erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. január 31.
2012.08.16. csütörtök 11:38

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január  31-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott  4 képviselőből .4  fő: Balogh Csaba elnök,

Majsai Ferenc elnök-helyettes, Balogh Gusztáv képviselő, Sárközi Lajos képviselő.

Meghívott:  Gyimesi Gabriella a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balogh Csaba:: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat az önkormányzat névváltozásával kapcsolatos döntés, és az ezzel összefüggő intézkedések elfogadására

 

            Előadó:  Balogh Csaba elnök

 

2. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat névváltozásával kapcsolatos döntés, és az ezzel összefüggő intézkedések elfogadására

 

            Előadó: Balogh Csaba elnök

 

 

 

Balogh Csaba: Az előző héten a Polgármesteri Hivatalban volt megbeszélés a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, ahol ismertették a törvényi változásokat. Az önkormányzatot akadályoztatása miatt Majsai Ferenc képviselte, illetve vett részt az ülésen. A tájékoztatóról emlékeztető készült, melyet áttanulmányozott. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése kimondja, hogy a törvény hatályba lépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. Ezért szükséges a névváltozással kapcsolatos döntés meghozatala. Sőt a Nektv. 1. számú mellékletében szerepel, hogy az eddigi cigány kisebbség helyett a roma nemzetiségnek kell szerepelnie. Ezzel összefüggésben szükséges kérni az Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé a névváltozás bejelentését. Az új államháztartási törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatok a jövőben önálló pénzforgalmi számlára kapják a költségvetési támogatást. A számlát idén még a helyi önkormányzat által választott banknál kell megnyitni, 2013-tól lesz módja az önkormányzatnak önállóan választani. A számlanyitáshoz adószám is szükséges, melyet a Kincstár útján kell megkérni. A döntést január 31-éig kell meghoznia az önkormányzatnak. Éppen ezért szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

1/2012. (I. 31.)

határozat

 

az önkormányzat névváltozásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről

 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat.

 

Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat névmódosítás utáni elnevezése:

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Idegen nyelvű elnevezése:

Rövidített elnevezése: Érd Roma Önkormányzat

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a névmódosítással összefüggésben az alábbi intézkedések megtételét kéri:

- a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé adatváltozás címén a névváltozás bejelentése;

- az állami adóhatóságtól a Magyar Államkincstár útján önálló adószám kérése;

- a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetést követően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 84. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által választott számlavezető pénzintézetnél önálló pénzforgalmi számla nyitása.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. január 31.

 

Felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatja a roma önkormányzat képviselőit arról, hogy a Pest megyei Kormányhivatal is intézett levelet a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi önkormányzat jegyzője részére. A levél tartalma kapcsolódik Felhívták a figyelmet arra, hogy az ülésről készült jegyzőkönyvet az elnöknek 15 napon belül közvetlenül meg kell küldenie a megyei Kormányhivatalnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a beküldött jegyzőkönyv részét képezi az ülésre szóló meghívó, az előterjesztések. Természetesen a jelenléti ívet is csatolni kell. A közmeghallgatásról szóló közlemény és az előterjesztések is részét kell képezzék a jegyzőkönyvnek. Továbbá ha a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatás folyósítása felfüggesztésére kerül sor. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.

Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése elfogadását megelőzően kell a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is megalkotnia költségvetését. Éppen ezért javasolja, hogy március 5-én hétfőn 15 órától kezdődően tartsák meg következő ülésüket.

 

Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria