erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2008. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2008. június 19.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. június 19-én megtartott üléséről

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. június 19-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes

                          Horváth Anikó

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Martenica Néptánc Egyesület támogatására

 

2. Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

3. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Martenica Néptánc Egyesület támogatására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy támogatási kérelem érkezett a Martenica Néptánc Egyesület elnökétől. Az egyesület meghívást kapott 2008. augusztus 17-24. között Törökországban megrendezésre kerülő fesztiválra. Az utazás kiadásait túlnyomó részt az együttes saját forrásból próbálja biztosítani, pályázati lehetőségeket is igénybe vett, de a fesztivál összköltsége a tervezett bevételekhez képest még így is túl magas. A fesztivál lehetőséget nyújtana az együttes számára, hogy nemzetközi keretek között is bemutatkozhasson. Javaslatot tesz a Martenica Néptánc Egyesület 150 ezer forinttal történő támogatására.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal (egyhangú) az alábbi határozatot hozta:

8/2008. (VI. 19.) számú

h a t á r o z a t

 

a Martenica Néptánc Egyesület  támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Martenica Néptánc Egyesület részére - 2008. évi költségvetése terhére – a Törökországban, 2008. augusztus 17-24. között megrendezésre kerülő, Hemsin (Rize) Cloudland International Folkdance Fesztiválon történő részvételéhez 150.000,-forint támogatást nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

                                                                        

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására 60-60 ezer forinttal. Rövid tájékoztatást ad az iskoláról. A 2004-2005-ös tanév elején a Bolgár Országos Önkormányzat megalapította a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát. Az iskola a Bolgár Országos Önkormányzat épületében kialakított osztályteremben tartja foglalkozásait. A diákok kor és bolgárnyelv-ismeret szerint beosztott csoportokban tanulják a bolgár nyelvet és a népismeretet. Az iskolát olyan iskoláskorú diákok látogatják, akik magyar oktatási intézményekben tanulnak. A bolgár Nemzeti Oktatási Intézet szakemberei segítségével a helyi bolgár közösség igényei szerint kidolgozott speciális program alapján az oktatás négy szinten folyik, amelyek a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizenkettedik osztályos követelményeket foglalják magukba a kisebbségi oktatás követelményrendszere szerint. A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola igyekszik kiterjeszteni a tevékenységét a közösség többi generációjára is. Bolgárnyelv-tanfolyamot szervez felnőttek részére, valamint a Zuglói Bolgár Önkormányzat támogatásával elindította a vasárnapi óvodát is. Az iskola segíti a Debrecenben működő vasárnapi iskola tevékenységét is, és szeretné, ha a közeljövőben még több vidéki városban elindulna a bolgárnyelv-oktatás gyerekeknek. Szavazást kér a javasolt támogatásról.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal (egyhangú) az alábbi határozatot hozta:

9/2008. (VI. 19.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda részére - 2008. évi költségvetése terhére – 60.000 - 60.000,-forint támogatást nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Márta Ildikó: Tájékoztatásul elmondja, hogy a támogatásokról szerződést fognak kötni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy 2008. május 13-i ülésünkön 4/2008. számú határozatukkal támogatást nyújtottak a Budai Harcművész Sport Egyesület részére a plovdivi EB-n való részvételükhöz. Tájékoztatást nyújt arról, hogy az Egyesület 18 aranyéremmel a legsikeresebb résztvevő volt Bulgáriában. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülés 16,35 perckor befejeződött.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria