erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. február 22.
2012.08.16. csütörtök 14:01

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 22-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

Meghívott: Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Németh József: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

 

            Előadó: Németh József elnök

 

2. Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására

 

            Előadó: Németh József elnök

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

 

            Előadó: Németh József elnök

 

 

Németh József: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetés utolsó módosítását február 23-ai ülésén tárgyalja. A költségvetés része a nemzetiségi önkormányzat költségvetése, ezért eddig az időpontig a kisebbségi költségvetést is módosítani kell. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a határozati javaslatot. Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

 

2/2012. (II. 22.)                                                                  

határozat

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 527.000,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

13.000

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

94.000

94.000

Támogatás

420.000

420.000

Költségvetési bevételek összesen:

514.000

527.000

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

514.000

511.000

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

16.000

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

514.000

527.000

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: a határozat továbbítására - 2012. február 23.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására

 

            Előadó: Németh József elnök

 

Németh József: A Polgármesteri Hivatal előkészítette a 2012. évi költségvetés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei évben nem tervezi a nemzetiségi önkormányzatok támogatását. A kiküldött határozati javaslat szerint a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyelőre 214.689,- forint, amely csak a központi költségvetési támogatást tartalmazza. Elmondja, hogy amennyiben a költségvetés ennyi marad, akkor a tavalyi pénzmaradványon kívül csak a feladatalapú támogatás összegére számíthat az önkormányzat idén. A támogatási igényt jól kell előkészíteni a kedvező elbíráláshoz.

 

Szmolárné Nagy Marianna: Határozat hozatalára tesz javaslatot, miszerint kérik a városi önkormányzatot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetési támogatásnak megfelelő összeggel támogassák a nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Németh József: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint kérik a városi önkormányzatot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat, az állami költségvetési támogatással azonos összeggel.

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

3/2012. (II. 22.)                                                                  

határozat

 

az érdi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – 2012. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 2012. február 24.

Felelős: Németh József elnök

 

 

Németh József: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

4/2012. (II. 22.)                                                                  

határozat

 

a Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének elfogadásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 214.689,00 Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

Bevételek

Eredeti

I.   Sajátos működési bevételek

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

IV. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

214.689,00

V.   Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

214.689,00

 

 

 

 

Kiadások

Ft

I.     Személyi juttatások

 

II.    Munkaadókat terhelő járulékok

 

III.   Dologi kiadások

 

IV.   Átadott pénzeszközök

 

V.    Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

214.689,00

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2012. december 31.

 

 

Németh József: Mivel további napirend nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria