erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2011. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. december 08.
2012.08.16. csütörtök 15:12

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. december 8-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes

                         Hazenauer Dániel tag,

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő napirendet.

 

Napirend:

 

  1. Javaslat Érd Megyei Jogú Várossal Együttműködési Megállapodás megkötésére
  2. Javaslat a Német Nemzetiségi Karácsonyra
  3. Javaslat a közmeghallgatás időpontjára
  4. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Várossal Együttműködési Megállapodás megkötésére

 

Eszes Mária: A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. októberi választásokig kizárólagosan használhatta a 104. szobát, melyet saját maguk meszeltek, rendeztek be, burkolták le padlószőnyeggel. A választások után belátták, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel, a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 204. szobát használja a Horvát-, és Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen. Azonban a szoba mind a mai napig nem használható rendeltetésszerűen, ezért kéri, hogy a közeljövőben (akár tavasszal) legalább egy tisztasági festést végezzenek el, és lássák el rendes padlószőnyeggel a helyiséget, - takarítsák sűrűbben – valamint az ablakot soron kívül javíttassák meg, hiszen nem lehet bezárni, mely beázást is okozhat, ha így marad a tél folyamán.

 

Hazenauer Dániel: Ez ügyben kérjük még az Együttműködési Megállapodás előtt az önkormányzat szíves válaszát a fentiekkel kapcsolatban.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó döntést a fenti kiegészítésekkel.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

22/2011. (XII.08.) NNÖ                                                                  

határozat

 

Érd Megyei Jogú Várossal Együttműködési Megállapodás megkötéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy elfogadja Érd Megyei Jogú Várossal az Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot, azonban a következő módosításokat szeretnék kérni a 204. szobával kapcsolatban:

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. októberi választásokig kizárólagosan használhatta a 104. szobát, melyet a korábbi önkormányzattal saját maguk meszeltek, rendeztek be, burkoltak le padlószőnyeggel, rendezetten hagytak maguk után. A választások után a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 204. szobát kapta használatba a Horvát-, és Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen.

Ezzel kapcsolatban kérik a 204. szoba rendeltetésszerűen használatához, hogy a közeljövőben (akár tavasszal) legalább egy tisztasági festést végeztessen el az önkormányzat, és lássák el rendes padlószőnyeggel a helyiséget, - takarítsák sűrűbben – valamint az ablakot soron kívül javíttassák meg, hiszen nem lehet bezárni, mely beázást is okozhat, ha így marad a tél folyamán.

Ezzel kapcsolatban kérik még az Együttműködési Megállapodás aláírása előtt az önkormányzat szíves válaszát.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Karácsonyra

 

Tölgyesi Ottóné: Elmondja, hogy az előző ülésen már megbeszélték, hogy idén csatlakoznának az Ófaluban tartandó Adventi sétához, a Horvát-, és Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, valamint Érd-Óváros közösségével, melyet 2011. december 17-én tartanak.

 

Eszes Mária: A megnyitó a volt II. Lajos Általános Iskola tornatermében veszi kezdetét, majd az adventi séta után ide is térnek vissza, átadja az erről készült meghívót. A rendezvényhez javasolja, hogy különítsenek el 30 ezer forintot, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

23/2011. (XII.08.) NNÖ                                                                 

határozat

 

a Német Nemzetiségi Karácsonyról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 30 ezer forintot különít el az Adventi séta Óvárosban karácsonyi ünnepségre, mely a Horvát-, és Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, valamint Érd-Óváros közösségével tartanának együtt 2011. december 17-én. A megnyitó a volt II. Lajos Általános Iskola tornatermében veszi kezdetét, majd az adventi séta után ide is térnek vissza, a program a mellékelt meghívóban szerepel.

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a közmeghallgatás időpontjára

 

Eszes Mária: Mivel minden évben szükséges, idén is szeretnék megtartani az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat éves közmeghallgatását. Időpontként javasolja, hogy tartsák meg december 12-én hétfői napon 9 órai kezdettel.

 

Hazenauer Dániel: Részéről renden.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy egy rendezvényen volt alkalma megismerkedni Hamar Vilmosnéval Bácskából, aki bácskai sváb anyanyelvet ismeri. 2011. október 20-án látogatást tettek Hamar Vilmoséknál, aki az Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a múlt  kellemes és fájó emlékeinek idézése mellett a jövőre nézve együttműködésben állapodtak meg, egyenlőre szóban a kulturális folyamatok terén a két önkormányzat között, melyet szeretnének elmélyíteni. Ennek első lépéseként az Öcsényiek meghívták a Rosenbrücke énekkart egy bemutatkozó szereplésre, melyről a későbbiekben még beszámol.

 

Tölgyesi Ottóné: Javasolja, hogy említsék meg a jegyzőkönyvben, hogy a korábban már említett elszámolások még mindig nem valósultak meg.

 

Eszes Mária: Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az előző Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiutalt támogatási összegekre a jelen Német Nemzetiségi Önkormányzat nem tud felelősséget vállalni. Megkísérelték felhívni a Lukin László Zeneiskola, valamint a Német Kultúr Egyesület figyelmét a pályázati összeggel való beszámolásra, azonban mind a mai napig részükről elfogadható elszámolás nem történt meg. Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria