erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2009
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2009. szeptember 30.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. szeptember 30-án tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat három képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Balogh Gusztáv képviselőt, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát.

 

Balogh Gusztáv elnökhelyettes: Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Roma Magyar Megbékélés rendezvényre béreljen buszt a kisebbségi önkormányzat és vegyen részt ezen a rendezvényen. Kéri, hogy 5. napirendként módosítsák a Roma Nap rendezvénnyel kapcsolatos határozat határidejének módosítását, mivel nem sikerült a korábbi határidőre a programot megszervezni.

 

Balogh Csaba elnök: Az írásban kiküldött napirendet javasolja az elhangzottakkal kiegészíteni. Felkéri a testület három tagját, hogy az írásban jelzett napirend módosításával értsenek egyet.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Javaslat a „segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására érkezett pályázatok elbírálására

 

Előterjesztő: Balogh Gusztáv elnökhelyettes, munkacsoport-vezető

 

2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló határozathozatal

 

3.) Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénztárosának megválasztása és a jegyző által megbízott érvényesítő személyének elfogadása

 

4.) Jobb velünk a világ! 2009.rendezvényen való részvételhez buszbérlésre pénzösszeg meghatározása

 

Előterjesztő: Balogh Gusztáv elnökhelyettes

 

5.) Javaslat az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (I.21.) számú határozat módosítására

 

Előterjesztő: Balogh Gusztáv elnökhelyettes

 

6.) E g y e b e k

 

 

1.sz. napirend: Javaslat a „segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására érkezett pályázatok elbírálására

 

 

Balogh Csaba: Felkéri Balogh Gusztáv elnökhelyettest, a munkacsoport vezetőjét, hogy terjessze elő javaslatukat.

 

Balogh Gusztáv: Ismerteti a munkacsoport értekezletről szóló emlékeztetőt, mely a jegyzőkönyv melléklete.

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

9/2009. (IX.30.) számú határozat

„Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázatra érkezett pályázatok elbírálása

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíjra érkezett pályázatok közül a következő tanulók pályázatát e l u t a s í t j a mivel egyikőjük sem felelt meg a 8/2009. (VI. 4.) számú határozati javaslattal elfogadott felhívásban foglaltaknak:

 

- Góman Krisztián és Ésik András Bolyai János Általános Iskolai tanuló;

Mező Zsuzsanna, Sztojka Richárd, Horváth Attila Csepel-Sziget Általános- és Szakképző Iskola; Balogh Rozália Valéria Kós Károly Szakképző Iskola tanulója

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata differenciáltan, roma fiataloknak jó tanulmányi eredményükért egyszeri támogatást ad az alábbi összegek szerint:

 

 

Általános Iskolás tanulók:

 

Takács Tímea                                                                         52.000,- Ft

Sándor József Benedek                                                        52.000,- Ft

Balogh Gusztáv                                                                      52.000,- Ft

 

Hőcs Mercédesz, Hőcs Zsanett Kitty, Sárközi Roxána,

Nikolics Márk, Sztojka Nikolett, Jakab Tímea                       50.000,- Ft

 

 

Sztojka Viktor, Rónai Dávid, Sztojka Dzsenifer,

Németh Ferenc, Danó Tamás, Boros Mária,

Kovács Raffael Erik, Sándor Mónika Veronika,

Góman Zoltán, Nikolics Róbert, Horváth Gyula,

Góman Roland, Mező Angelika, Sztojka Evelin,

Nagy Szabina, Takács Dániel, Németh Richárd,

Boros Evelin, Tóth Zsófia, Góman Szabina,

Balogh Julietta, Góman Erik, Nikolics György,

Sztojka József, Kanalas Katalin, Jakab Krisztina,

Kolompár Anna, Balogh Nikolett, Góman Norbert                 36.000,- Ft

 

Középiskolás tanulók:

 

Koncz Éva Mária, Lakatos Melinda                                     100.000,- Ft 

 

Németh Krisztina                                                                  66.000,- Ft

 

Lakatos Ádám Roland, Ajtai Klaudia, Jakab Nikoletta,

Jakucs Tünde, Sztojka Szilveszter, Töreki Deodát                60.000,- Ft

 

Mező Sándor, Varga Szabina Karolina, Góman Ferenc,

Antal Gyöngyi, Antal Ilona, Balogh Katalin Renáta,

Pénzes Barbara Mariann, Balogh Melinda Klaudia,

Kertész Klaudia Klára, Varga Diána, Páter Nikoletta,

Gábor Barbara, Góman Angelina, Zakár Attila,

Bóta Tamás, Dankó Éva Melinda,

Kertész Jennifer Vivien, Horváth Edit Cintia,

Koncz Anna Viktória                                                          46.000,- Ft

 

Felkéri Kalányos Évát Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala roma referensét, hogy a döntésnek megfelelően a pályázók kiértesítéséről és a megítélt támogatás eljuttatásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 30 nap

Felelős:    Kalányos Éva, Közgazdasági Iroda

 

 

2.sz. napirend: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló határozathozatal

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Balogh Csaba: Felkéri a kisebbségi önkormányzat tagjait, hogy a 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

10/2009. (IX.30.) számú határozat

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint elfogadja:

 

Bevétel:

                            Állami támogatás                             571

                            Saját bevétel                                        1

                            Átvett pénzeszköz                                          0

                            Pénzmaradvány                                    0

 

                                   Bevétel összesen:                            572

 

Kiadás:

 

                            Dologi kiadás                                   255

                            Támogatások                                        0

 

                            Kiadás összesen:                             255

 

 

Határidő:             a határozat továbbítására: 2009. szeptember 09.

Felelős:                elnök

 

 

 

3.sz. napirend: Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénztárosának megválasztása és a jegyző által megbízott érvényesítő személyének elfogadása

 

 

Balogh Csaba: Kisebbségi önkormányzat június 4-i ülésén már megválasztotta a kötelezettségvállaló, utalványozó, illetve az ellenjegyző személyét. Elmaradt a pénztáros megválasztása. Javaslom, hogy pénztáros Majsai Ferenc képviselő legyen. A pénztáros helyettesítésére is meg kell választaniuk a kisebbségi önkormányzat képviselőjét. Javasolja, hogy a pénztáros helyettesítési feladattal Ajtai Szilveszter képviselőt válasszák meg.

 

Ajtai Szilveszter: Kijelenti, hogy nem kíván pénztáros helyettese lenni.

 

Balogh Csaba: Tekintettel arra, hogy Ajtai Szilveszter nem vállalja a pénztáros helyettesítésének feladatát és mivel Góman Rebeka nem vesz részt a kisebbségi önkormányzat munkájában, így nem tudnak helyettest választani. Határozatba kell foglalni továbbá, hogy az érvényesítőnek elfogadja a kisebbségi önkormányzat a jegyző által kijelölt személyt. Kérem a kisebbségi önkormányzat jelenlévő tagjait, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

11/2009. (IX.30.) számú határozat

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénztárosának megválasztása, illetve a jegyző által megbízott érvényesítő személyének elfogadása

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Majsai Ferenc  képviselőt bízza meg a pénztárosi feladatok ellátásával.

 

Akadályoztatás esetén Balogh Csaba kötelezettségvállaló helyébe Balogh Gusztáv ellenjegyző lép. Az ellenjegyző helyébe Majsai Ferenc pénztáros lép.

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata érvényesítőjének a jegyző által megbízott személyt elfogadja.  

 

 

 

4.sz. napirend: Jobb velünk a világ! 2009.rendezvényen való részvételhez buszbérlésre pénzösszeg meghatározása

 

 

Balogh Gusztáv: Javasolja a kisebbségi önkormányzatnak, hogy vegyenek részt a Jobb velünk a világ! 2009.rendezvényen 2009. október 18-án a Sportarénába. Érd város Önkormányzata belépőjegyeket vásárolt. A részvétellel csatlakozhatunk mi is, hogy Legyen erősebb a remény, mint a félelem! A kisebbségi önkormányzat tagjain kívül a város roma lakosságának részvételének biztosítása érdekében autóbusz bérlésre javasol az önkormányzat költségvetéséből 50.000 Ft-ot. Kéri az elnököt, hogy ezzel kapcsolatosan hozzon határozatot a kisebbségi önkormányzat.

 

 

Ajtai Szilveszter: Nem látja biztosítottnak, hogy a rendezvényen a város cigány lakossága részt fog venni, így nem látja értelmét a busz bérlésének, de természetesen nem akadályozza a határozat elfogadását.

 

 

Balogh Csaba: Egyetért a javaslattal, felkéri a kisebbségi önkormányzatot, hogy az indítványról hozzon határozatot.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

12/2009. (IX.30.) számú határozat

Magyar-Roma Megbékélés rendezvényen való részvételhez autóbusz biztosítására pénzeszköz meghatározása

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Jobb velünk a világ! 2009. október 18-i rendezvényen való részvételhez autóbuszt bérel, melyre 50.000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetéséből.

Felhatalmazza Balogh Gusztáv elnök-helyettest, hogy az autóbusz bérléséről gondoskodjon.

 

Határidő:  2009. október 18.

Felelős:     Balogh Gusztáv

 

 

 

5.sz. napirend: Javaslat az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (I.21.) számú határozat módosítására

 

 

Balogh Gusztáv: Kisebbségi Önkormányzatunk január 21-én határozatot fogadott el „kistérségi” ROMA NAP megrendezésének előkészítésére, melynek egyik felelősének személyemet fogadta el. Sajnos a határozatban rögzített határidőre nem tudta a rendezvényt előkészíteni, ezért kéri a testületet, hogy fogadjon el határozatot a határidő módosítására 2009. november 7-i határnapról.

 

 

Ajtai Szilveszter: Véleménye szerint cigánybált kellene inkább szervezni, mert azon részt vennének a romák. De a határidő módosításával egyetért.

 

 

Balogh Csaba: Felkéri a kisebbségi önkormányzatot, hogy hozzon határozatot a határidő módosításáról. Aki egyetért azzal, hogy a ROMA NAP megrendezésére 2009. november 7-ig kerüljön sor, igennel szavazzon.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

13/2009. (IX.30.) számú határozat

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2009. (I. 21.) számú határozatában szereplő határidő módosítása

 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a ROMA NAP megrendezésével kapcsolatos 2/2009. (I.21.) számú határozat határidejét módosítja 2009. november 7-ére.

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy Egyebekben a képviselők nem jelentkeztek hozzászólásra, így a kisebbségi önkormányzat ülését bezárja.

 

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria