erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. szeptember 24.
2012.10.01. hétfő 14:05

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 24-én megtartott üléséről

 Jelen vannak: A megválasztott 4 fő képviselőből 3 képviselő: dr. Morvay Malgorzata, Szczerba Krzysztof, Tanyi Márton, valamint

Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

NAPIREND ELŐTT:

Morvay Malgorzata: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

2. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előadó: Morvay Malgorzata elnök

Dr. Morvay Malgorzata: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

18/2012. (IX.24.)

h a t á r o z a t

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

Megnevezés

2012. évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

21

21

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

793

793

-

Támogatás

215

215

215

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

1029

1029

-

 

Megnevezés

2012. évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

999

231

23

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

30

30

100

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

1029

261

25

Határidő: a döntés továbbítására – szeptember 30.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

            Előadó: Morvay Malgorzata elnök

Morvay Malgorzata: A Közgazdasági Iroda előkészítette a költségvetés módosítását, melyre egyrészt a feladatalapú támogatás átutalása, másrészt a kamatbevételek elszámolása miatt van szükség. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 2012. évben 190.668,- Ft feladatalapú támogatást kapott, melynek felosztásáról is dönteni kell. A kamatbevétel 3.352,- Ft. Ezzel a költségvetés kiadási és bevételi főösszege egyaránt 194.040,- Ft-tal emelkedik. Kéri a költségvetés módosításának elfogadását. Javasolja, hogy a feladatalapú támogatás összege

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

19/2012. (IX.24.)

h a t á r o z a t

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.224.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

25

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

793

Támogatás

215

406

Költségvetési bevételek összesen:

215

1224

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

1145

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

30

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

19

Felhalmozási kiadások

0

30

Költségvetési kiadások összesen:

215

1224

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Morvay Malgorzata elnök

Morvay Malgorzata: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról a korábbiakhoz hasonlóan telefonon egyeztetnek.

K.m.f.

 

Morvay Malgorzata                                                                       Szczerba Krzysztof

          elnök                                                                                        elnök-helyettes

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria