erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. szeptember 24.
2013.01.10. csütörtök 10:56

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 24-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Tájékoztató a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

2. Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

 

Előadó: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

25/2012. (IX. 24)

h a t á r o z a t a

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

I. félévi teljesítéséről

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

 

 

 

Megnevezés

2012. évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

5

9

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

263

263

-

Támogatás

215

215

215

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

483

487

-

 

 

Megnevezés

2012. évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

438

112

25

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

15

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

45

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

483

127

26

 

Határidő: a döntés továbbítására – szeptember 30.

Felelős: Németh József elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Előadó: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Közgazdasági Iroda előkészítette a költségvetés módosítását, melyre egyrészt a feladatalapú támogatás átutalása, másrészt a kamatbevételek elszámolása miatt van szükség. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 2012. évben 309.869,- Ft feladatalapú támogatást kapott, melynek felosztásáról is dönteni kell. A kamatbevétel 888,67,- Ft. Ezzel a költségvetés kiadási és bevételi főösszege egyaránt 310.757,67,- Ft-tal emelkedik. Kéri a költségvetés módosításának elfogadását.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

26/2012. (IX. 24)

h a t á r o z a t a

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

módosításáról

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 798.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

0

10

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

263

Támogatás

215

525

Költségvetési bevételek összesen:

215

798

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei.

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

738

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

15

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

45

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

1309

798

 

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Németh József elnök

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. A következő ülés időpontjáról a korábbiakhoz hasonlóan telefonon egyeztetnek.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria