erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2009. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2009. április 06.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 6-án megtartott üléséről.

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 6-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes

                          Horváth Anikó

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának elfogadására
  2. Javaslat a 2009. április 25-én megrendezésre kerülő „Balkán Est” támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának elfogadására

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. április 23-ai ülésén tárgyalja meg a város 2008. évi költségvetési beszámolóját. A Nemzetiségi Önkormányzatok elfogadott éves zárszámadása beépül az beszámolóba. Mivel kérdés, észrevétel nincs, kéri, hogy szavazzanak a gazdálkodás elfogadásáról.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3/2009. (IV. 6.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

BEVÉTEL

Ezer forint

Saját bevétel

13

Átvett pénzeszköz

30

Pénzmaradvány

601

Támogatás

1.331

BEVÉTELEK összesen

1.975

 

 

KIADÁSOK

Ezer forint

Dologi kiadások

656

Támogatások

505

Fel nem használt bevétel (pénzmaradvány)

814

KIADÁSOK összesen

1.975

 

A költségvetési pénzmaradványát 814 ezer forintban állapítja meg, amelyből:

-         áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0,-Ft

-         szabad pénzmaradvány: 814 ezer forint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2009. április 25-én megrendezésre kerülő „Balkán Est” támogatására

 

Márta Ildikó: 2009. április 25-én ismételten megrendezésre került a Balkán Est. Véleménye szerint biztosítsanak a rendezvényre maximum 300 ezer forintot. Mivel nincs hozzászólás, szavazást kér.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2009. (IV. 6.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2009. április 25-én megrendezésre kerülő „Balkán Est” támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2009. április 25-én tartandó „Balkán Est” megrendezésére - 2009. évi költségvetése terhére – maximum 300.000,-forint támogatást biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

Márta Ildikó: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria