erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2011. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. január 31.
2011.09.29. csütörtök 10:33

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. január 31-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Nagy Nikoletta szervezési előadó

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen van, tehát az ülés határozatképes. A napirendre szeretnék felvenni a Neue Zeitung megrendelését, valamint ifjúsági Harmonika táborba diák költségeinek vállalását, a Rosenbrücke énekkar éves működési költségének támogatását, és az előző Német önkormányzat pénzügyi mozgásának felülvizsgálati kérelmét.

 

Hazenauer Dániel: Nézze át az illetékes szerve a szeptemberben történt kifizetéseket, hiszen közel 1 millió forintot emeltek le a számláról, tehát kérik a felülvizsgálatot. Mikor van az előző év pénzügyi elszámolása?

 

Tölgyesi Ottóné: Ez megtörtént, elvileg szeptember 30-áig kellett elszámolniuk, de nem történt meg, a szóban forgó számla 2011. január 5-én lett leadva.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a módosított napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPRIENDI PONT:

 

 1. Javaslat Neue Zeitung megrendelésére

 

 1. Javaslat harmonika táborba diák részvételének biztosítása

 

 1. Javaslat Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeire

 

 1. Javaslat a Mariazelli kirándulásra

 

 1. Javaslat a Rosenbrücke énekkar egész éves működési költségének támogatására

 

 1. Javaslat az előző önkormányzat pénzügyi mozgásának felülvizsgálatára

 

 1. Javaslat kutató munka támogatására

 

 1. Egyebek

 

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Neue Zeitung megrendelésére

 

Eszes Mária: Szeretnének a Neue Zeitungból 2011. évre 5 példányt megrendelni a Marianum Általános Iskola, Eszes Vendel, Hartai Rézi, Karsch Manfred, valamint Karsai Ferencné részére.

 

Tölgyei Ottóné: Elmondja, hogy e-mailben fogja megküldeni a pontos címeket, ahová a lapot küldeni fogják, ez után fogják a számlát küldeni.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az újság megrendelését.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

1/2011. (I.31.) NNÖ

határozata

 

a Neue Zeitung megrendeléséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy továbbra is megrendeli 2011. évre  a Neue Zeitung című német nyelvű lapot 4 példányban 31.200 forint összegben.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  Javaslat harmonika táborba diák részvételére

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy van a Marianum Általános Iskolából két diák,  az egyik 4.-, a másik 2. osztályos, akik a felléptek és fellépnek a Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző bálján is, szeretné, ha legalább az egyik diákot jutalomként támogatnák abban, hogy részt vehessen a Landesrat szervezésében megrendezésre kerülő ifjúsági harmonika táborban, melyre július utolsó hétvégéjén kerül sor. A részvételi költség 30 ezer forint.

 

Hazenauer Dániel: Jövőre esetleg mehet majd a másik gyerek.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

2/2011. (I.31.) NNÖ

határozata

 

a Landesrat által szervezett harmonika táborba részvétel biztosítása

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2011. július utolsó hétvégéjén, a Landesrat szervezésében megrendezésre kerülő harmonika táborba támogatnák a Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyományőrző bálon is fellépő testvérpár közül az egyik diák részvételét 30 ezer forint összegben.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeire

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a minden évben megrendezendő Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényre idén február 19-én kerül sor, a Szepes Gyula Művelődési Házban. Körülbelül 100 darab jegyet szeretnének eladni, 2000 forintos áron. Ismerteti a költségeket, ebből körülbelül 160 ezer forint lesz a zenekar, 20 ezret kell a tánckarnak fizetni, és ott van még az étel és italköltség, és 80 ezer forint a terembérlet.

 

Hazenauer Dániel: Nem érti, hogy miért kellett ekkora zenekar, amikor 100 főre számolnak. Az előző önkormányzat költségvetésében a kiadási oldalon megjelentek a költségek, de jegybevétel nem mutatkozott.

 

Tölgyesi Ottóné: Hozzáteszi, hogy véleménye szerint tradíciót teremteni is lehet, a Sváb bálon nem kell minden évben ugyanazt csinálni, el is térhetnek az eddigi szokásoktól.

 

Hazenauer Dániel: Itt volt a legkedvezőbb a terembérleti díj.

 

Eszes Mária: Véleménye szerint valóban kicsi a hely, az énekkar is 30 fővel lesz jelen.

 

Hazenauer Dániel: 250 ezer forint elkülönítését javasolja erre a célra, amennyiben lesz maradvány, akkor azt visszateszik a házipénztárba.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

3/2011. (I.31.) NNÖ

határozata

 

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeiről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2011. február 19-én a Szepes Gyula Művelődési Központban megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeire 250 ezer forintot különít el.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Mariazell-i kirándulásra

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat május 21-22-én szeretne egy zarándok utat szervezni Mariazell-be. Úgy gondolták, hogy a busz költségeit, mely 50 fős, viselné az önkormányzat, a szállást pedig a jelentkezők fizetnék ki, mivel azt Euróban kell rendezni.

 

Tölgyesi Ottóné: A szállás körülbelül 15 Euró egy éjszakára.

 

Hazenauer Dániel: Javasolja, hogy kérjenek több helyről árajánlatokat a buszra vonatkozóan, a költségekre pedig ez után térjenek vissza.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Rosenbrücke énekkar egész éves működési költségének támogatására

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a Rosenbrücke énekkar az egész éves működési költségeire 200 ezer forint működési támogatást szeretne.

 

Hazenauer Dániel: Tehát ez havonta 15 ezer forint lenne?

 

Eszes Mária: Véleménye szerinte ezt az összeget egy összegbe utalják át.

 

Tölgyeisi Ottóné: A támogatás átutalással történjen egy összegben, és év végén kérik a beszámolót az összeg felhasználásáról számlával együtt, melyet a támogatási szerződésbe is belefoglalnak.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

4/2011. (I.31.) NNÖ

határozata

 

a Rosenbrücke énekkar egész éves működési költségének támogatására

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy támogatja a Rosenbrücke énekkart 200 ezer forinttal 2011. évre vonatkozóan, melyről az összeg felhasználását követően, illetve egy éven belül beszámolót kér.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  Javaslat az előző önkormányzat pénzügyi mozgásának felülvizsgálatára

 

Tölgyesi Ottóné: Elmondja, hogy az előző Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi pénzügyi mozgásával kapcsolatban folyamodványt kívánnak benyújtani, melyet meg fognak fogalmazni és csatolni kívánnak a vizsgált önkormányzat beadványhoz.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra, hogy a szóban forgó beadványt csatolják a határozat mellékleteként.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

5/2011. (I.31.) NNÖ

határozata

 

az előző önkormányzat pénzügyi mozgásának felülvizsgálatáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az előző Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi pénzügyi mozgásával kapcsolatban folyamodványt kívánnak benyújtani, melyet csatolni kívánnak a vizsgált önkormányzat beadványhoz.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat kutató munka támogatására

 

Hazenauer Dániel: Elmondja, hogy kutatói engedélyét minden évben meg kell újítania, ehhez szeretne egy papírt, hogy az érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatja kutatási munkálatait, a Történeti Hivatalba és az Országos Levéltárba is külön engedély kell. Szeretné, ha a beutazási költségét, illetve a másolás, engedélyek vagy egyéb felmerülő költségekben támogatnák, hiszen a svábokról, illetve családokról kutat.

 

Eszes Mária: Semmi akadálya, kérjen ezekről számlát. Felteszi szavazásra, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a kutatással kapcsolatos felmerülő költségeket (engedélyek, utazási-, illetve kutatási költségek) számlák ellenében kifizeti.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2011. (I.31.) NNÖ

határozata

 

a német nemzetiségi

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Hazenauer Dániel a svábokról végzett kutatásaihoz hozzájárul az utazási, engedélyezési, illetve egyéb, a kutatásokhoz kapcsolódó költségekkel számla ellenében.

 

Eszes Mária: Megköszöni a részvételt, bezárja az ülést.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria