erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. november 21.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 21-én tartott üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat 4 képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Gyimesi Gabriellát, hitelesítésére Balogh Gusztáv képviselőt. Javasolja az írásban kiküldött napirend módosítását.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat Ajtai Szilveszter ügyének megtárgyalására
  2. Kezdeményezés Kolompár István lakóingatlanára vonatkozó önkormányzati elidegenítési tilalom levételére
  3. Javaslat Érd Város 2008. évi költségvetési koncepciójára
  4. Egyebek

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat Ajtai Szilveszter ügyének megtárgyalására

 

Balogh Csaba: Ismerteti Ajtai Szilveszter ügyét. A gyámhatósághoz kérelmet nyújtott be, hogy két kiskorú gyermekei tulajdonában lévő Érd, Mázoló u. 17. szám alatti telekre házat szeretne építeni, s ehhez szabad felhasználású hitelt kíván felvenni. Ezt a Gyámhivatal elutasította. „Állítólag” olyan a törvény, hogy a Gyámhatóság nem támogathat ilyen típusú hitelfelvételt.

 

Ajtai Szilveszter: Szeretné, ha gyermekei megfelelő szociális körülmények közé kerülhetnének, melyhez szükséges, hogy a gyermekek számára megfelelő házat építsen. Kéri, hogy támogassa a Gyámhivatal az építési kölcsön felvételét.

 

Balogh Csaba: Véleménye szerint figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermekek számára megfelelő épület csak növelni fogja a telekingatlan értékét, és apaként ő sem szeretné azt, hogy a gyermekek egy nejlon-bódéban éljék le az életüket. Egy kölcsönfelvétel esetében mindig van kockázat, tudja Ajtai Szilveszter azt, hogy mit vállal azzal, hogy hitelt vesz fel, hiszen akár elárvereztetheti az OTP az ingatlant. A mai világban mindenki számára kockázatot jelenthet egy ilyen kérdés. Ajtai Szilveszter 12 éve egy munkahelyen dolgozik, az azt megelőző időszakban is 17 éven keresztül egy munkahelye volt. Elismeri, hogy nagy a kockázat, de nyomatékosan kéri a Gyámhivatalt, hogy járuljanak hozzá Ajtai Szilveszter építési kölcsönéhez.

 

Balogh Gusztáv: Ha a Gyámhivatal úgy érzi, hogy felelősek a kiskorúakért, akkor kísérjék figyelemmel az építkezést és a kölcsön visszafizetését. Sajnos a cigányokat mindenütt lenézik, azért mert nem tiszták, elmaradottak. Éppen ezért támogatni kellene azok törekvését, akik becsületesen dolgoznak, és normális körülményeket szeretnének gyermekeiknek.

 

Balogh Csaba: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2007. (XI. 21.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja, és egyben nyomatékosan felkéri a Gyámhivatalt, hogy járuljon hozzá az Érd, Mázoló u. 17. szám alatti telek ingatlan két kiskorú gyermek 1/3-1/3-ad tulajdon része miatt gyermekei tulajdonára építeni szándékozó Ajtai Szilveszternek építési kölcsön felvételéhez járuljon hozzá.

 

Határidő:  a határozat Gyámhivatalhoz juttatására: 30 nap

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

Ajtai Szilveszter: Bejelenti, hogy amennyiben a Gyámhivatal – a kisebbségi önkormányzat kérelme alapján sem hajlandó engedélyezi a kölcsön felvételét, úgy az Egyenlő Bánásmód Hatóságához kíván fordulni.

 

 

2. sz. napirend:

Kezdeményezés Kolompár István lakóingatlanára vonatkozó önkormányzati elidegenítési tilalom levételére

 

Balogh Csaba: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Késmárki u. 54. szám alól elköltöztette az önkormányzat az ott lakókat köztük Kolompár István és felesége Csurán Erzsébet családját is. Fejenként 2 millió Ft-ot kaptak az ott lakók. Nevezett személyek kérelemmel fordultak a kisebbségi önkormányzathoz, hogy a települési önkormányzat Érd, Fátra u. 17. szám alatti ingatlanukról vegye le az elidegenítési tilalmat, mivel nevezett személyek banki hitelt szeretnének felvenni, és a tilalom miatt támogatást nem vehetnek igénybe. Felkéri a kisebbségi önkormányzatot, hogy határozatban hatalmazza fel őt, mint elnököt, hogy előterjesztést készítsen Érd Város Közgyűlése elé, melyben kéri az önkormányzatot, hogy a hitel elbírálásáig a telekre bejegyzett elidegenítési tilalmat oldja fel. Kolompár István és felesége jelenleg is dolgozik, így képesek a kölcsön visszafizetésére.

Nyomatékosan megjegyzi,  nem kell félni attól, hogy azok, akiknek az önkormányzat lakást vásárolt, sorban kérni fogják az elidegenítési tilalom feloldását.

 

Balogh Gusztáv: Megkérdezi, hogy miért vásárolta meg az önkormányzat Kolompár Istvánéktól a Késmárki u. 54. szám alatti ingatlanukat.

 

Balogh Csaba: Emlékezteti a képviselőket arra, hogy a kisebbségi önkormányzat cigányokkal kapcsolatos lakásvásárlásától elhatárolta magát, ezzel kapcsolatosan határozatot is hozott. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tudott egyetérteni ezzel a lépéssel, mert „kitelepítésnek” tartotta. Ki kell azonban mondani azt, hogy ezzel a döntéssel sikerült megszüntetni a zsúfoltságot, hiszen egy házban kb. 40-en laktak.

Kolompár Istvánné (Csurán Erzsébet): Örülnek annak, hogy nem kell zsúfoltan lakniuk, de sajnos most is egy sufniban kell meghúzni magukat, és építeni szeretnének, de a bejegyzett tilalom miatt a bank nem ad kölcsönt.

 

Balogh Gusztáv: Ha már az önkormányzat a jobb reményt korábbi döntésével megadta ennek a cigány családnak, akkor adjon segítséget a kölcsön felvételéhez is, azzal, hogy a tilalmat időlegesen feloldja. A tulajdonos cigány család hajlandó tenni azért, hogy szociális körülményei javuljanak azáltal, hogy építkezésre vállalkoznak.

 

Balogh Csaba: Egyetért azzal, hogy nekik is joguk van a normális élethez, a fürdőszobás otthonhoz.  Mivel az ilyen törekvéseket maximálisan támogatni kell, ezért kéri a testületet a határozat meghozatalára. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

13/2007. (XI. 21.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felkéri Balogh Csaba elnököt, hogy készítsen előterjesztést a kisebbségi önkormányzat nevében a közgyűlés elé, melyben kéri, hogy Kolompár István és felesége Csurán Erzsébet Érd, Fátra u. 17. szám alatti telekingatlanáról az elidegenítési tilalmat oldja fel nevezett személyek építési kölcsön igénylésének lebonyolításáig.

 

Határidő:  az előterjesztés előkészítésére, a hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodájához juttatására: 2007. december 3.

 

Felelős:    Balogh Csaba elnök

 

 

3.    sz. napirend:

Javaslat Érd Város 2008. évi költségvetési koncepciójára

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy a költségvetési koncepcióhoz tegyenek javaslatokat. Hiányolta az anyagból, hogy nem szerepel az, hogy továbbra is biztosítják roma fiatalok számára a tanulmányi ösztöndíjat az idei évhez képest magasabb összeggel. Figyelni kell arra, hogy minden iskolában meg legyen hirdetve ez a program, hogy minél több gyermek tudjon jó tanulmányi eredményéért ösztöndíjban részesülni. Itt főként a felsőoktatási területre gondol. Elmondja, hogy csatlakozni kíván a kisebbségi önkormányzat az Érdi Napokhoz kultúrájukat bemutatva, melyhez anyagi támogatást kérnek. Nagyon fontosnak tartja, hogy a szociális támogatások részhez kerüljön be elkülönített összeg – akár a szociális bizottság részére is -   szociális bérlakás témában. Mivel emlékezete szerint Érd hosszú távú koncepciója is tartalmazza ezt a kérdést, javasolja, hogy szerepeljen a koncepcióban keretösszeg elkülönítésének szándéka szociális bérlakások építéséhez, pályázati előkészítéshez, önrész biztosításhoz. Felkéri a testületet, hogy hozzon határozatot az elhangzott javaslatokról. Aki ezzel egyetért, igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

14/2007. (XI. 21.) számú határozat

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja, hogy a város 2008. évi költségvetési koncepciója az alábbi javaslatokkal egészüljön ki:

 

A közoktatás, közművelődés céljai között szerepeljen a szándék, hogy a város továbbra is biztosít roma fiatalok számára tanulmányi ösztöndíjat az idei évhez képest magasabb összeggel. Az Érdi Napok programsorozatához csatlakozni kíván a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kulturális hagyományainak bemutatásával, melyhez támogatási keretet kér.

A szociális támogatások között szerepeljen keretösszeg elkülönítésének szándéka szociális bérlakások építéséhez pályázati előkészítéshez, önrész biztosításához.

 

 

4. sz. napirend: Egyebek

 

Balogh Gusztáv: Bejelenti, hogy Ajtai Szilveszternek támogatást nyújtottak a nyár folyamán, mint képviselőnek 80 e Ft értékben.

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy Egyebekben más hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria