erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. július 31.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. július 31-én tartott üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat 3 képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Gyimesi Gabriellát, hitelesítésére Balogh Gusztáv képviselőt. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását. Tájékoztatja a testületet, hogy a napirenddel kapcsolatban meghívta Kerezsi Lóránd kabinetfőnököt.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Judit utcai házak lebontása ügyének megvitatása

 

2. E g y e b e k

 

 

  1. sz. napirend:

 

Judit utcai házak lebontása ügyének megvitatása

 

 

Balogh Gusztáv: Minden tudásukat latba vetve meg kell akadályozni, hogy az önkormányzat olyan döntést hozzon, hogy vállalkozóval bontatja el ezeket az épületeket tekintettel arra, hogy sokgyermekes családokról van szó. Próbáltak építési engedélyt beszerezni. A házakat saját költségükön, saját telkükre építették fel. Igaz, hogy hivatalos építési engedélyük nincs. Igaz, hogy hibáztak, hogy engedély nélkül építkeztek, de tudomása szerint adhatnának fennmaradási engedélyt számukra. Nyomatékosan kérné a hivatalt, hogy adjanak fennmaradási engedélyt részükre.

 

Majsai Ferenc: Tudomása szerint Danó Albert kapott 3 évre kapott fennmaradási engedélyt. Felvetődik benne, hogy miért nem kaphat lakhatási engedélyt. A többieknek volt ideiglenes építési engedélye, melyet visszavontak.

 

Balogh Csaba: A többiekkel ellentétben jobban átlátja az ügyet. Úgy gondolja, hogy egy hatósági ügyből, politikai ügyet csináltak. Nem mondja azt, hogy nem hibáztak az előző önkormányzat idején, de ezeknek a családoknak is meg kell adni az engedélyt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy többször tárgyalt a polgármesterrel és kabinetfőnökével erről a bontási ügyről. Továbbá megkereste a Roma Polgárjogi Alapítvány, s megkereste Horváth Aladár ur is. Fontosnak tartja, hogy humánusan kezeljék ezt az ügyet. Nem azt mondja, hogy nem kell megbüntetni őket, igenis büntessék meg a szabálytalan építkezőket. De nem tud egyetérteni azzal, hogy lebontsák azokat a házakat, amelyet nem önkormányzati tulajdonú területre építettek, s nem egy belvárosi, hanem egy peremkerületi telken történt a szabálytalan építkezés, ezért megadhatnák a fennmaradási engedélyt. Véleménye szerint annak, hogy ebből politikai ügy lett, ófalu lakosságának cigány-gyűlöletét is tükrözi. Egyértelmű, hogy az ófalusi szélsőséges nézetű lakosság befolyásolja a város vezetését. A korábbi önkormányzat idején kezdték már a Mély utcával, s úgy tűnik, hogy ezt folytatni kívánják. Már akkor is kihangsúlyozta a kisebbségi önkormányzat, hogy „kitelepítésben” nem kívánnak részt venni. Már akkor azt mondták a cigányságnak, hogy forduljanak hozzájuk, ha erőszakkal akarják kitelepíteni őket. Mivel a felek megegyeztek, nem folytak bele az ügybe. Most más a helyzet, hiszen a kisebbségi önkormányzatot megkeresték, és most képviselik is őket. Javasolja, hogy ezzel kapcsolatosan hozzanak határozatot is. A határozatban javasolják a polgármesternek a lakóházak lebontásának megfontolását, s egyben tiltakozásukat fejezik ki, tekintettel arra, hogy tudomása szerint az utcában többen kaptak utólagosan fennmaradási, illetve építési engedélyt.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

10/2007. (V. 16.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja a polgármesternek megfontolásra a Judit utcában lévő 23455 hrsz-ú ingatlanon Danó Albertné, Góman Csabáné, kk. Balogh Dávid és kk. Balogh Róbert tulajdonát képező, építési engedély nélkül épített lakóingatlanok lebontását.

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata tiltakozik az ellen, hogy az ebben az építési övezetben több engedély nélkül épült lakás megkapta a fennmaradási és építési engedélyt, a három roma család pedig nem.

 

Balogh Csaba: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, az egyebek napirend tárgyalására nem kerül sor. Köszöni a konstruktív részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria