erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. április 18.
2011.09.29. csütörtök 10:14

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 18-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot, kéri annak elfogadását.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Tájékoztató az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

 

  1. A Német Kultúr Egyesület bírósági bejegyzéséről szóló tájékoztató

 

  1. Egyebek

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti a Pénzügyi Osztály által megküldött tájékoztatót a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

8/2007. (IV. 18.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

Tájékoztató az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint elfogadja.

 

Bevétel

                                   Állami támogatás                                 1637

                                   Saját bevétel                                            3

                                   Átvett pénzeszköz                                    0

                                   Pénzmaradvány                                      792

 

                                               Bevétel összesen         2432

Kiadás

                                      Dologi kiadás                                1066

                                      Támogatások                                    30                                               

 

                                               Kiadás összesen                 1036 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására: 2007. április 19.

Felelős: elnök

 

2.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Német Kultúr Egyesület bírósági bejegyzéséről szóló tájékoztató

 

Falusi Ferenc: Tájékoztatást ad, arról, hogy az Érdi Német Kultúregyesület bejegyzésre került a cégbíróságon, így megtörténhet a számla-nyitás és a pályázatokon való részvétel.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Javasolja, hogy a tagdíj kerüljön rendezésre az ÉMNÖSZ felé.

 

Eszes Mária: Az énekkar működéséről tájékoztatja a tagokat. Kérik, hogy a tagtoborzásra az újságban, illetve a TV-ben történjen felhívás.

 

Schneider István: Beszámol a Balkán estről, gratulál a rendezőknek.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a márciusi és az áprilisi telefonszámlák kiegyenlítését.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2007. (IV. 18.) NNÖK számú

h a t á r o z a t

 

az áprilisi és márciusi telefonszámlák kiegyenlítéséről

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, mely szerint az április és március havi telefonszámlák kerüljenek kiegyenlítésre.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megrendzésre kerül egyenlőre „terv” szinten egy sördélután a Múzem kertjében 2007. 06. 09-én. Megköszöni a részvételt, mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, 17:30 órakor bezárja az ülést.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria