erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyv
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2015.03.18.
2015.04.13. hétfő 16:01

JEGYZŐKÖNYV

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. március 18-ai üléséről

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. március 18-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő a jelenléti ív szerint

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a nemzetiségi óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozatalára

2. Egyebek

 

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. Czeilinger Margit Zsuzsanna jelezte késését, a napirendet nem kívánja módosítani, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Hellinger Pál képviselő tagot javasolja, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hellinger Pált kéri fel jegyzőkönyv- hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a nemzetiségi óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozatalára

2. Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a nemzetiségi óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának tervezete megtekinthető, azonban az alapító okirat még nem teljes, elfogadás előtt a Közgazdasági Iroda és a Humánpolitikai Iroda is áttekinti. Jelenleg az Óvoda nevére várnak javaslatokat, első sorban olyan elnevezésekre gondoltak, aminek német vonatkozása van, például a Pumukli Óvodára gondolt, mert „Pumukli” egy német mesefigura, de várják a további javaslatokat. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás az Alapító Okirattal kapcsolatban nem érkezett, lezárja a napirendi pontot.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy a korábbi ülésen szó volt arról, hogy a Rozmaring Énekkar nem számolt el a korábbi támogatás összegével. 2010. szeptember 26-án elszámolásra került a támogatás, az akkori papírokat ismételten benyújtották a Közgazdasági Iroda felé, tehát nincs elszámolatlan tartozása az énekkarnak.

 

Eszes Mária elnök: Ismételten elmondja, hogy az akkori énekkar szétválását nagyon sajnálatosnak tartja. Hozzáteszi, hogy a Belső ellenőrzési csoport derítette fel, hogy nem került elszámolásra a korábbi támogatás, úgy gondolja, hogy az irodával kell felvenni a kapcsolatot ez ügyben, kiegészítésként elmondja, hogy a belső ellenőri beszámolóban szerepelt továbbá, hogy a Német Kultúr Egyesület sem számolt el 450 ezer forinttal (200+250 ezer). Amennyiben kapnak arról tájékoztatást, hogy az elszámolások rendezve vannak, tárgyalhatnak.

 

Falusi Ferenc: Felkereste a Belső Ellenőrzési csoportot, az akkori vizsgálatot végző munkatárs már nem dolgozik az önkormányzatnál, de megtalálták az énekkari elszámolás teljes anyagát, valamint a 450 ezer forint is elszámolásra került, a közgazdasági irodán megtalálhatóak ezek az iratok, tavalyi évben ismételten leadtak minden papírt az elszámolással kapcsolatban. Volt egy 17/2010. (VIII.02.) számú határozata az akkori nemzetiségi önkormányzatnak, hogy 100.000 forintot különítenek el az érdi Ercsi úti temetőben német katonai emlékhely kialakítására, melyet kiegészítettek további 20 ezer forinttal, ezt azóta nem kapták meg.

 

Eszes Mária elnök: Oda akarta adni a szóban forgó összeget Falusiné Matics Zsuzsannának, de sértődöttségében nem fogadta akkor el tőle. 2010-ben az átadás-átvétel nem történt meg megfelelően.

 

Falusi Ferenc: Kemény kritika érte az akkori Német Önkormányzatot a 200 + 250 ezer forint támogatás nyújtása miatt, hogy ez nem volt jogszerű. Nemrégiben viszont 1,5 millió forint lett átutalva a Rosenbrücke Énekkarnak. Kérdése, hogy erről készült együttműködési megállapodás, illetve milyen felhasználás szerint történt az átutalás? Hozzáteszi, hogy az ügyészség felé beadványt fogalmazott meg a pénzügyek kezelésének kivizsgálása miatt, kéri, hogy az elnök mondjon le tisztségéről. Elmondja, hogy a jegyzőtől is kivizsgálást kér a pénzügyi felhasználásokkal kapcsolatban.

 

Eszes Mária elnök: Válaszként elmondja, hogy természetesen készült együttműködési megállapodás, és a szóban forgó összeg nagy része visszautalásra került a Német Nemzetiségi Önkormányzat számlájára. Elmondja, hogy társadalmi munkában végzik tevékenységüket, erről szeretne beszélni, hiszen számos feladatuk van, az óvoda beindításával kapcsolatos ügyek intézése, kapcsolatfelvételek stb. A város érdekében szeretnének dolgozni, utána lehet nézni a munkának.

 

Falusi Ferenc: Nem kívánt kötekedni, nem azért jöttek, szeretnék, hogy az érdi németség együtt dolgozzon, hiszen 1992 óta folyik a nemzetiség ügyében a munka, függetlenül attól, hogy ki mikor volt képviselő. A törvényesség kivizsgálását már kérte. A Rozmaring Kórus és a Német Kultúr Egyesület is szeretne együtt dolgozni. Az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, szeretnének együtt dolgozni. Kórustalálkozót is szerveztek, melyhez a települési önkormányzat is hozzájárult, sajnálja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat nem támogatta a megmozdulást, mert a támogatók között feltüntetésre kerültek volna. Úgy gondolja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény adott paragrafusa nem teljesült, amikor a nemzetiségi táncoktatással kapcsolatos döntést hozták.

 

Kotroczóné Klopfer Terézia: Elmondja, hogy nem volt tudomása a kórus tartozásáról, sajnálatos azonban, hogy 2010. óta nem kaptak támogatást, úgy gondolja, hogy előtte mindkét kórus támogatva volt. Amikor kórusminősítőre mentek a polgármester úr támogatta az utaztatást. Amikor a Rosenbrücke Énekkar Pusztavámra ment biztosan kaptak támogatást. Szeretné tudni, hogy 2010. óta a Rosenbrücke Énekkar mekkora összegű támogatást kapott.

 

Hellinger Pál képviselő: Fontosnak tartaná kiemelni, hogy az elszámolás hiányosságára vonatkozó levelet már a tavalyi év szeptemberében kézhez kapták, már akkor bemutathatták volna az elszámolásra vonatkozó iratokat, nem érti ezzel miért vártak ennyi ideig.

 

Falusi Ferenc: Az elszámolást megtették, melynek egy része Perlaki Csillánál található a Humánpolitikai Irodán.

 

Eszes Mária elnök: Az az elszámolás a települési önkormányzat felé történő elszámolás volt, ahhoz a pályázathoz, az nem a nemzetiségre tarozik. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat írásbeli tájékoztatót kér a Közgazdasági Irodától, a Rosmaring Énekkar, valamint a Német Kultúr Egyesület (200+250 ezer forinttal) történő elszámolásáról. Javasolja, hogy a vitát ezzel zárják le. Elmondja, hogy voltak a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, ahol egyeztetéseket folytattak, és hasznos segítséget kaptak további munkájukkal kapcsolatban.

 

Czeilinger Margit Zsuzsanna megérkezett, a képviselő-testület létszáma 3 főre bővült.

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Pécsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a malenkij robothoz kapcsolódó leírás gyűjteményt állít össze, melyhez iratminták megküldésével hozzájárult.

 

Kotroczóné Klopfer Teréz: Nem kaptak választ, hogy a Rozmaring Énekkar kap-e támogatást.

 

Hellinger Pál képviselő: Nem érti, hogy a 2010. évi történésekről miért most beszélnek.

 

Eszes Mária elnök: Elismétli, hogy azt a tájékoztatást kapták, hogy nincsenek elszámolva a szóban forgó összeggel, de erről a Közgazdasági Iroda tájékoztatást fog nyújtani, amennyiben el van számolva az összeg, akkor tudnak visszatérni a kérdésre.

 

Péter Ferenc: Véleménye szerint a Kultúr Egyesület és a Rozmaring Énekkar is sokat tett a németség érdekében, például a regisztráció során is. Mindkét énekkar arannyal való díjazást kapott, a korábbi széthúzásban a többség nem is vett részt.

 

Kotroczóné Klopfer Teréz: Véleménye szerint nincs különbség abban, hogy 60 főt, vagy kétszer 30 főt támogatnak. 60 ember pedig nem kezelhető együtt egy énekkarban. Úgy véli, hogy senkit nem lehet korlátozni a hagyományok ápolásában. A belső ellenőrzés jegyzőkönyvében az áll, hogy az elnök 2010. októberében feljelentési kötelezettségének eleget tett.

 

Eszes Mária elnök: A 2010-es választásokat követően az összeférhetetlenség kapcsán valóban tettünk feljelentést, csatlakozva polgármester úr feljelentéséhez. A 2014. szeptemberében készült belső ellenőrzést követően is kötelességem lett volna feljelentést tenni, de nem a feljelentgetés, az ellenségeskedés a cél.

 

Kellner Mária Anna: Elmondja, hogy az ülésről hangfelvételt készített.

 

Hellinger Pál képviselő: Kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy a felvétel készítéséről előzetesen nem kérték a hozzájárulást, tehát erről nem lettek tájékoztatva és nem egyeztek bele a hanganyag rögzítésébe, sérelmezi az eljárást és következményeit elvárja.

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy megkérik a Közgazdasági irodától az elszámolásra vonatkozó tájékoztatást. A Rosenbrücke Énekkar sokat segít a Német Önkormányzat munkájában a testvérvárosi kapcsolat felvételében, történelmi vonatkozások kapcsán a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a német nemzetiség érdekében dolgoznak, melyet szeretnének úgy folytatni, hogy közben nem az ellenségeskedés a cél. A vitát lezárva bezárja az ülést 17:30 órakor.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Hellinger Pál Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő elnök

 

 

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria