengyel András bál, Polonia Bál stb.

2014. december 14.

25 000

14

könyvek, térképek, CD stb. vásárlása lengyel gyerekek számára

2014.

15 000

15

Lubaczowi, érdi testvérváros látogatása a „Lubaczowi Napok” keretében együtt az Érdi Önkormányzattal közösen

2014. június

 

16

közös rendezvények megtartása az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesülettel- Mohácsi Csata emlékezése Érd Ófaluban. Egybekötött a lengyel misével az Ófalui templomban (vendéglátás)

2014. július 23.

25000

17

Fotókiállítás szervezése  és előadás Érdi Művelődési Házban: Buskó András: "Lengyelország magyar szemmel"

2014. szeptember 20.

35 000

18

Részvétel 2014 PSALTE DEO fesztiválban Krakkó (20 fő- két együttes, az egyik U2RO

2014. október

240 000

19

Hagyományos lengyel karácsony- ostyatörés ünnepség megszervezése (terembérlés - 32 000 Ft). Vendéglátás. Varható létszám: 80 fő. Lengyel pap meghívása-. transzport (10 000 Ft)

2014

110 000

20

Érdi Szent Adalbert egyesülettel együtt  Karácsonyi Ünnepség szervezése

2014. december 13.

20 000

21

részvétel az országos lengyel rendezvényeken, ünnepségeken

egész évben 2014

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy fenti célok megvalósításához hathatós és méltó anyagi támogatást biztosítson.

 

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

20/2013. (X.30.)

h a t á r o z a t

 

 a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi  költségvetési koncepciójáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2014. évi költségvetési koncepcióját.

 

A költségvetési koncepció a határozat melléklete.

 

 

 

Az elfogadott költségvetési koncepció a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

dr. Morvay Malgorzata elnök: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.  

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria