erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. április 26.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült:   Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 26-i tartott  üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat három képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Gusztáv elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése. A jegyzőkönyv hitelesítésére Majsai Ferenc képviselőt kéri fel.

Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodájának munkatársa előkészítette a „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázatára vonatkozó előterjesztést, Kalányos Évával  egyeztette a határidők és a kiírás tartalmát, melyet a kisebbségi önkormányzat tagjai kézbesítés útján a meghívóval együtt meg is kaptak.

Megkérdezi a testület tagjait, hogy valaki Egyebekben kíván-e szólni, vagy van-e napirendi javaslata. Megállapítható, hogy nincs így az írásban kiküldött  napirend elfogadására kéri fel a testületet. Aki egyetért, igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.)Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázati kiírásának elfogadására

 

Előterjesztő: Balogh Gusztáv elnök

 

 

 

1. sz. napirend:

Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázati kiírásának elfogadására

 

 

Balogh Gusztáv elnök: Megállapítja, hogy az írásos előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a határozati javaslat tervezetet, hogy a pályázati kiírás mielőbb megjelenhessen az Érdi Újságban.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9/ 2010. (IV. 26.) számú

h a t á r o z a t

 

„Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata tanulmányi ösztöndíjpályázatot ír ki „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj címmel a 2010./2011. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára Érd MJV Önkormányzata által biztosított 3 millió Ft-os céltartalékból.

A határozati javaslat mellékletében lévő pályázati felhívást az Érdi Újságban kell megjelentetni 2010. májusi, illetve júniusi számaiban.

A pályázat benyújtásának határideje 2010. július 3.

 A pályázatok elbírálására nyitva álló határidő: 2010. július 20.

A pályázati eljárás lebonyolítására felkéri Kalányos Évát a Polgármesteri Hivatal munkatársát.

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata döntését előkészítő munkacsoport tagjainak javasolja Balogh Gusztáv, Ajtai Szilveszter képviselőt, Kalányos Évát, Sátori Boglárka és Rozgonyi János pedagógusokat.

 

Határidő:  a pályázati felhívás megjelentetésére Érdi Újság 2010. májusi, júniusi számai

                   a pályázat elbírálására 2010. július 20.

 

Felelős:     Kalányos Éva 

 A pályázat elbírálásáért: Döntés-előkészítő Munkacsoport, Cigány          Kisebbségi Önkormányzat

 

Balogh Gusztáv: Megállapítja, hogy egyebekben hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria