erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. március 26.
2012.08.16. csütörtök 14:02

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 26-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy Németh József elnök külföldön tartózkodik, egyeztettek, és ezért személye hívta össze az ülést. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat bélyegző készíttetésére

2. Javaslat a Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál támogatására

3. Javaslat a Szüreti Ünnepségen történő részvétel támogatására

4.  Javaslat II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezett ünnepség támogatására

5. Javaslat a Ruszin Nemzeti Ünnep támogatására

6. Javaslat Kedik Anna és Gyermekkórusa támogatására

7.Javaslat a Ruszin Világ című közéleti, tájékoztató lap kiadásának támogatására

8. Javaslat a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány megjelenésének támogatására

9. Javaslat a Mikulás napi ajándékosztásra

10. Javaslat a karácsonyi rendezvény lebonyolítására

11. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pest Megyei Ruszi Önkormányzattal

12. Javaslat hagyományőrző kirándulás szervezésére

 

 

1. NAPIRENDI JAVASLAT

Tárgy: Javaslat bélyegző készíttetésére

 

Szmolárné Nagy Marianna: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. Határozatot hoztak az önkormányzat névváltozásáról, szükséges új bélyegző készíttetése.  

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

5/2012.  (III. 26.)

h a t á r o z a t

 

bélyegző készíttetéséről

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére, maximum 10.000,-forint erejéig névváltozás miatt bélyegzőt készíttet.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: azonnal

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Negyedik alkalommal kerül megrendezésre 2012. június 2-án a „Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”, 100 ezer forintot javasol a rendezvény támogatására.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

6/2012.  (III. 26.)

h a t á r o z a t

 

a 2012. június 2-án megrendezésre kerülő „4. Tavaszi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2012. június 2-án megrendezésre kerülő „4. Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”-on való részvételre - 2012. évi költségvetése terhére – maximum 100.000,-forint támogatást biztosít.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Németh József elnök

 

 

3. NAPIRNDI PONT

Tárgy: Javaslat a Szüreti Ünnepségen történő részvétel támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Ősszel kerül megrendezésre a Szüreti Ünnepség. Javasolja képviselőtársainak, hogy a rendezvényen történő részvételt 100 ezer forinttal támogassák.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2012.  (III. 26.)

h a t á r o z a t

 

a Szüreti Ünnepségen történő részvételről

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az ősszel megrendezésre kerülő Szüreti Ünnepségen való részvételre - 2012. évi költségvetése terhére – maximum 100.000,-forint támogatást biztosít.

 

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Németh József elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezett ünnepség támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Felvidéken, a felső-bodrogközi Borsi községben március 25-én emlékeztek meg II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulójáról. Javasolja 10 ezer forinttal támogatni a rendezvényt.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2012.  (III. 26.)

h a t á r o z a t

 

II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezett ünnepség támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulójára rendezett ünnepség támogatására - 2012. évi költségvetése terhére – maximum 10.000,-forintot biztosít.

 

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Németh József elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Nemzeti Ünnep támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Ebben az évben is megrendezésre kerül a Ruszinok Nemzeti Ünnepe, a rendezvény támogatására 50 ezer forint támogatást javasol nyújtani.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

9/2012.  (III. 26.)

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Nemzeti Ünnep támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Ruszin Nemzeti Ünnep alkalmából tartandó rendezvény támogatására - 2012. évi költségvetése terhére – maximum 50.000,-forintot biztosít.

 

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Németh József elnök

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Kedik Anna és Gyermekkórusa támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Elmondja, hogy Kedik Anna és Gyermekkórusa ruszin népdalokat ad elő, javasolja, hogy fellépésüket támogassák 10 ezer forinttal.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2012.  (III. 26.)

h a t á r o z a t

 

Kedik Anna és Gyermekkórusa fellépésének támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal Kedik Anna és Gyermekkórusa fellépésére 2012. évi költségvetése terhére 10.000,-forint támogatást biztosít.

 

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Németh József elnök

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Világ című közéleti, tájékoztató lap kiadásának támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Az elmúlt évben is támogatták a Ruszin Világ című lap kiadását, javasol 10 ezer forint támogatást nyújtani.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2012. (III. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Világ című közéleti, tájékoztató lap kiadásának támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a Ruszin Világ című közéleti, tájékoztató lap kiadásának támogatására - 2012. évi költségvetése terhére – 10.000,-forintot biztosít.

8. NAPIRENDI JAVASLAT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány megjelenésének támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Szintén támogatást nyújtottak az elmúlt évben a Ruszin Kalendárium Almanach megjelentetéséhez, javasolja, hogy 10 ezer forinttal támogassák idén is a megjelenést.  

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

12/2012. (III. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány megjelenésének támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány támogatására - 2012. évi költségvetése terhére – 10.000,-forintot biztosít.

 

 

9. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Mikulás napi ajándékosztásra

 

Szmolárné Nagy Mariann: Szintén a hagyománynak megfelelően javasolja, hogy 50 ezer forinttal támogassák a Mikulás napi ajándékosztást.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2012. (III. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

a Mikulás napi ajándékosztásról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2012. decemberében tartandó Mikulás napi ajándékosztásra – 2012. évi költségvetése terhére – maximum 50.000,-forint támogatást nyújt.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2012. december 31.

 

 

10.  NAPIENDI PONT

Tárgy: Javaslat a karácsonyi rendezvény lebonyolítására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Minden évben megrendezésre kerül a karácsonyi ünnepség. 50 ezer forinttal javasolja támogatni a rendezvényt.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

14/2012. (III. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

a karácsonyi rendezvény lebonyolításáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2012. évi karácsonyi ünnepség lebonyolítására – 2012. évi költségvetése terhére – maximum 50.000,-forint támogatást nyújt.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: A rendezvény lebonyolításának függvényében

 

 

11. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pest Megyei Ruszi Önkormányzattal

 

Szmolárné Nagy Marianna: Javasolja, hogy kössenek a Pest Megyei Ruszin Önkormányzattal együttműködési megállapodást a jövőbeni szakmai kérdések tekintetében, valamint a hagyományápolással kapcsolatosan.

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15/2012. (III. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal együttműködési megállapodást köt szakmai kérdések tekintetében, valamint a hagyományápolással kapcsolatosan.

 

 

12. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat hagyományőrző kirándulás szervezésére

 

Szmolárné Nagy Marianna: A korábban megbeszélteknek megfelelően javasolja hagyományőrző kirándulás szervezését, 70 ezer forint költség erejéig.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16/2012. (III. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

hagyományőrző kirándulás szervezéséről

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal hagyományőrző kirándulást szervez 2012. évi költségvetési terhére maximum 70.000,-forint erejéig.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős Németh József elnök

 

Szmolárné Nagy Marianna: Megköszöni Képviselőtársai részvételét, az ülést bezárja.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria