erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. február 20.
2012.08.16. csütörtök 15:18

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 20-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                         Bauerné Kovács Krisztina, a közgazdasági iroda munkatársa

                         Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő napirendet.

 

Napirend:

 

  1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

  1. Javaslat Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

  1. Javaslat az ÉMNÖSZ tagdíj befizetésére

 

  1. Javaslat a Neue Zeitung megrendelésére

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

Eszes Mária: A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai megkapták a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, mely ha jól látja a feladatalapú támogatással bővült.

 

Bauerné Kovács Krisztina: Ismerteti a további számadatokat.

 

Eszes Mária: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2012. (II.20.)                                                                

határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

47

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

283

Pénzmaradvány

889

889

Támogatás

420

1702

Költségvetési bevételek összesen:

1309

2921

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

1309

2706

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

215

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

1309

2921

 

Felelős: Eszes Mária  elnök

Határidő: A határozat továbbítására - 2012. február 23.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

Bauerné Kovács Krisztina: Elmondja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok 214.689 forint állami támogatásban részesültek 2012-ben, melynek elfogadásáról szükséges dönteni, továbbá az említett összeget a mellékelt táblázatban szükséges felosztani.

 

Eszes Mária: Természetesen elfogadják a működési támogatást, de az önkormányzatit támogatást nem látja, amit minden évben szoktak kapni. Fel fogja tenni szavazásra, hogy a 2012. évi általános működési támogatás elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az előző évekhez hasonlóan, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a települési önkormányzat egészítse ki az állami támogatásnak megfelelő összeggel.

 

Hazenauer Dániel: Továbbá foglalják bele azt is, hogy a települési önkormányzat támogassa a helyi nemzetiségi önkormányzatokat azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban évente két alkalommal nemzetiségi rendezvény lebonyolítására biztosítja térítésmentesen a helységet.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra először az általános működési támogatás elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

10/2012. (II.20.)                                                                

határozat

 

a Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

  A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az általános működési támogatás 2012. évi összege az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében 214.689 Ft.

 

Bevételek

Eredeti

I.   Sajátos működési bevételek

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

IV. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

214.689,00

V.   Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

214.689,00

 

Az általános működési támogatás összegét a költségvetésbe az 1. sz. mellékletben szereplő kiadási előirányzatok szerint kérjük az alábbi táblázatba beépíteni.

 

Kiadások

Ft

I.     Személyi juttatások

 

II.    Munkaadókat terhelő járulékok

 

III.   Dologi kiadások

214.689,00

IV.   Átadott pénzeszközök

 

V.    Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

214.689,00

 

Felelős: Eszes Mária elnök

Határidő: A határozat továbbítására - 2012.márius 08.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az elhangzott kiegészítéseket.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2012. (II.20.)                                                                

határozat

 

a Érdi Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – 2012. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Kéri továbbá Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatokat támogassa azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban évente két alkalommal nemzetiségi rendezvény lebonyolítására biztosítja térítésmentesen a helységet.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2012. február 24.

Felelős: Eszes Mária elnök

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az ÉMNÖSZ tagdíj befizetésére 

 

Eszes Mária: Minden évben be szokták fizetni az évente esedékes tagdíjat az ÉMNÖZS számlájára, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

12/2012. (II.20.)                                                                

határozat

 

ÉMNÖSZ tagdíj befizetéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2012. évire esedékes tagdíjat befizeti az ÉMNÖSZ számlájára.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Neue Zeitung megrendelésére

 

Eszes Mária: Az előző döntéshez hasonlóan minden évben a német nemzetiségi önkormányzat megrendeli a Neue Zeitung folyóiratot,  az erről szóló döntést felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

13/2012. (II.20.)                                                                

határozat

 

a Neue Zeitung megrendeléséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy továbbra is megrendeli 2012. évre  a Neue Zeitung című német nyelvű lapot 4 példányban..

 

Eszes Mária: Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria