erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2011. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. november 10.
2012.08.16. csütörtök 15:09

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 10-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Bauerné Kovács Krisztina közgazdasági iroda munkatársa

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő napirendet.

 

Napirend:

 

  1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. első háromnegyed éves költségvetésének elfogadására
  2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város  éves munkatervére
  3. Javaslat Érd MJV 2012. költségvetési koncepciójára
  4. Beszámolók
  5. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. első háromnegyed éves költségvetésének elfogadására

 

Eszes Mária: Kéri Bauerné Kovács Krisztinát, hogy ismertesse előttük az első háromnegyed éves költségvetést.

 

Bauerné Kovács Krisztina: Ismerteti a Német Nemzetiségi Önkormányzat első háromnegyed éves költségvetésének lényegét, válaszol a feltett kérdésekre.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a háromnegyed éves költségvetés elfogadására vonatkozó határozatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 

16/2011. (XI.10)  NNÖ                                                               

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. I-III. né. költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

26

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

220

283

-

Pénzmaradvány

889

889

0

-

Támogatás

420

1702

1702

-

Költségvetési bevételek összesen:

1309

2811

2011

-

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

1309

2596

685

-

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

215

215

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

1309

2811

900

32,02

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2011.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város  éves munkatervére

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a korábbi évhez hasonlóan, szeretnék folytatni és megvalósítani a a következő tanévben a Német Nemzetiségi óvodai csoport indítását, melyhez az előkészítő lépések megtörténtek, a felmérések megvannak, mintegy 200 gyerek venné igénybe. Továbbá szeretné belevetetni a munkatervbe, hogy a Rosenbrücke énekkar közreműködésével testvérvárosi kapcsolat kiépítésére szeretnének módot találni, mely szintén az előkészítés szakaszában van. Felteszi szavazásra a 2012. évi munkatervhez vonatkozó javaslatokat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2011. (XI.10) NNÖ                                                                 

Határozat

 

javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évi munkatervéhez

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2012. évi munkatervébe a következő tanév végéig javasolja a következő napirendet:

 

-         Javaslat német nemzetiségi óvodai csoport beindítására, az előkészítő lépéseknek megfelelően, együttműködésben az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal

-         Javaslat a Rosenbrücke énekkar közreműködésével testvérvárosi kapcsolat kiépítésére

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd MJV 2012. költségvetési koncepciójára

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy az előző évi koncepcióra tett javaslatukat szeretnék kiegészíteni azzal, hogy a  jövő évi munkatervben is javasolták a Német Nemzetiségi óvodai csoport indítását, melyhez az előkészítő lépések megtörténtek, az önkormányzat kéri, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióba ez kerüljön bele.

 

Hazenauer Dániel: Hozzáteszi, hogy szeretnének az 1956-os forradalomban elhunyt ártatlan érdi áldozatok számára emlékhelyet készíttetni, sóskúti kőből, melyre egy táblára vésnék az elhunytak nevét, ezt megterveztetnék és a főtéren szeretnék elhelyezni. Szeretnék, ha a költségeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a települési önkormányzat közösen, megosztva viselné.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a költségvetési koncepcióhoz tett javaslatukat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2011. (XI.10) NNÖ                                                                 

határozat

 

Érd MJV 2012. költségvetési koncepciójára

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2012. évi költségvetésében az állami támogatással, valamint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri továbbá, hogy a 2012. évi költségvetésben a Német Nemzetiségi óvodai csoport tényleges elindítását vegyék figyelembe, melyhez az előkészítő lépések megtörténtek.

 

- A koncepcióba szeretnék belefoglalni, hogy a 1956-os forradalomban elhunyt ártatlan érdi áldozatok számára emlékhelyet készíttetni, sóskúti kőből, melyre egy táblára vésnék az elhunytak nevét, ezt megterveztetnék és a főtéren szeretnék elhelyezni. Szeretnék, ha a költségeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a települési önkormányzat közösen, megosztva viselné.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámolók

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak idén is meg kell tartania közmeghallgatását, melynek időpontjára még visszatérnek.

 

Hazenauer Dániel: Hozzáteszi, hogy továbbra is végez kutatásokat nemcsak az Érdi, hanem a magyarországi németek kálváriája a XX. században címmel.

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy a Törökbálinti Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös kiránduláson vettek részt, Német skanzen falut tekintettek meg.

 

Hazenauer Dániel: Ehhez kapcsolódóan szintén elmondja, hogy a Lengyel Kultúr Egyesülettel közösen szintén részt vett egy kiránduláson Vroclavba és Cheztohovban, mely egy zarándokút volt és emlékhelyeket látogattak meg. Továbbá elmondja, hogy a Budaörsi csata 90. évfordulójának alkalmából megemlékezésen és konferencián vett rész október 22.-én, melyről ismerteti a programot. Továbbá részt vettek az október 6-ai Aradi vértanúk megemlékezése alkalmából tartott koszorúzáson, és az október 23-ai ünnepségen is. A német magyar katonai temetőben pedig szintén részt vettek november 2-án a megemlékezésen és koszorúzáson.

 

Eszes Mária: Javasolja, hogy a megemlékezéseken történő koszorúzásokra különítsenek el 30.000 forint értékhatárig az egész évre egy összeget, melyről az esemény után elszámolnak, felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2011. (XI.10) NNÖ                                                                 

határozat

 

koszorúzásokról és megemlékezésekről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül költségvetéséből 30.000 forintot különít el, a 2011. évben történő megemlékezéseken való részvételre és koszorúk készíttetésére, melyeket számlával igazolnak.

 

Eszes Mária: Javasolja, hogy fogadják el az elhangzott beszámolókat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

20/2011. (XI.10) NNÖ                                                                 

határozat

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő eseményeken történt részvételről szóló beszámolókat:

 

- a Törökbálinti Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös kiránduláson való részvételről, ahol Német skanzen falut tekintettek meg

 

-   a Lengyel Kultúr Egyesülettel közösen a Német Nemzetiségi Önkormányzat egy tagja zarándokúton vett részt Vroclavba és Cheztohovba, ahol emlékhelyeket látogattak meg.

 

-                     A Német Nemzetiségi Önkormányzat egy tagja részt vett a Budaörsi csata 90. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezésen és konferencián október 22.-én, melyről ismertette a programot.

 

-                     Továbbá a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai az alábbi városi megemlékezéseken vettek részt: az október 6-ai Aradi vértanúk megemlékezése alkalmából tartott koszorúzáson, továbbá az október 23-ai ünnepségen is Érden. A német-magyar katonai temetőben pedig szintén részt vettek november 2-án tartott  megemlékezésen és koszorúzáson.

 

Tölgyesi Ottóné: Javasolja, hogy említsék meg, hogy részt vettek, a szeptember 10-én tartott, Landesrat által szervezett 15. jubileumi kulturális fesztiválon Pécsen, ahol a mohácsi csata emlékparkba is ellátogattak a Rosenbrücke énekkarral.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2011. (XI.10) NNÖ                                                                 

határozat

 

a Landesrat által szervezett kirándulásról szóló beszámolóról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2011. szeptember 10-én tartott, Landesrat által szervezett 15. jubileumi kulturális fesztiválon Pécsen, ahol a mohácsi csata emlékparkba is ellátogattak a Rosenbrücke énekkarral.

 

Tölgyesi Ottóné: A karácsonyi rendezvény gyanánt javasolja, hogy csatlakozzanak az Ófaluban tartandó adventi sétához a Szent Mihály Alapítvánnyal, melyről később szintén beszámolnak majd.

 

Eszes Mária: Kéri rögzíteni, hogy a Lukin László Alapfokú Művészei Intézményt levélben felszólították, hogy nem megfelelően számoltak el az előző évi támogatással, melyet kérnek pótolni, mely vonatkozik a Német Kultúr Egyesületre is, akik szintén nem tették még meg beszámolójukat, a határidő pedig lejárt. Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria