erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. március 05.
2011.09.29. csütörtök 10:43

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 5-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 3 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

 

NAPIREND:

 

 

  1. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról

 

2.      Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a határozat tervezetet minden képviselő-testületi tag megkapta, melyet ismertet. A zárszámadást a Közgazdasági Iroda levele alapján március 8-áig kell a Nemzetiségi Önkormányzatoknak elfogadni. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

8/2010. (III.05.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról

 

 

 

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

Bevétel

ezer Ft

Saját bevétel

344

Átvett pénzeszköz

0

Pénzmaradvány 2008. évi

1 421

Támogatás

1 528

Bevétel összesen

3293

 

 

 

 

Kiadás

ezer Ft

Dologi kiadások

1 278

Támogatások

398

Kiadás összesen

1676

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

1617

 

A költségvetési pénzmaradványát 1 617 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány: 1 617 ezer Ft.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy március 15-e alkalmából új emléktáblát szeretnének készíttetni az Érdligeti 1848-as emlékműhöz, melyhez a Honismereti Egyesület is hozzájárul. Javasolja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat is járuljon hozzá az emléktábla elkészíttetéséhez 30 ezer forinttal, melyet feltesz szavazásra.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2010. (III.05.) számú

h a t á r o z a t

 

az érdligeti 1848-as emlékmű emléktábla

 elkészíttetésének költségeihez való hozzájárulásról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul az érdligeti 1848-as emlékmű emléktáblájának elkészíttetésének költségeihez 30 ezer forinttal.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Terveik között szerepel, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Marianum- és a Széchenyi Általános Iskola, valamint a Vörösmarty Mihály gimnázium diákjaival német nyelvű színházba látogatnának Szekszárdra.

 

Schneider István: Miért nem Budapestre, hiszen közelebb van és a buszköltségek tekintetében költségkímélőbb lenne.

 

Kellner Mária: Véleménye szerint a Budaörsi Játékszínben is szoktak német nyelvű darabokat játszani.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Utána kell nézni a javaslatoknak és kiválasztják majd a legmegfelelőbbet, a későbbiekben visszatérnek a kérdésre. Elmondja, hogy a mai nap délutánjára „dinli” ruhavásárt is szervezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Kéri elfogadni a Neue Zeitung minden évben történő megrendelését, és a díjának kifizetését, melyet feltesz szavazásra.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

10/2010. (III.05.) számú

h a t á r o z a t

 

A Neue Zeitung megrendeléséről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a tagok számára történő Neue Zeitung német nemzetiségi lap éves megrendelésével és költségeinek kifizetésével.

 

Schneider István: Elmondja, hogy március 21-én a Rozmaring Német Nemzetiségi Énekkar Ercsiben lép fel, majd azt követően június 5-én Csepelen az Országos Német Kórustalálkozóra is meghívták őket.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria