erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. július 04.
2012.08.16. csütörtök 15:27

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 4-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

Napirend:

 

1.      Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2.      Javaslat a költségvetés módosításának elfogadása 

3.      Javaslat a pénzmaradvány összegének felosztásáról a mellékelt táblázat alapján

4.      Javaslat a 7/2012. (I.25.) határozat módosítására

5.      Beszámoló a Szőlővirág ünnepségről

6.      Egyebek

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szmsz-ében a jogszabályi változások miatt, több módosításra volt szükség, ezért a korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszíti, ezzel egyidejűleg a jelenlegi ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

24/2012. (VII.04)

Határozat

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely a határozat mellékletét képezi.

 

2.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a költségvetés módosításának elfogadása 

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a költségvetés módosítására a pénzmaradvány módosítása miatt van szükség, melyet az előterjesztés szerint ismertet. Az előterjesztés kézhezvételét követő időtartam rövidsége miatt az előterjesztést június 30-áig nem tudtuk megtárgyalni, mert a tagok többsége nem tartózkodott a városban. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

25/2012. (VII.04)

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

38

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

182

Pénzmaradvány

0

1896

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

2331

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

2116

Egyéb folyó kiadások

0

15

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

200

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

1309

2331

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a pénzmaradvány összegének felosztásáról a mellékelt táblázat alapján

 

Eszes Mária: Mivel az előterjesztés szerint a pénzforgalmi teljesítések alapján felülvizsgálatra kerültek a nemzetiségek előirányzatai, ennek eredményeként a 2012. évi módosított előirányzatra vonatkozó javaslatunkat ismételten meg kell tenni a csatolt táblázat alapján. Mivel korábban az állami támogatásnak megfelelő 214.689 forintot felosztották, javasolja, hogy az maradjon az eredeti felosztás szerint és a pénzmaradvány fennmaradó összegét pedig tegyék be az egyéb dologi kiadások sorba.. Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

26/2012. (VII.04)

Határozat

 

pénzmaradvány összegének felosztásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a pénzmaradvány összegének felosztására vonatkozó javaslatot, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

 

 

4.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 7/2012. (I.25.) határozat módosítására

 

 

Tölgyesi Ottóné: Elmondja, hogy a korábban meghozott határozatukat szeretné módosításra előterjeszteni. A 7/2012. (I.25.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:  a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Marianum Általános Iskola diákjainak táboroztatásához hozzájárul 56 ezer forinttal. A tábor helyszíne Siófok, időpontja 2012.06.18-23.

 

Eszes Mária: A változtatásokkal együtt felteszi a módosításra vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

27/2012. (VII.04)

Határozat

 

A 7/2012. (I.25.) határozat módosításáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, a 7/2012. (I.25.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:  a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Marianum Általános Iskola diákjainak táboroztatásához hozzájárul 56 ezer forinttal. A tábor helyszíne Siófok, időpontja 2012.06.18-23.

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Szőlővirág ünnepségről

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkrományzat 2012.06.02-án részt vett az Érd-Ófaluban, a Pincesoron megrendezett Szőlővirág Ünnepen és Nemzetiségi Fesztiválon. Meghívtuk a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kis Siba, Nagy Siba táncosait, a zsámbéki tánccsoportot, valamint hagyományos sváb gasztronómiai fogásokkal kínáltuk a vendégeket. A 18/2012-es határozatban 250.000 forintot  szavaztunk meg. Az összköltség módosult az alábbiak szerint módosult: 40.234 forintba került a zsámbéki tánccsoport autóbusz költsége, a vendéglátásra 60.766 Forintot költöttünk, összesen tehát 101.000 forintot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

28/2012. (VII.04)

Határozat

 

A szőlővirág ünnepségről szóló beszámolóról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy elfogadja a 2012. június 2-án megrendezésre került Szőlővirág Ünnepségről tartott beszámolót.

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria