erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. február 08.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült:   Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. február 8-án tartott  üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat négy képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Balogh Gusztáv képviselőt, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát.

Elmondja, hogy az írásos meghívóban jelzett első napirendi pontot kisebbségi önkormányzat és mások részvételével átbeszélték, de nem önkormányzati ülés keretében. Most a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről kell határozatot hozniuk, illetve két határozati javaslatot szeretne szóban előterjeszteni, ami szintén a költségvetésükkel lesz összefüggésben. Egyebekben szeretne bejelentéssel élni a képviselők felé. Kéri, hogy a módosított napirendet fogadják el, ha másnak nincs napirendi javaslata.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.     Érd város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről határozathozatal

 

2.     Egyebek

 

 

1.     sz. napirend:

Érd város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről határozathozatal

 

 

 

Balogh Csaba: Az állami támogatás mértéke 2010-ben 565.730 forint lesz, és az önkormányzat ugyan ezt az összeget biztosítja a kisebbségi önkormányzatok részére. Így az idei évben rendelkezésre álló összeg 1.131.460 Ft. A keretösszeget javasolja dologi kiadásokra betervezni.  Amennyiben egyetértenek a javaslattal kéri a képviselőket, hogy hozzanak határozatot költségvetésükről.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

1/2010. (II. 08.) számú határozat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.131.460 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

(Ft-ban)

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

                                 565.730 

III. Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

565.730  

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

Bevételek összesen:

1.131.460 

 

Kiadások:

 

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

1.131.460 

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

1.131.460 

 

 

 

Balogh Csaba: Javaslattal kíván élni a dologi kiadások vonatkozásában. A cigányság életében a jelen helyzetben rendkívül fontos a munkahelyteremtés. Ennek elősegítésére véleménye szerint a kisebbségi önkormányzatnak szervezni kellene egy fórumot, melyre meghívnák a vonzáskörzetben lévő cégeket. Ezzel kapcsolatban a Munkaügyi Központtal is felvette a kapcsolatot. Segesdi János alpolgármester urat kellene felkérni e rendezvény fővédnökségére. Véleménye szerint a Termál Szállóba kellene a programot szervezni, mellyel kapcsolatban a dologi kiadások terhére 300.000 Ft-ot javasol elkülöníteni.

Kéri a képviselőket mondják el véleményüket.

 

Balogh Gusztáv: Nem javasolja, hogy a szűkös költségvetésükből erre áldozzanak. Bízzák a munkahely teremtési feladatot a Munkaügyi Központra és a Polgármesteri Hivatalra. Jelenleg is szinte csak az ÉKF és ő is csak segédmunkára alkalmazza a cigányokat, holott többüknek (58 fő) van a Munkaügyi Központon keresztül bizonyítványa C kategóriás jogosítványa.

 

Ajtai Szilveszter: Egyetért a fórum megszervezésével, mert ha csak 10 %-nak tudnak munkahelyet ily módon létesíteni az már jelentős eredmény.

 

Majsai Ferenc: Kevesen vannak közülük, aki dolgozni akar, de azoknak viszont lehetőséget kellene adni, így támogatja ezt a javaslatot.

 

Balogh Csaba: Köszöni a hozzászólásokat, megállapítja, hogy további észrevétel nincs, ezért felkéri a képviselőket, hogy a fórum megrendezésére, illetve Segesdi János felkérésére vonatkozó határozatot fogadják el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2010. (II. 08.) számú határozat

Fórum szervezése munkahelyteremtés érdekében

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat fórumot szervez a cigány lakosság munkahely teremtése érdekében. A fórumra Érd vonzáskörzetében lévő munkahelyeket kívánnak meghívni a Munkaügyi Központon, illetve a város vezetésén kívül.

A rendezvény fővédnökségére Segesdi János alpolgármester urat fogják felkérni.

A program lebonyolításához a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 300.000,- Ft azaz háromszázezer forintot különít el.

 

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy Ajtai Szilveszter képviselő dologi kiadásainak biztosításához 50.000 Ft-ot határozzon meg a kisebbségi önkormányzat. A képviselő az 50.000 Ft felhasználásáról számlával köteles elszámolni. Aki egyetért a javaslattal, igennel szavazzon.

 

Ajtai Szilveszter: Bejelenti, hogy érintettség okán nem fog szavazni.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

3/2010. (II. 08.) számú határozat

Ajtai Szilveszter képviselőnek dologi kiadásokra pénzeszköz biztosítása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ajtai Szilveszter képviselőnek képviselői munkája végzéséhez 50.000,- Ft-ot, azaz ötvenezer forintot biztosít dologi kiadásai fedezésére.

 

A képviselő köteles a pénz felhasználásával kapcsolatosan számlával elszámolni.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős:  Ajtai Szilveszter képviselő

 

 

2.sz. napirend:

 

E g y e b e k

 

Balogh Csaba: Bejelenti, hogy képviselői mandátumáról egészségügyi okok miatt a mai nappal lemond. Javasolja, hogy az elnöki feladatokat Balogh Gusztáv képviselő lássa el.Mivel az elnök a kötelezettségvállaló és utalványozó, így ezt a feladatot is egyben Balogh Gusztáv fogja ellátni.

Kéri a képviselők megértését, és Balogh Gusztáv elnökké megválasztását. Aki egyetért, igen szavazatával jelezze.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2010. (II. 08.) számú határozat

Döntéshozatal elnökválasztásról, kötelezettségvállaló és utalványozó személyéről

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Balogh Gusztáv képviselőt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének választja meg, s egyben megbízza a kötelezettségvállalói és utalványozói feladatok ellátásával.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat soron következő ülésén választja meg az elnök helyettesítését ellátó képviselőt, illetve jelöli ki az ellenjegyzői feladatokat ellátó képviselőt.

 

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy más hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria