erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. július 03.
2012.08.16. csütörtök 14:05

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2012. július 3-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök huzamos ideig külföldön tartózkodik. Több sürgős, halaszthatatlan javaslat tette ezt szükségessé. Az előterjesztés kézhezvételét követő időtartam rövidsége miatt az előterjesztést június 30-ig nem tudták megtárgyalni. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3  igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

  1. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
  2. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A jogszabály változások miatt, több módosításra volt szükség a Szervezeti és Működési Szabályzatban, ezért a korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszíti, ezzel egyidejűleg a jelenlegi ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2012. (VII.3.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat mellékletét képező Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Szmolárné Nagy Marianna: A költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot elkészítette a Közgazdasági Iroda. A javaslat a tavalyi pénzmaradvány beépítésre vonatkozik. Dönteni kell a pénzmaradvány felosztásáról is. Kéri képviselőtársait, hogy fogadják el a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

22/2012. (VII. 3.)

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 483.000,-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

5

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

263

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

483

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

438

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

45

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

483

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

Határidő: 2012. december 31.

 

Szmolárné Nagy Marianna: Szavazásra teszi fel a 2011. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot.

 

23/2012. (VII. 3.)

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztását a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

 

A határozat mellékletét képező táblázat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: További napirendi javaslat, kérdés, észrevétel nincs, a testületi ülést bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. augusztus
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Felhívások
Meghívó
2018.09.23. vasárnap 10:00
Városi főtér
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria