erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2009. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2009. október 19.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 19-én megtartott üléséről.

 

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 19-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes,

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltaknak megfelelően kéri a napirend elfogadását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a város 2010. évi költségvetési koncepciójához

 

2. Javaslat a 2009.november 19-22. között megrendezésre kerülő Bulfest támogatására

 

3. Javaslat a Malko Teatro alternatív színház műsorára, borkóstoló és táncház megrendezésére

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a város 2010. évi költségvetési koncepciójához

 

Márta Ildikó: Felkérő levelet kapott, mely szerint szöveges javaslattételt kérnek a város 2010. évi költségvetési koncepciójához. Kéri szavazzanak a határozat mellékletét képező költségvetési koncepcióhoz tartozó javaslatról.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16/2009. (X. 19.)

h a t á r o z a t

 

a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező javaslatokat a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz, a helyi magyar és az országos bolgár kulturális program összehangolásával.

 

 

 

AZ ÉRDI BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

A helyi magyar és az országos bolgár kulturális program összehangolásával

 

A Bolgár Országos és Kisebbségi Önkormányzatok célja, hogy színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények által segítse a Magyarországon élő bolgár közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, ismertesse és népszerűsítse a bolgár kulturális értékeket.

Az érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat éves kulturális tervét, költségvetési koncepcióját a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Budapesti Bolgár Iskolával, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel, a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel és a Bolgár Kulturális Intézettel szorosan együttműködve, a helyi (fővárosi és vidéki) magyar és kisebbségi önkormányzatok tevékenységének összehangolásával kívánja megvalósítani. Az állandó programokon és az adott év rendezvényein való részvétel, a rendezvények támogatásának megszervezése az adott évben rendelkezésre álló összegek ismeretében lehetséges.

I.                   Állandó országos rendezvények:

BOLGÁR ÜNNEPEK ÉS KULTURÁLIS Programok

 

január

Jordánovden. Délelőtti ünnepi mise a Bolgár Ortodox Templomban.

Vízkereszt ünnep és hajóút a Dunán 15 órától. Régi hagyomány felelevenítése. Fogadás.

 

Bába nap. Közös rendezvény a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Helyszín: Bolgár Művelődési Ház.

 

február

Trifon-napi ünnep. A szőlőmetszés egyházi és népi szertartása. Fellépnek a magyarországi bolgár tánccsoportok. Közös rendezvény a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, és a Bolgár Ortodox Egyházzal. (helyszín: a Bolgár Templom és annak kertje, ahol a szőlőmetszés hagyományos szertartását is végig követhetjük. Este a Bolgár Művelődési Ház programja.)

 

március 3.

Bulgária nemzeti ünnepe. A Bolgár Országos Önkormányzat és a Magyarországi Bolgárok Egyesületének társszervezésével a Bolgár Művelődési Házban megtartandó protokolláris ünnepség; magyarországi bolgár művészek és bolgár vendégművészek műsora.

 

március-április

A Tavaszi Fesztivál keretein belül – bolgár művészek, művészeti intézmények vendégszereplése. (Szervező – Bolgár Országos Önkormányzat.)

 

április

Bolgár (Ortodox) Húsvét. Húsvéti mise a Bolgár Ortodox Templomban.

 

május

Szt. György-napi ünnepség. Közös rendezvény a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Kórus-koncert. Helyszín: Bolgár Ortodox Templom.

május

Cirill és Metód emlékművének megkoszorúzása Zalaváron. (Busz szervezése.)

 

 

május

A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja. Társszervezésben a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és a Fővárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal - hagyományosan a Széchenyi-hegyen rendezendő - ünnep a bolgár kultúra napja alkalmából. A Martenica, Jantra, Roszica, Zornica táncegyüttesek közreműködése. Vendég együttesek (zenekar, tánccsoport színház) Bulgáriából. (A vidéki bolgárok részére szükség esetén buszos szállítás megszervezése.)

 

Pro Cultura Bulgarica kitüntetés átadása

 

június

Hriszto Botev budapesti mellszobrának megkoszorúzása

 

június

Gyermekek bulgáriai táboroztatásának megszervezése

 

június harmadik, negyedik hete

Bulfeszt – Bolgár-magyar népművészeti tábor megszervezése. Helyszín: Sopron, Fertőszéplak, Fertőd.

 

július vége- augusztus eleje

Bulgáriai buszos utazás megszervezése, a többi bolgár önkormányzattal együtt, a hagyományos polikraistei (Bulgária) búcsúra.

 

augusztus 20.

A fővárosi és vidéki állami ünnepi rendezvényeken való részvétel. Martenica, Jantra és a Roszica táncegyüttesek szerepeltetése, koordinálása..

 

szeptember

Tanévnyitó ünnepség. Közös rendezvény a budapesti bolgár iskolával

Tanévnyitó ünnepség a szombati iskolában – Helyszín: Bolgár Ortodox Templom.

 

szeptember 22.

Bulgária függetlenségének napja. Helyszín: Magyarországi Bolgárok Egyesülete, Lónyay u.

Társszervezésben más bolgár önkormányzatokkal.

 

Október 

 Szegedi Bolgár napok a Szegedi Őszi fesztivál keretein belül

 

Október

Bolgár kertészek emlékművének megkoszorúzása Felsőzsolcán.

 

november 1.

Mindenszentek és halottak napja. A bolgár katonai temető megkoszorúzása Harkányban.

 

november

Hagyományőrző Demeter-nap (a bolgár kertészek ünnepe). Társszervezésben a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Lazar Ivanov díj átadása

 

 

 

november 

Bulfest, hagyományos kulturális est, magyarországi és bolgár táncegyüttesek és zenekarok fellépésével

 

december

Mikulás-ünnepség gyerekeknek. Bolgár vendégművészek szereplése. Helyszín: Bolgár Művelődési Ház.

 

December

Karácsonyi est, hagyományos évzáró bál. Helyszín: Bolgár Művelődési Ház.

 

II. ÁLLANDÓ JELLEGŰ EGYÉB ORSZÁGOS SZINTŰ PROGRAMOK

 

Haemus kulturális és társadalmi folyóirat kiadása

Balgarszki Veszti havilap kiadása

Jantra, Roszica táncegyüttesek támogatása, menedzselése

Malko Teatro – bolgár kisebbségi színház támogatása, menedzselése

Magyarországon élő bolgár képzőművészek támogatása, kiállításaik megszervezése

Bolgár-Magyar szótár kiadása

 

 • Magyarországon élő bolgár írók és költők felkutatása, irodalmi estek megszervezése
 • Könyvbemutatók
 • Filmklub megszervezése, bolgár művészfilmek vetítése
 • Nyugdíjas klub támogatása
 • Balkán Klub megszervezése
 • Baba-mama Klub megszervezése, támogatása
 • Irodalmi Klub /Irodalmi Kávéház címmel/ megszervezése, támogatása
 • Nagyszabású rendezvények, nemzetközi fesztiválokon való részvétel megszervezése, anyaországi színházi előadások meghívása, megszervezése
 • Külföldről és belföldről érkező produkciók, hagyományőrző előadások társszervezése
 • Egész napos gyermek és felnőtt programok társszervezése
 • Iparművészeti- és fotókiállítások szervezése
 • Könyvkiadás, zene CD kiadásának támogatása együttműködve más  

            bolgár szervezetekkel

 • A bolgár nyelv ápolása, Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola szervezése, támogatása,  
 • A Magyarországon élő bolgárok történetének kutatása
 • A Budapesten és vidéken élő bolgár származású emberek felkutatása együttműködve a többi kerületi bolgár önkormányzattal, anyagok archiválása, videofelvételek készítése, interjúk készítése, archívum digitalizálása
 • Történelmi anyagok feldolgozása
 • Helytörténeti kiadványok, multimédiás CD elkészítésének folytatása
 • Műemlékek ápolása, felkutatása
 • WEB-oldal készítése, folyamatos frissítése
 • Eseménynaptár készítése
 • Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországon működő bolgár kulturális szervezetekkel: Bolgár Ifjúsági Egyesület, Pro Schola Bulgarica Alapítvány,

Pro Cultura Bulgarica Alapítvány

 • Testvérvárosi kapcsolatok alakításának, ápolásának támogatása

III. ÉRDI PROGRAMOK

 

Az érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is folytatni kívánja az alábbi műsorok, programok szervezését, lebonyolítását Érden:

 

Balkán est

Rendezvény a Szepes Gyula Művelődési Központban a görög, horvát és szerb kisebbségi önkormányzatok közös szervezésében, zenekarok, táncegyüttesek meghívásával, gasztronómiai bemutatóval

 

Tavaszi Szőlővirág ünnep és Szüreti bál

Az ófalusi pincesoron a Pincebarátok Egyesületével és más kisebbségi önkormányzatokkal együttműködve: zenekari és táncos produkciók, gasztronómiai bemutatók szervezése

 

Érdi Napok

Hagyományos városi rendezvénysorozat, az adott évi városi programba illeszkedő bolgár rendezvény megszervezése (színházi darabok bemutatása, fotó és folklór kiállítás, táncegyüttes és zenekar felléptetése, stb.)

 

Állami és városi ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel.

 

Táncház szervezése

Havonta egy alkalommal önállóan - vagy más balkán kisebbséggel közösen - táncház szervezése a Szepes Gyula Művelődési Központban

 

Színházi produkciók

 

Malko Teatro meghívása évente legalább egy alkalommal a Művelődési Házba

 

Fotó és művészeti kiállítások szervezése

 

Programok egyeztetése, közös szervezés a városi művelődési házzal és a könyvtárral.

 

Állami ünnepeken, városi rendezvényeken való állandó megjelenés

 

(koszorúzások, konferenciák)

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az alábbi intézményeket, szervezeteket szeretné ebben az évben is támogatni:

 

- Balgarszki Veszti c. kétnyelvű havilap kiadása,

- Táncegyüttesek, zenekarok produkciói

- bolgár gyermekek bulgáriai táboroztatása

- Bolgár óvoda és nyelviskola

- Őszi és tavaszi Bulfeszt fesztiválok

- testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése Karnobat városával

 

 

 

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2009. november 19-22. között megrendezésre kerülő Bulfest támogatására

 

 

Márta Ildikó: A Bolgár Ifjúsági Egyesület kért fel bennünket a debreceni rendezvénysorozat támogatására. November 19-22. között kerül megrendezésre az őszi Bulfest. Javaslata, hogy 80.000 Ft-al támogassák a részvételt. Természetesen támogatási szerződést kötnek, és a felhasznált összeg számláiról másolatot kérnek.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

17/2009. (X. 19.)

h a t á r o z a t

 

a 2009. november 19-22. között megrendezésre kerülő Bulfest támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal - a Bolgár Ifjúsági Egyesület felkérésére – a 2009. november 19-22. között Debrecenben megrendezésre kerülő Bulfest rendezvénysorozatot 80.000,- forinttal támogatja a 2009. évi költségvetése terhére.

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az összegről támogatási szerződést köt, amelynek mellékletei a számlamásolatok.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Malko Teatro alternatív színház műsorára, borkóstoló és táncház megrendezéséről

 

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz arra, hogy november 29-én 17 órára hívják meg a Szepes Gyula Művelődési Központba a Malko Teatro alternatív színház művészeit Határeset című előadásukkal. Mindenki előtt ismert, hogy a Malko Teatro alternatív kisebbségi színház 1996-ban jött létre. Az előadás után javasolja, hogy tartsanak bolgár borkóstolót és táncházat. A költségekre a 2009. évi költségvetésük terhére maximum 300 ezer forintot javasol meghatározni, ebben a költségben benne foglaltatik a színház tiszteletdíja, Művelődési Központ terem bérleti díja, tánctanár tiszteletdíja, bor, pogácsa költsége.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2009. (X. 19.)

h a t á r o z a t

 

a Malko Teatro alternatív színház műsoráról, borkóstoló és táncház megrendezéséről

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat5 igen szavazattal az Érdi Szepes Gyula Művelődési Központban 2009. november 29-én a Malko Teatro alternatív színház közreműködésével színi előadást, borkóstolót és táncházat rendez, mely rendezvényre 2009. évi költségvetése terhére maximum 300.000,-forintot biztosít.

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria