erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. október 19.

JEGYZŐKÖNYV

Kezdete: 1970.01.01. csütörtök 01:00

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 19-én tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat négy képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 3 fővel határozatképes a testület ülése. Sárközi Lajos nemsokára érkezik. Köszönti Segesdi János alpolgármester urat, képviselő-társait, Góman Ferenc és Gómanné Balogh Erzsébet szülőket, Kalányos Évát a Humánpolitikai Iroda munkatársát. Az ülésre elvárta volna a VOLÁNBUSZ képviseletét is tekintettel arra, hogy a napirenden az iskolabusz járattal kapcsolatos  probléma szerepel.   Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását. Felkéri a testületet, hogy a napirendet szavazza meg.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.)Iskolabusz járat működtetésével összefüggő problémák megbeszélése

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

 

Meghívottak: T. Mészáros András polgármester, Segesdi János alpolgármester, dr. Szabolcs Mária jegyző, Mecsériné Szilágyi Erzsébet aljegyző, Sárközi Márta Humánpolitikai Iroda vezetője, Füle István VOLÁNBUSZ

Góman Ferenc és Góman Ferencné szülő

 

2.)„Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos tapasztalatok megvitatása

 

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

 

3.) E g y e b e k

 

(Megérkezik Sárközi Lajos képviselő.)

 

 

  1. sz. napirend:

Iskolabusz járat működtetésével összefüggő problémák megbeszélése

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba: Nem gondolta, hogy a testületi munkát az iskolabusz témával kell majd kezdjék. Sajnos az elmúlt héten kiskorúval szemben elkövetett cselekményre került sor. 8 éves gyermeket leszállítottak a buszról. Véleménye szerint kiskorú veszélyeztetése áll fenn ilyenkor. Nem tetszik neki az a dolog, hogy két éve probléma van az iskolabusz járattal. S nem azért választatta meg magát képviselőnek négy évre, hogy a busszal foglalkozzék. Építkezni szeretne. Ha a képviselők és a vezetőség azt tapasztalja, hogy a cigánysággal mindig küszködni kell nem fogják támogatni törekvéseiben. Meg kell mondania őszintén, hogy a kisebbségi munka végzése során mindig ófaluval volt és van a legtöbb problémájuk. Nem akar azzal küszködni, hogy a rendőrség és az önkormányzat között rohangál. Nem biztos, hogy szerencsés dolog az, hogy állandóan a VOLÁNBUSZ dologgal foglalkozzanak. Góman Ferenc és Gómanné Balogh Erzsébet felé intézi a szót, s elmondja, hogy nem tudja megemészteni azt, hogy 20 percet egy gyermek fegyelmezetten ne tudjon végig ülni egy buszon. Azt sem tudja megemészteni, hogy egy felnőtt ember lerakjon egy gyermeket a buszról. Nyilvánvaló az is, hogy mindig csak ugyanazzal az egy-két gyerekkel van a probléma. Tanárok nem jelezték a kisebbségi önkormányzat, illetve a roma referens felé a problémákat. Úgy gondolja, hogy nagyon nagy a szülői felelősség abban, hogyan indul el a gyermek az iskolába, illetve hogyan viselkedik ott. Megjegyezni kívánja azt, hogy rendőrségi ügyekben kisebbségi önkormányzat nem szólhat bele. Úgy gondolja, hogy most utoljára tárgyalják meg ezt az iskolabusz témát.  Úgy gondolja, hogy a VOLÁNBUSZ az általa biztosított járműre gondos gazda szemmel ügyel, hiszen a vállalkozásához szükséges eszközzel dolgozik. Véleménye szerint a szülő kísérje el az iskolába nap, mint nap a gyermekét.

 

Majsai Ferenc: Anyagi helyzetéből adódóan nem tudja gyermekeit az iskolába hordani. Szükségük van a buszra. Egy olyan személy kell, aki ügyel a gyermekekre a buszon. Volt már Góman Ferenc és a felesége is a buszon, nem volt semmi probléma.

 

Sárközi Lajos: Ha jól észleli a problémát az a gond, hogy felügyelet nélkül a gyerekek nem hallgatnak a buszsofőrre. Magyarán Majsai képviselő-társa azt kéri, hogy minden reggel legyen felnőtt kísérő a buszon.

 

Gómanné Balogh Erzsébet szülő: A gyerekek két éve szülő nélkül járnak.  Nem a gyerekekről van itt szó. Problémás felnőttek vannak. Mit szólt volna a kisebbségi önkormányzat, ha azzal fordul hozzájuk, hogy rendőrséggel keresteti 8 éves gyermekét, mert lerakták az iskolabuszról. Mit lépett volna polgármester úr, a kisebbségi képviselők. Az iskolában az évek során nem volt probléma a gyerekeivel. Ma ez megtörtént az ő gyermekével, tavaly a másikéval, legközelebb meg fog történni a harmadikéval. Kérdezi, hogy ha egy első osztályos gyermeket tesznek le a buszról és a szülője nem találja meg, annak felelősségét ki fogja felvállalni. Ő el fogja hordani a gyerekét az iskolába, de rajta kívül még 30 gyermekről van szó. Minden reggel lekíséri gyermekeit a megállóhoz. A buszsofőr reggelenként nem veszi fel a gyermekeket. Visszafelé rohannak át az úttesten az óvodánál. Nincs, aki ezt felügyelje. Jelezték ezt is az önkormányzatnál. Kérdése, hogy ez kinek a hibája.

 

Balogh Gusztáv: Tisztelettel köszönti alpolgármester urat, majd elmondja, hogy nagyon szerette volna, ha a VOLÁNBUSZ képviselői jelen lennének. Balogh Csabával egyetért abban, hogy két éve gond van az iskolabusszal. Amikor bármilyen probléma adódott az iskolabusznál a kisebbségi önkormányzat tagjai lementek a szülőkhöz  megkérdezni, mi történt, hogy történt. Azt tapasztalta, hogy nem csak a gyermekek a hibásak. A buszsofőrnek nincs joga felállni és pofont adni akármelyik gyermeknek, illetve egy szotyihéj miatt szó szerint lehajítani a gyermeket a buszról. „Először ledobta a táskáját, utána a gyereket.” Igaz, hogy nem a kisebbségi önkormányzat, hanem a nagy önkormányzat fizeti az iskolabusz rendelkezésre állását, de ezért nyújtson olyan szolgáltatást is.

 

Balogh Csaba: Mielőtt a többi képviselő-társának átadja a szót elmondja, hogy  természetesen a cigány kisebbségnek is vannak igényei és elvárásai. S ennek egyre nyilvánvalóbban hangot adnak. A VOLÁNBUSZ-nak is vannak igényei, bármelyik szülőnek is lehet igénye. A kölcsönös alkalmazkodásra megoldást kell találni. Bár nem igazán látja azt, hiszen ezek a gyerekek jobbak már nem lesznek, s türelem sem lesz jobban a sofőrök részéről. Két megoldás lehetséges, vagy felvesznek valakit, s lesz véglegesen elnőtt kísérő a buszon, vagy ha lehetséges roma származású vállalkozó működtesse az iskolabuszt. (Előfordulhat, hogy fele, vagy harmad-pénzből meg tudják oldani ezt a feladatot.)

 

Balogh Gusztáv: Ez az iskolabusz nem kimondottan iskolajárat. Reggel elmegy az iskolásokért majd egész nap járatban van és délután megint elmegy a gyerekekért. Éppen ezért felvetődik benne a kérdés, hogy a sofőr által talált szotyihéjat pont a Batthyányi Iskolánál felszálló gyerekek szórták el? 

 

Segesdi János alpolgármester: Úgy érzi, hogy tévedésben vannak. A sofőr nem azért van, hogy fegyelmezze a gyerekeket. Azért felelős, hogy biztonságosan elvigye őket egyik helyről a másikra. Ha úgy látja, hogy az utazás biztonsága nem megfelelő két dolgot tehet. Vagy kizárja az utazásból a nem megfelelően viselkedő gyermeket, vagy pedig megáll, és senkit nem visz tovább. Itt nem arról van szó, hogy dadust keresnek a gyerekek mellé. Ha bárki veszélyezteti az utazás biztonságát a sofőrnek kötelessége közbe lépni. El kell olvasni a VOLÁNBUSZ szabályzatát. Ha egy kanyarnál nem ül a helyén a gyermek és megüti magát az a sofőr felelőssége. Ebben Balogh Csabának ad igazat. Ha felengedi a gyermekét a buszra azzal teszi, hogy rendesen viselkedjen. A gyereknek meg kell tanulni, hogy társaságban, közösségben hogyan kell viselkedni. Nincs lehetőség spórolásra, hiszen a VOLÁNBUSZ mivel meg akarja tartani a piacot negyedáron vállalta el az iskolajárat működtetését. Külön vállalkozó nem tudja költség-kímélőbben megoldani ezt a feladatot, hiszen neki iskolabusz működtetésre engedéllyel kell rendelkeznie, minden üléshez biztonsági övet biztosítania stb.

 

Gómanné Balogh Erzsébet: Amíg nem zárták be az ófalusi iskolát nem volt gond a gyerekekkel. A tömegközlekedés működött a 7.20-as járattal jártak a gyerekek, nem volt probléma.

 

Segesdi János: Most nem a közösségi közlekedés a témája ennek az ülésnek. Mindenki nagyon jól tudja, ha egy-egy gyerek van a buszon másképpen viselkedik, mint akkor amikor csapatban vannak.

 

Kalányos Éva roma referens: Volt már ő is az iskolabuszon problémát nem tapasztalt. Az, hogy koszos volt-e a busz nem vizsgálta. Azt tapasztalta, hogy a szülők nem kísérik ki a gyermekeket. Tehát akkor a családoknál van a probléma. A nagy gyerek ott hagyja a testvérét, aki rohangál a megállóban. Nem érti, hogy amikor otthon vannak a szülők, mert nem dolgoznak, egy-egy anya bejönne és elkísérné az összes gyereket. Erre a szülői munkaközösségnek kellene elsősorban odafigyelnie.

 

Balogh Csaba: Nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerek tudja azt, hogy hogyan kell viselkednie. Emlékezteti alpolgármester urat arra, hogy úgy vállalta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a gyermekfelügyeletet, ha a Munkaügyi Központ biztosítja, hogy ezért fizetség jár.

 

Majsai Ferenc: Elmondja, hogy szívesen elkísérte volna rendszeresen a gyerekeket, de inkább fizettek 29 e Ft-ot, mint hogy közmunkára fogták volna. Nem ért egyet Kalányos Éva véleményével, hogy a szülőnek nap, mint nap el kellene hordania a gyermeket. A VOLÁNBUSZ-nak azért van a járata, hogy a gyerekek azt igénybe vegyék.

 

Sárközi Lajos: Nyilvánvaló, hogy valamilyen megoldást kell találni, hiszen a gyerekeknek időben el kell jutnia az iskolába. Olyan köztes megoldás kell, ami a VOLÁNBUSZ-nak és a szülőknek is jó. A buszsöfőr figyeljen oda a vezetésre.

 

Balogh Gusztáv: Javasolja, ha az önkormányzat megszüntette az ófalusi iskolát, akkor polgármester úr a munkaügyi központtal együtt találjon megoldást, - mivel a kisebbségi önkormányzat fél millió Ft-os költségvetéséből – nem tudja a közhasznú munkást biztosítani.  Egyetért azzal, hogy ófaluban sok a gond, és a gyerekek sincsenek megnevelve, de azzal nem, hogy egy buszsofőr azért, mert talált egy szemetet egy gyereket ledobjon a buszról.

 

Sárközi Lajos: Nagy problémának látja ezt, mert ha nem lesz kísérő, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a gyerekek nem tudnak eljárni az iskolába.

 

Segesdi János: Van megoldás, mindenki kap egy bérletet, sokkal kevesebbe fog kerülni, mint az iskolajárat biztosítása. Attól kezdve a szülők úgy oldják meg a gyerekek közlekedését, ahogyan akarják.

 

Góman Ferenc: Sokan felszálltak a buszra kísérőként, de le kellett szállniuk, mert nem volt regisztrált munkanélküli. Nagyon sokszor előfordult, hogy az iskolabusz nem várta meg a gyerekeket, az iskolából telefonáltak, hogy menjen értük.

 

Kalányos Éva: Amennyiben a VOLÁNBUSZ-szal kapcsolatban van, valamilyen panasz írásban jelezzék feléje, mert csak akkor tud lépni.

 

Sárközi Lajos: Kérdése, hogy lehetőség van-e rá, hogy felvegyenek egy hölgyet vagy egy urat, hogy vigyázzon a rendre, s ha szemét van a buszon, akkor takarítsa is ki. Mit szól ehhez alpolgármester úr?

 

Segesdi János: Meg kell keresni a Munkaügyi Központot.

 

Kalányos Éva: A Munkaügyi Központ nem tudja felvenni, hiszen nem lehet tudni, hogy pályázaton nyernek-e ilyen célokra. Sőt nem tud felvenni olyan embert, aki napi két órát dolgozik. A busz takarítása a VOLÁNBUSZ dolga.

 

Balogh Csaba: A gyermekek kíséretét követően a hivatal gondnoksága, de a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is adhat munkát. Például az iskola jelzésének megfelelően a családok figyelmeztetése arról, hogy gyermekük nem jár iskolába.

 

Kalányos Éva: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájában dolgozik Gomány István. Neki mi a feladata?

 

Balogh Csaba: Nem tudja, hogy mit csinál. Tarnóczy Istvánné látta el feladattal, aki már nem dolgozik a hivatalban.

 

Kalányos Éva: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy fizetését az ÉKF-től kapja.

 

Segesdi János alpolgármester: Meg kell nézni, hogy mi volt a státusza. Meg kell nézni, hogy volt-e munkaköri leírása. Felkéri a hivatal munkatársát, hogy nézzen ennek utána. Ha meg lehet oldani ezt a feladatot vele, akkor oldják meg, ha nem, akkor pedig csak januártól lesz erre megfelelő megoldás. Egyre inkább hajlik arra, hogy minden gyermek kapjon bérletet, hiszen félévenként foglalkoznak ezzel a témával. A nemzetiségeknek, kisebbségeknek sokkal többet kell azért tenni, hogy a társadalom befogadja őket. Tehát Balogh Csaba elnök hozzászólására utalva elmondja, hogy elsősorban meg kell tenni kötelezettségeiket, utána lehet kérni.

 

Balogh Csaba: Reagálva elmondja, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat munkára fogható. Azt is megmondták, hogy csak akkor tudják a közreműködést vállalni iskolabusz témában, ha valakit felvesznek. Megköszöni alpolgármester úr részvételét, az első napirend tárgyalását lezárja.

 

 

 

  1. sz. napirend:

 

„Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos tapasztalatok megvitatása

 

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Gusztáv: Javasolja, hogy a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban, hogy ezt a pályázatot kimondottan érdi cigány gyerekek kapják meg.

 

Sárközi Lajos: Ez egyértelmű.

 

Kalányos Éva: Elmondja, hogy minden pályázó érdi bejelentett lakcímmel rendelkezik.

 

Balogh Gusztáv: Javasolja, hogy lakcímkártyával igazolt érvényes bejelentett érdi lakcímmel rendelkező pályázhasson.

 

Balogh Csaba: Kéri, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére minden hónapban kérjen be Kalányos Éva az iskoláktól olyan véleményt, hogy melyek azok a roma gyerekek, akiknek a magatartásával baj van, illetve kerülik az iskolát.

 

Kalányos Éva: Ezt az adatszolgáltatást havi lebontásban már megkérte.

 

Balogh Csaba: Akik ezekben a jelentésekben szerepelnek, már nem kaphatnak ösztöndíjat.

 

Balogh Gusztáv: Mindenki előtt ismert az ösztöndíj rendszer, a pénz elosztásának metodikája. (tanárokkal kiegészült munkacsoport tesz javaslatot) A pályázati rendszer sem teszi lehetővé azt, amivel vádolják, hogy ő pénzt kapott volna abból az összegből. A fiát is atrocitás érte azért, mert valaki későn kapta meg az ösztöndíjat.

 

Balogh Csaba: Véleménye szerint csak annak adjanak ösztöndíjat, akinek javaslatot ad az iskola.

 

Kalányos Éva: Tudomása szerint sajnos az iskola olyannak is ad javaslatot, akinek a szülője azt kiköveteli. Példaként említi, hogy 13 gyermeknek a pályázatát aláírva javasolta az iskola, olyanoknak, akik nem érték el a megfelelő teljesítményt.

 

Balogh Csaba: Ne a kisebbségi önkormányzat döntsön, hanem döntse el a hivatal, ki kaphat ösztöndíjat.

 

Balogh Gusztáv: Nem a döntésen van a probléma. Hanem ott, hogy időben aláírták a határozatot és átadták az önkormányzatnak. Azt, hogy az önkormányzat mikor utalja el a pénzt, befolyásolni nem tudják.

 

Sárközi Lajos: Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mennyit hiányzik a gyerek, milyen a magatartása, milyen a szorgalma, illetve értékelni kellene a rosszabbul tanuló, de törekvő gyermekeket. El kell mondani a cigányoknak, hogyha a gyerekek nem érik el a közepes átlagot, akkor nem jogosult senki az ösztöndíjra.

 

Balogh Gusztáv: A pályázati kiírásban szerepel is, hogy minimum hármas szintet el kell érni. 

 

Balogh Csaba: Ha a cigányok zsarolással próbálkoznak az ösztöndíjért, akkor meg kell szüntetni azt.

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy Egyebekben a képviselők nem jelentkeztek hozzászólásra, így a kisebbségi önkormányzat ülését bezárja.

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria