erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. február 27.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. február  27-én tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat 4 képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Balogh Gusztáv képviselőt. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotására

 

2.     Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadására

 

  1. Egyebek

 

 

  1. sz. napirend:

 

Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotására

 

 

Balogh Csaba: A Szervezeti és Működési Szabályzat írásos szövegét mindenki megkapta a meghívóval együtt. Kérdése, hogy kinek van észrevétele, hozzászólása azzal kapcsolatban.

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Balogh Csaba: Szavazásra teszi fel Szervezeti és Működési Szabályzatukat, melynek elfogadásával hatályát veszti az 1995-ben elfogadott szabályzat. A törvény értelmében az SZMSZ helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.  Aki egyetért a határozat elfogadásával, igennel szavazzon.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

3/2007. (II. 27.) számú határozat

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

Jelen szabályzat kihirdetésével a 4/1995. számú határozattal elfogadott SZMSZ hatályát veszti.

 

 

Határidő:  a kihirdetésre azonnal

Felelős:     jegyző

 

 

 

  1. sz. napirend:

 

Javaslat Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadására

 

 

Balogh Csaba: A hivatal tájékoztató levélben értesítette a kisebbségek elnökeit az ez évi bevételeikről. A költségvetés első fordulós tárgyalását követően az önkormányzati támogatási rész ugyanannyi, mint az állami költségvetés nyújtotta összeg, így éves költségvetésük 1.280.000 Ft. Ezt az összeget kellene beosztaniuk.

 

Balogh Gusztáv: Meglátása szerint így kb. 100.000 Ft jut 1 hónapra, 5 képviselőre.

 

Balogh Csaba: Régóta szerepel tervükben, hogy az irodát fogadóképes állapotba hozzák. Ezért javasolja, hogy a tárgyalóasztalt és a székeket cseréljék ki, hiszen szinte használhatatlan. Véleménye szerint bizományban olcsóbban be tudnák szerezni.

 

Balogh Gusztáv: Bizományban sem tudnak sokkal olcsóbban vásárolni, véleménye szerint minimum 200.000 Ft-ot kell erre a célra áldozni.

 

Balogh Csaba: Ezen felül javasolja, hogy kulturális programokra 350.000 Ft-ot, pályázati önrészre 190.000 Ft-ot, illetve az érdi cigányokért végzett tevékenységet értékeljék 100.000 Ft-tal. Fontosnak tartja, hogy a váratlan kiadások vonatkozásában tartalékkeretet biztosítsanak az elnök részére, mintegy 100.000 Ft-os mértékben.

 

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el javasolja a 2007. évi költségvetés megalkotását. Aki egyetért a fentiek szerinti részletezés szerinti költségvetési határozat meghozatalát, igen szavazattal jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2007. (II. 27.) számú határozat

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

BEVÉTELEK: 

 

-         Központi költségvetési támogatás:                            640.000 Ft

-         Önkormányzati támogatás:                                              640.000 Ft            

 

  összesen:               1.280.000 Ft

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a kiadások részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

 

KIADÁSOK:

 

Dologi kiadások :

 

- telefon, hajtó- és kenőanyag, egyéb költségek                         290.000 Ft

- irodabútor                                                                                     250.000 Ft

-kulturális programok,                                                                               350.000 Ft 

-pályázati önrész,                                                                                       190.000 Ft

- Érdi Cigányokért végzett tevékenység (pénzeszköz-átadás),                   100.000 Ft

- Tartalékkeret az elnök részére,                                                    100.000 Ft

        

 összesen:         1.280.000 Ft

 

Határidő:  folyamatos

Felelős:     elnök

 

 

 

3.    sz. napirend:  E g y e b e k

 

Balogh Csaba: Felkéri a hivatal jelenlévő munkatársát, hogy Góman Rebeka részére minden esetben küldje ki az elkészült jegyzőkönyvet, hogy könnyebben bekapcsolódhasson a képviselői munkába.

 

Fontosnak tartja, hogy beszámolót tartsanak az elmúlt időszak (ciklus) elvégzett munkáiról. Lényeges, hogy részt vegyen Segesdi János alpolgármester, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ megyei és helyi képviselői, Pest megye roma referense, Balogh Tibor, Budiás János. Ezt a napirendet március 28-án szerda 14 órai kezdettel tűzi ki. Kéri a hivatal munkatársát, hogy a meghívót szerkessze meg.

 

Az ülést követően kéri a képviselőket, hogy még maradjanak, mert szeretne a kisebbségi elektor-választással kapcsolatban velük egyeztetni. Köszöni az aktív részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria