erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. június 04.
2013.07.25. csütörtök 11:01

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 4-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                         Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

Eszes Mária elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendet.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosítására
 2. Javaslat a 7/2013. (II.13.) határozat  módosítására a szőlővirág ünnepségen való részvételről
 3. Javaslat a Német Nemzetiségi Tánccsoport oktatójának 2013. évi munkájának megköszönésére
 4. Javaslat szerzői jogdíj kiszabásának befizetésére
 5. Egyebek

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra az ismertetett napirendet, melynek sorrendjében nem kívánnak módosítani, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosítására
 2. Javaslat a 7/2013. (II.13.) határozat  módosítására a szőlővirág ünnepségen való részvételről
 3. Javaslat a Német Nemzetiségi Tánccsoport oktatójának 2013. évi munkájának megköszönésére
 4. Javaslat szerzői jogdíj kiszabásának befizetésére
 5. Egyebek

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosításáról

 

Eszes Mária elnök: A költségvetés módosítására a tavalyi évi pénzmaradvány befogadása miatt kerül sor. Elmondja, hogy a 2012. évi pénzmaradvány összege 2.178 ezer forint, ezzel az összeggel emelkedik a 2013. évi költségvetés főösszege. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

20/2013. (VI.04.)                                                                  

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosításáról

 

        A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

49

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

138

Pénzmaradvány

0

2178

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

2587

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

2497

Egyéb folyó kiadások

0

40

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

50

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

2587

 

Felelős: Eszes Mária elnök

Határidő: 2013.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 7/2013. (II.13.) határozat  módosítására a szőlővirág ünnepségen való részvételről

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2013. június 1-jén részt vettek az érdi pincesoron megrendezett szőlővirág ünnepségen. Az ünnepi műsoron az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről fellépett a gyermek német nemzetiségi tánccsoport és a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Énekkar, mindkét fellépő csoport nagy sikert aratott. Ezt követően igénybe vehettük a pincesoron lévő egyik présházat, ahol együtt fogyasztottuk el a felszolgált ételeket, a gyerekek nagy örömére pedig az énekkar hölgy tagjai által készített palacsintát. A vendéglátás költségeire előzőleg elkülönítésre került 20 ezer forint, azonban a végösszeget 23.225 Forintra javasolja módosítani. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2013. (VI.04.) számú

h a t á r o z a t

 

a 7/2013. (II.13.) határozat  módosítására

a szőlővirág ünnepségen való részvételről 

 

Az Érid Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a 7/2013. (II.13.) határozatát a szőlővirág ünnepségen való részvételről azzal, hogy a korábban elfogadott 20.000 Forintot 23.225 Forintra módosítja.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Tánccsoport oktatójának 2013. évi munkájának megköszönésére

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Marianum Német Nemzetiségi Általános Iskolában a gyermek tánccsoport szépen fejlődik, az év végi eredményt a szőlővirág ünnepség keretében megtekinthette minden érdeklődő. A korábbi megbeszélésnek megfelelően a tanév végén Fusch Sandra táncoktatót az eredményes munkáért való köszönet kinyilvánításaként könyvvel szeretnék megajándékozni, melyre javasol 10.400 Forint elkülönítését. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

22/2013. (VI.04.) NNÖ                                                                 

határozat

 

a Német Nemzetiségi Tánccsoport oktatójának

2013. évi munkájának megköszönésére

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 10.400 Forintot különít el könyvvásárlás céljára, mellyel Fusch Sandra a Marianum Német Általános Iskola gyermek tánccsoport oktatójának a munkáját szeretnék megköszönni.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat szerzői jogdíj kiszabásának befizetésére

 

Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes: Elmondja, hogy a Sváb bállal kapcsolatban kérdőívvel keresett meg bennünket a Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület. Bevallásunk szerint népzene szólt a rendezvényen, ennek ellenére 6.956 Forint díj befizetését szabták ki, melynek befizetéséről számlát kértek.

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra az összeg befizetésének elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

23/2013. (VI.04.) NNÖ                                                                 

határozat

 

szerzői jogdíj befizetéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a korábban megrendezett Sváb bálon szóló zenére a Magyar Szerződi Jogvédő Egyesület által kiszabott 6.956 Forintot befizeti, melyről számlát kérnek.  

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Hazenauer Dániel: Elmondja, hogy 2013. június 4-én Esztergomban Mindszenty Bíboros halálának évfordulós miséjén vettek részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a Bazilikában, ahol Erdő Péter Bíboros és Pányi Antal megyés püspök szolgált.

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülése 9:25 órakor befejeződött.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria