erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2009. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2009. szeptember 28.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. szeptember 28-án megtartott üléséről.

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. szeptember 28-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes,

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltaknak megfelelően kéri a napirend elfogadását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

2. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

 

Márta Ildikó: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szükséges a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről határozatot hozniuk. A Költségvetési Iroda tájékoztatása szerint határozatba kell foglalni a kötelezettségvállaló, az ellenjegyző, a pénztáros személyét. Továbbá el kell fogadni a Polgármesteri Hivatal munkatársát érvényesítőként, illetőleg meg kell határozniuk a helyettesítés rendjét. A helyettesítés rendjét úgy javasolja meghatározni, hogy akadályoztatás esetén az utalványozó helyébe az ellenjegyző lépjen, az ellenjegyző helyébe a pénztáros, és erre az esetre válasszanak meg második pénztárost a tagok közül.

 

Nagy Tímea: Utalványozónak Márta Ildikót, mint elnököt javasolja.

 

Márta Ildikó: Ellenjegyzőnek Nagy Tímea elnökhelyettest, pénztárosnak Molnárné Jorgova Mária képviselőt javasolja. Akadályoztatás esetén pedig második pénztárosnak Tanevné Vladova Bojána képviselőt javasolja. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazást kér az elhangzottakról.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal (egyhangú) az alábbi határozatot hozta:

 

15/2009. (IX. 28.) számú

h a t á r o z a t

 

a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal (egyhangú)

 

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Márta Ildikó elnököt választja meg,

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Nagy Tímeát választja meg,

- pénztárosnak Molnárné Jorgova Máriát választja meg.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal - jegyző által kijelölt -munkatársát elfogadja érvényesítőnek.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

- az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Nagy Tímea,

- ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Molnárné Jorgova Mária jár el,

- a pénztárosi feladatokat Tanevné Vladova Bojána látja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Márta Ildikó: Tájékoztatásul elmondja, hogy a szeptember 12-én megtartott Ófalusi szüreti mulatság jól sikerült. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria