erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. február 08.
2011.09.29. csütörtök 10:42

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 8-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 3 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy az Egyebek napirendi ponton belül szeretné megbeszélni az Etyeki Kultúr Program támogatását, a II. világháborús emlékműre létrehozott Kulturális Bizottság döntésének ismertetése, illetve a törökbálinti koszorúzásról beszámolót az elhurcoltak emlékére, valamint részt vettek az ÉMNÖSZ Közgyűlésén. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NAPIREND:

 

 

1.      Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének elfogadására

2.      Javaslat az ÉMNÖSZ részére tagsági díj befizetésére

3.      Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének elfogadására

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Közgazdasági Irodától kapott egy levelet, melyet ismertet. A központi költségvetésből kapott állami támogatásnak összege 565.730 forint, valamint ezzel megegyező a helyi önkormányzattól kapott működési támogatás is, tehát összesen 1.131.460 forint. Természetesen amint a feladatalapú támogatás kiosztásra kerül áprilisban, a költségvetést módosítani szükséges.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy az elmúlt évben történt probléma miatt, más nemzetiségi/kisebbségi önkormányzattól függetlenül kérni fogja a települési önkormányzattól, hogy a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

 

 

5/2010. (II.08.)

határozat

 

a Német Nemzetiségi  Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

elfogadásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.131.460 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

(Ft-ban)

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

                                 565.730 

III. Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

                                565.730 

IV. Feladatalapú támogatás

                    

V.Pénzmaradvány

                   

Bevételek összesen:

                             1.131.460

 

Kiadások:

 

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

1.131.460

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

                             1.131.460

 

Felelős: Falusiné Matics Zsuzsanna  elnök

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az ÉMNÖSZ részére tagsági díj befizetésére

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Évente esedékes az ÉMNÖSZ számára a tagsági díj befizetése, mely idén 15 ezer forint. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással a következő határozatot hozta:

6/2010. (II.08.)

határozat

 

ÉMNÖSZ tagdíj befizetéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással elfogadta az ÉMNÖSZ számára történő 15.000 forintos tagdíj befizetését.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

-         Etyeki Kultúr Program

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy szombaton Etyeki Kultúr Programon vettek részt az etyekiek meghívására egy óvoda termébe, ahol gyerekek táncoltak és énekkar is volt. 17.500 forint volt a belépő díj, amit át kellene utalni az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Kulturális Rendezvényére.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

7/2010. (II.08.)

határozat

 

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kulturális Rendezvény támogatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással elfogadta, hogy az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Kulturális Rendezvényt 17.500 forinttal támogassa.

 

 

-         Beszámoló az elhurcoltak emlékére tartott törökbálinti koszorúzásról

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy az elhurcoltak emlékére Törökbálinton koszorúzást tartottak február 6-án, -64 éve telepítették ki a törökbálinti Svábokat,- melyen képviselték önkormányzatukat Schneider Istvánnal. 

 

Schneider István: Mintegy 2000 ember volt jelen a megemlékezésen, utána pedig a Német Házban folytatták a megemlékezést.

 

-         Beszámoló az ÉMNÖSZ Közgyűlésen való részvételről

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy szintén február 6-án, szombaton tartotta az ÉMNÖSZ is Közgyűlését, melyen Falusi Ferenc vett részt.

 

Falusi Ferenc: Ahogy elhangzott az ÉMNÖSZ tartotta Közgyűlését, valamint a Pest Megyei Német Önkormányzat, ahol pénzügyi elszámolásokról, beszámolókról és pályázati lehetőségekről volt szó. Ez utóbbival kapcsolatban elhangzott, hogy lehetőség van egy újjáélesztő készülékre és egy automatikus vérnyomásmérőre való pályázatra. Ez esetben meg kell határozni a helyét, illetve lehet újjáélesztő tanfolyamra menni. A harmadik lehetőség, hogy egy kilenc személyes kisbuszra pályázhatnának, melynek 25 százalékos önrésze van a többit a Német anyaország fizetné. Úgy gondolja, hogy pályázzák meg, a pénzt a települési önkormányzattól kérjenek, melyet 5 éven belül évi 200.000 forinttal törleszthetnék. Az éves biztosítása egy ilyen kisbusznak és az éves adója körülbelül 55 ezer forint egy évre, tehát kitermelhető lenne a befektetett összeg.

 

-         a II. világháborús emlékműre létrehozott Kulturális Bizottság döntésének ismertetése

 

Falusi Ferenc: Az Oktatási és Művelődési Bizottság a 182/2009.(XII.15.) határozatában tárgyalásra alkalmasnak tartotta, hogy a II világháború hősi halottai számára emlékművet állítsanak. A helyszínre, a költségekre, a művészi megvalósításra vonatkozó további konkrét javaslatokat követően az Oktatási és Művelődési Bizottság a későbbiekben újratárgyalja a javaslatot.Elmondja, hogy elkészült a Hősök Könyve is a Hadisír Gondozó Bizottságon keresztül Erdős László ezredes vezetésével. A példányok megtalálhatóak a Földrajzi Múzeumban, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, egy pedig a mindenkori polgármesternél.

 

Poszpisek Lajosné: Elmondja, hogy a Marianum Német Nemzetiségi Általános Iskolában iskolaszéki ülést tartottak, szó volt az éves költségvetésről és hiányokról, valamint támogatásokról. Az iskola tanulólétszáma 400 felett van. 28 fős induló osztályokat terveznek. A felvételnél előnyt élveznek azok a diákok, akiknek testvérük az iskolába jár, de egy bizottság dönt a felvételizőkről. Hozzáteszi, hogy az iskola 14 millió forinttal kap kevesebbet, hiszen a normatívák csökkentésre kerültek. Pályázni szoktak meghatározott célra.

 

Falusi Ferenc: A Kulturális Bizottságnak majd szeretné összehívni az ülését.

 

Poszpisek Lajosné: Javasolja, hogy a Rozmaring Énekkarral, mivel ők a Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkara, kössenek hosszú távú együttműködési megállapodást.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy egy Érden lakó német festőművész, Baki Anna szeretné kiállítani képeit a Lendvai utcában lévő Német Házba. Kéri Karsch Manfredet, amennyiben tud, nyújtson segítséget.

 

Karsch Manfred: Ez ügyben már beszélt a VUDAK elnökével Schut Johannal, javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot egymással, bizonyára sikerül a feleknek megegyezniük.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Hozzáteszi, hogy a VUDAK-on a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésén Karsch Manfred képviselte a Magyarországi Német Írók és Művész Szövetségét. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria