erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. szeptember 12.
2013.12.10. kedd 15:35

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                         Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendet.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosítására
 2. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására
 3. Javaslat pályázaton való részvétel támogatására
 4. Egyebek

 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra az ismertetett napirendet, melynek sorrendjében nem kívánnak módosítani, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosítására
 2. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására
 3. Javaslat pályázaton való részvétel támogatására
 4. Egyebek

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  módosítására

 

Eszes Mária elnök: A költségvetés módosítására a feladatalapú támogatás befogadása miatt kerül sor, melyet ismertet. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

24/2013. (IX.12.) NNÖ                                                                 

határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

63

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

138

Pénzmaradvány

0

2178

Támogatás

222

1047

Költségvetési bevételek összesen:

222

3426

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

172

3086

Egyéb műk. célú  kiadások

0

40

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

50

300

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

3426

 

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2. számú költségvetés módosítást és az 1. számú melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését. 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a közgazdasági iroda a képviselő-testület elé terjesztette a 2013. évi I. félév költségvetéséről szóló beszámolót, melyet ismertet. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

25/2013. (IX.12. ) NNÖ                                                                 

határozat

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

49

49

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

138

138

-

Pénzmaradvány

0

2178

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

2587

409

15

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

172

2497

616

24

Egyéb műk. célú kiadások

0

40

20

50

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

50

50

300

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

2587

936

36

 

Kérjük a féléves beszámoló tudomásul vételét, mely 2013.08.10. napján a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat pályázaton való részvétel támogatására

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy van egy pályázati kiírás, melyet szeptember 26-áig kellene benyújtani az ÉMNÖSZ felé, és a Rosebrücke Német Nemzetiségi Énekkar szeretne pályázni, azonban a pályázat feltétele, hogy amennyiben nem a német önkormányzat valósítja meg a pályázatot, akkor a német önkormányzat határozat szükséges a pályázat elvi támogatásáról. Ismerteti a részletes tartalmi követelményeket, valamint a programtervet a képviselő-testület előtt. Felteszi szavazásra az énekkar pályázaton való részvételével való egyetértést.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

26/2013. (IX.12. ) NNÖ                                                                 

határozat

 

pályázaton való részvétel támogatásáról

 

Az Érid Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar pályázatot nyújtson be az ÉMNÖSZ felé. A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy az ÉMNÖSZ-től kapott egy levelet, melyben tájékoztatást kaptást adnak arról, hogy van lehetőség a „Für das Ungarndeutschtum der Region Nord” díjra javaslatot tenni. Részletesen ismerteti a levél tartalmát, a jelöléseket 2013. szeptember közepéig van lehetőség megtenni. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett megállapítja, hogy jelenleg nem kívánnak jelöléssel élni a fenti díjra. Továbbiakban hozzáteszi, hogy mint mindannyian tudják, kaptunk két levelet a Rozmaring énekkartól, az első levélre korábban megadtuk a választ. A második levél átvételét követően jogi véleményt kértem a Polgármesteri Hivataltól. Ennek megfelelően és mindhármunk véleménye alapján nem írtunk választ, mivel nem kívántunk vitákba belemenni. Javasolja azonban, hogy a demokratikusság kedvéért mégis vegyék napirendre a témát. Úgy gondolja, hogy akik annak idején szétválasztották a Rosenbrücke kórust vállalják tettük következményét, a viszálykodással csak ártanak az Érden élő németek közösségének. Sajnálatosnak tartja, hogy a Rozmaring Énekkar új tagjai nem ismerhetik az igazságot, egyoldalú tájékoztatást kaptak.

 

Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes: Megemlíti, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint „aki támogatási összeggel a meghatározott időre, a pénzügyi fegyelemnek megfelelően nem számol el, az a továbbiakban nem kaphat támogatást.” Utalva a 2010 őszén nyújtott támogatásokra.

 

Hazenauer Dániel tag: Egyetért a fentiekkel.

 

Eszes Mária elnök: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria