erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. február 27. - Közmeghallgatás
2013.07.25. csütörtök 10:31

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 27-én megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás kezdési időpontja: 15:15 óra

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő: Balogh Csaba elnök, Majsai Ferenc elnökhelyettes, Balogh Gusztáv képviselő, lakossági érdeklődők mellékelt jelenléti ív szerint: Balogh Csaba, Balogh Katalin, Majsai Rozália, Czabai Balázs, Fridélyné Vas-Borosi Katalin

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket és a megjelent lakossági érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. Távolmaradását Sárközi Lajos jelezte. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely a város lakosságának meghirdetett közmeghallgatás. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnökhelyettest.  Aki egyetért, igennel szavazzon.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

1.                 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd város lakosságának meghirdetett közmeghallgatása

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Sajnálattal állapítja meg, hogy nagyon kevés résztvevővel ugyan, de törvényes keretek között (az ülés határozatképes) le lehet folytatni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatását. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy röviden ismerteti, mivel is foglalkozik nemzetiségi önkormányzatuk és azt követően válaszolna a feltett kérdésekre. Megállapítja, hogy a jelenlévők egyetértettek az ülés vázoltak szerinti lebonyolításával.

 

Tájékoztatóját kezdve elmondja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat általában havonta egy alkalommal ülést tart. Ennek száma bővülhet is attól függően, hogy milyen problémák merülnek fel, mivel akarnak foglalkozni. Már év elején eldöntik azt, hogy milyen munkaterv alapján fognak dolgozni, hányszor tartanak majd testületi ülést, milyen programokat szerveznek. Természetesen ez bármikor változhat. Az elmúlt évben legnagyobb rendezvényük az volt, amikor legalább 35 cég vezetőjét elhívta a Termál Liget Hotel Érd rendezvénytermébe foglalkoztatás-teremtés céljából. A program eléggé sikeres volt, hiszen sok embert várnak majd munkába. Reméli, hogy profitálni fognak a fórumból és több roma származású ember fog munkát találni. Költségvetési támogatást a tavalyi évben 215.000 Ft-ot, az idei évben is kb. 222.000 Ft-ot kaptak. Plusz feladatalapú támogatást is kaptak tavaly 810.427,- Ft értékben. Minden évben kiosszák a 3 millió Ft-os tanulmányi ösztöndíj keretet, melyet általában tavasszal hirdetnek meg és több médiában (írott és egyéb formában) megjelenik. Általában augusztus, szeptember környékén döntenek arról, hogy kik kapjanak tanulmányi eredményük alapján ösztöndíjat. Ebben a munkában nem vesz részt, mint elnök. A munkacsoport, aki döntésre előkészíti az anyagot szakemberekből, a hivatal roma referenséből áll, de egy-két képviselő is jelen szokott lenni azon az ülésen.

Ha bármilyen panasz, vagy bejelentés érkezik a nemzetiségi önkormányzathoz, akkor azt megtárgyalva rendkívüli ülést szoktak tartani. A nemzetiségi önkormányzat általában csak tanácsot tud adni, hiszen semmilyen olyan jogköre nincs, amiben eljárhat. Például hatósági feladatokat nem végezhetnek. Végeredményben a törvény is csak javaslattevő lehetőséget biztosít számukra. Amióta kisebbségi referensi posztot tölt be a hivatalnál, Kalányos Éva legtöbbször ügyes-bajos dolgaikkal a romák hozzá fordulnak. Hisz ő az, aki nap, mint nap jelen van, hiszen főfoglalkozását tekintve is a hivatal alkalmazottja. Legtöbbször őt keresik meg, de ez így jól is van, hiszen ő fizetést kap munkájáért, így van ideje a tevékenységet ellátni. A nemzetiségi önkormányzat tagjai általában telefonon tartják a lakossággal a kapcsolatot. A legnagyobb problémát a foglalkoztatás hiánya jelenti. El kell mondani, hogy most a cigányok nagyon szegények. Azt, aki két-három évvel ezelőtt jómódúnak volt mondható, az is elszegényedett. Közöttük közel 95 %-os a munkanélküliség. Az sem segített sokat most, hogy korábban Kisebbségi Önkormányzatként több embert átképeztettek a Munkaügyi Központtal karöltve. Őrző-védő tanfolyam, „C” kategóriás jogosítvány. Bár egy részük talált munkát a tanfolyamot elvégezvén, s egy részük vállalkozásba kezdett. De zömében nem tudtak elhelyezkedni. Úgy gondolja, hogy itt Érden a Roma Önkormányzatnak a legnagyobb feladat a települési önkormányzattal karöltve az, hogy megpróbáljanak munkalehetőséget teremteni. Az érdi cigányság jó része lomtalanításból él, akik panaszkodnak, hogy nem igazán megy már e tevékenység sem. Nagyon sokan feljárnak e végett vidékről, ott alszanak éjszakánként a helyszínen. Éppen ezért sokan felhagynak ezzel a tevékenységgel és megpróbálnak munkát keresni. Éppen ezért mondta azt az elején, hogy akinek kérdése, vagy javaslata volna, az tegye fel.

 

Fridélyné Vas-Borosi Katalin újságíró: Mire fordítják azt a 3 millió Ft-os keretet, amelyet a települési önkormányzattól kapnak?

 

Balogh Csaba elnök: Ezt a 3 millió Ft-ot nem költségvetésként, hanem célzott támogatásként kapják roma ösztöndíjra. Az ösztöndíjra benyújtják a gyerekek szülei pályázatukat. A döntést követően a szülők számlaszámára utalják a megítélt összegeket. Általában 50-60 gyermek nyújt be pályázatot, de bővebben Balogh Gusztáv képviselő tud erről szólni. Az összeg általában 30-70 e Ft közötti. Természetesen attól függ, hogy alsó, felső tagozatos diák, vagy középfokú, illetve felsőfokú képzésben résztvevőről van szó.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Elmondja, hogy a pályázat célirányosan az általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban résztvevőkre jelenik meg. Ezt az iskolaigazgatókkal úgy dolgozták ki, hogy a pályázó érdi lakos legyen (bejelentett lakcímmel rendelkezzen) és minimum 3-as tanulmányi átlagot érje el. Fontos, hogy a magatartása és szorgalma is megfelelő legyen. A 3 millió Ft-ot úgy osztják meg, hogy az általános iskolásoknak 1,5 millió Ft-ot adnak, míg a másik felét a felsőbb iskolába járók között osztják meg. Természetesen sok függ a jelentkezők számától is. Az összeget minden évben maradéktalanul elosztják.

 

Balogh Csaba elnök: Azt hozzá tudja tenni ehhez, hogy ez egy eredményes dolog, hiszen mára már jóval többen végzik el az általános iskolát a korábbi időszakhoz képest. Egyre többen mennek a felsőbb iskolákba is. Ez elég nagy segítség a gyerekeknek a tanszerek megvásárlásához és az iskolakezdéshez a ruházat megvásárlásához. Elmondható, hogy élnek is a gyerekek ezzel a lehetőséggel.

 

Fridélyné Vas-Borosi Katalin újságíró: Nagyon elmosódottan adott választ a munkához való jutás kapcsán. Éppen ezért konkrétabb számot szeretne hallani, hogy az átképzésben résztvevők közül hánynak sikerült munkát kapnia.

 

Balogh Csaba elnök: A cégvezetők általában építőiparban lévő vállalkozások voltak jelen, melynek haszna majd a tavasz folyamán fog előtérbe kerülni. A munkához jutással kapcsolatosan tanfolyamokat elvégzettekről beszélt. A két tanfolyam 70-80 embert tett ki, amelyből a C kategóriás jogosítványt szerzett 40 fő volt, s közülük kb. 50 %-a jutott munkához. Lehet, hogy ennek oka a gyakorlat hiánya is. Egy részük ezek közül vállalkozóként is profitált ebből a lehetőségből. Az őrző-védő szakmát szerzettek közül 4 ember helyezkedett el, de ebben az esetben a bizalom kérdése is megjelenik. Egyébként a nemzetiségi önkormányzat támogatási szerződéskötésen is gondolkodik, hiszen meg fognak nyílni az un. nemzeti dohányboltok, s egy cégnél 20 fő eladóra lesz szükség. Ki is hangsúlyozták, hogy direkten roma eladókat keresnek. Ez itt Érden fog megvalósulni. Olvasta a Munkaügyi Központ kiírását a TÁMOP-2 újra elindult. Ezek között újra indul a C és E kategória; szakápoló, dajka, eladó. Úgy gondolja, hogy a roma lakosság egy része rész tud majd venni ezen a képzésen, hiszen minimum a 8 osztálynak meg kell lennie. Sajnos a felzárkóztató programok hiányoznak. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Munkaügyi Központnál indul egy olyan képzési sorozat, mely szerint a 9-10. osztályt el lehet végezni. Ezeken a képzéseken fizetik az utazást és minimálbért biztosítanak. Adnak élelmiszer utalványt is. Úgy gondolja, hogy ezekre érdemes a romáknak indulnia.

 

Majsai Rozália érdi lakos: Elmondja, hogy a Munkaügyi Központ által szervezett tanfolyamokra a romák nem tudnak bejutni. Úgy gondolja, hogy sokszor kifogással is élnek még akkor is, ha időben jelentkeznek.

 

Balogh Katalin érdi lakos: Igen ez történt a boltvezetői képzés esetében is. Ha bemennek a vezetőhöz, akkor arra hivatkozik, hogy nem tud tájékoztatást adni.

 

Balogh Csaba elnök: Úgy gondolja, hogy az idei évben másképpen fog alakulni a helyzet, hiszen ő fogja a szervezést magára vállalni. Ígéretet tesz arra, ha valaki megfelel a kiírásnak, akkor annak el fogja intézni, hogy be is jusson.

Sajnos amióta felállt az új roma önkormányzat nem vették fel a korábbi időszakhoz hasonlóan a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal. Probléma volt az is, hogy Kalányos Évát ismerik a romák, hozzá fordultak, de ő nem alkalmas erre a posztra, amivel kapcsolatban a jegyzővel is volt nyílt vitája. Akkor azt javasolja, hogy írjanak ki pályázatot roma referensi poszt betöltésére. Úgy gondolja, hogy szorosabbra kellene venni a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel, rendőrséggel stb. Az utóbbi három évben Kalányos Évát hívják munkaértekezletekre is. Tudni kell azt is, hogy alakult itt Érden egy másik roma szervezet is, akiket felkaroltak. Bár ennek örül, hiszen így nekik is könnyebb a feladatuk. Mint ahogyan már említette a Munkaügyi Központ vezetőjét megkereste - akivel együttműködési megállapodást kíván kötni. Azt tudomásul kell venni a roma társadalomnak, hogy egy pályázati kiírásnak meg kell felelni. Hozzá tartozik az igazsághoz az is, hogy ezeket a tanfolyamokat Budapesten tartják, és a beutazást sokan nem vállalják. Megpróbálja megint elérni azt, hogy itt helyben történjen az oktatás, amire egyébként az iskolák fogadó készek lennének. Nagyon sajnálja, hogy a Kós Károly Szakképző nem nyert pályázatot, hiszen helyben van. S pont azokra a szakmákra írták ki az oktatást, amelyet ők is oktatnak.

 

Czabai Balázs érdi lakos: A munkavállalással kapcsolatban volna egy javaslata. Az utak mellett nagyon sok fa van. Véleménye szerint a gallyazást azon kívül, hogy vidékről feljövő cégek végzik, de még megfelelő tapasztalatuk sincs. Véleménye szerint ez óriási munkalehetőséget ad. Ezt a munkát az érdieknek kellene végeznie.

 

Balogh Csaba elnök: Reagálva elmondja, hogy ez önkormányzati feladat, aki általában a saját intézményének adja le ezt a feladatot. Úgy gondolja, hogy igen be tudnának segíteni ebbe a dologba. Elég sok a munkanélküli, s van köztük, aki rátermett is e vonatkozásban. De nem kíván beleszólni a város dolgába. Ígéretet tesz arra, hogy a szakemberekkel leülnek ezt megbeszélni.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Örül a felvetésnek, hiszen ő is próbálkozott ezen a téren előre lépni, hiszen a városban lenne munkája a roma embereknek és nem mennének el fát lopni. A gallyakat el tudnák tüzelni. Polgármester úr válasza az volt, hogy ők erre a feladatra nem alkalmasak, mert közbeszerzés útján bonyolódik.

 

Balogh Csaba elnök: Szakmailag egyetértenek Czabai Balázs úrral, de valóban, ahogyan azt polgármester úr is kihangsúlyozta, a munkavégzéshez például kosaras autókkal is kell rendelkezni, ami pedig több millió Ft. Szeretné a város négy pontján megfelelő helyet kialakíttatni annak érdekében, hogy ott a munkanélküliek gyülekezhessenek, és a vállalkozók megtalálják őket alkalmi munkavégzés céljából. Természetesen meg kell teremteni annak feltételrendszerét, hogy utánuk fizetni lehessen a tb-t. A lakosságnak szeretnének szolgáltatni. Tapasztalta, hogy a lakosság egy része nem ér rá arra, hogy a kertjét rendben tartsa, télen a járdáról a havat letolja. Stb. A tisztességes becsületes cigányokat fogják ide ajánlani. Természetesen a tisztességes és becsületes munkanélküli nem cigányokat is. Csóli Csaba Ipartestületi vezetővel ezt már megbeszélte. Ezt a dolgot a Munkaügyi Központtal együtt kívánják megszervezni, de természetesen erre a Polgármester Úrnak is a beleegyezését kell adnia. Itt a tavasz kezdhetnék az emberek a kertásást, a metszést. Ki, amihez ért. Már az sem lenne rossz, ha 10-20 ember találna magának munkát. Nagyon fontosnak tartja, hogy a cigányság esetében ne a 10 % bűnözői rétegről beszéljenek, hanem a dolgozni járó, illetve akaró, illetve becsületes rétegről. Reméli, hogy sikerül bevezetni ezt a munkavégzést, illetve hagyománnyá teremteni. Azt kell mondania, hogy dolgozik a nemzetiségi önkormányzat csak nem látványosan. Nem abból áll a munkája, hogy végig megy a cigánysoron, hogy felmérje kinek milyen élelmiszere nincs és megpróbálja a Polgármesteri Hivatalnak a segítségét kérni. Úgy gondolja, hogy ez nem az ő feladata. A hivatalban nagyon jó szakemberek dolgoznak, akik ezt a feladatot nagyon jól ellátják. Végig kell gondolják azt, ha nem fog menni a lomtalanítás, hogy lakossági fórumot hívjanak össze végig gondolva azt, hogy mihez kezdjenek a dolgozni akaró romákkal. Nem szeretné azt, hogy éhség miatt menjenek el a 20 év körüli emberek lopni.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Nagyon örül annak, hogy a közmeghallgatás több médiában és több alkalommal is megjelent. S ennek ellenére nagyon kevesen jelentek meg, mert ezek szerint itt Érden a romáknak nincs problémája. A nemzetiségi önkormányzattal nincs ellenérzésük, nincs kérdésük, amit feltehetnének. A problémát abban látja, hogy mindig csak a hátuk mögött merik feltenni a kérdéseket. Sajnos rajtuk milliókat követelnek a romák. Azt, hogy ők milliókkal gazdálkodnak. S az elmúlt évben 215.000,- Ft-juk volt. Ebben az évben 222.000,- Ft-ból kell gazdálkodnia négy képviselőnek. Köszöni, hogy meghallgatták őket.

 

Balogh Csaba elnök: Úgy gondolja, hogy van problémája a cigányoknak, hiszen panaszkodnak. Megérti őket. Csak egyetlen egy réteggel nem tud mit kezdeni itt Érden. Sajnos van egy olyan réteg, aki soha nem szoktatta munkára a gyermekeit. Üzletelésből éltek. S mivel ez a tevékenység alább hagyott képtelen megérteni, elfogadni a rendszerváltozást követően, hogy munkára kell szoktatni gyermekeiket. Nagy probléma, hogy munkára öltönynadrágban, ingben és olasz cipőben jelentkeznek. Ez az öltözék számára nem munkás öltözék. Nem akarja magát átképeztetni, gyermekeit taníttatni, vagy átképeztetni. A cigány hagyományokból akar élni. (15-16 évesen férjhez adja, illetve megnősíti gyermekeit. Húszéves korára két-három gyermeke van, és ide jön a nemzetiségi önkormányzathoz munkát követelve. Úgy gondolja, hogy annak lehet munkát adni, aki akar dolgozni. Ahhoz képest tudja csak ajánlani, hogy mihez ért. A segédmunkához, a kubikus munkához is érteni kell. Nem tud segíteni azon, aki azt sem tudja, hogyan kell megfogni a lapátot, hogyan kell a földbe nyomni az ásót. Ezek egy része az utcát takarítgatta, kéregetett. S ez az a réteg, amelyik mostanában őt támadja. (20-30 fős csapat) Még egyszer kihangsúlyozza, hogy nem tud velük mit kezdeni, akárhogyan is töri a fejét rajta. Mindig azt vágják a fejéhez, hogy ő másfajta cigány, illetve már nem is tekinthető annak. Nagy probléma van abban is, hogy már nincs egység közöttük. A roma lakossága kettészakadt ennek a városnak, még akkor is, ha megadják a tiszteletet egymásnak. Harc folyik a megélhetésért. Lomtalanításkor megtámadják egymást. A jelenlévő ófalusi romához intézve a szót, akiről tudja, hogy lomtalanításból él, róla elmondható, hogyha nincs más, akkor hozzá megy alkalmi munkáért legyen mínusz, vagy 30 fokos meleg és nem fog lopni menni.

Amikor a csatornaépítés szóba került akkor elhangzott az, hogy a munka 10 %-át oda fogják adni helyi alvállalkozóknak. Ebbe mindenki beletartozott. A roma lakosság azt gondolta, mivel tudják, hogy ő vállalkozó, akkor, mint Balogh Csaba ő fogja ezt a 10 %-ot megkapni és 2 milliárd Ft-ot fog keresni. Úgy gondolja, hogy a nagy ellentét ebből is adódhatott. Úgy látja, hogy annyi a munka Érden, hogy ötször annyi cigány eldolgozhatna. Csak azt az egyet felejtik el, hogy ez szakmunka. Ez egy nagy beruházás, egy 33 milliárd Ft-os projekt, s ha itt valaki valamit elront, vissza kell szedni a földet, ki kell emelni a vezetéket, újra le kell fektetni, újra nyomáspróbázni stb. Ehhez érteni kell. Érden kb. 5 roma vállalkozó van, aki ehhez a területhez ért. Közvetlenül, fővállalkozásban a két legjobban hozzáértő sem kapott munkát. Csak másod, vagy harmadkézből. Tudomásul kell venni, hogy ezek a munkák határidősek, s a cégek nagyon helyesen nem merték bevállalni azt, hogy hibás munka kerüljön ki valakinek a kezéből. Azt már nem mondja, hogy utómunkálatoknál nem lehetne igénybe venni a romákat. Murvás utak, helyreállítások esetében bizonyosan. Tervezi, hogy a romák foglalkoztatásával kapcsolatosan meg fogja keresni az országgyűlési képviselőt.

 

Majsai Rozália érdi lakos: Problémának látja azt, hogy hiába van lomtalanításra szakképesítése, ha nem kap engedélyt területre vonatkozóan, amelyet a jegyző illetve a polgármester engedélyez.

 

Balogh Csaba elnök: Úgy gondolja, hogy vállalkozást kellene kiváltani, mert ha cégként dolgozik, akkor más esélyekkel indul.

 

Majsai Rozália érdi lakos: Egyedül Lovasberény és Telki engedélyezi azt, hogy ezzel a bizonyítvánnyal lomtalaníthasson.

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy javaslattal élt, hogy országosan engedélyezzék a lomtalanítást, mint vállalkozást, melynek adójaként (eü hozzájárulás stb.)  12 %-ot javasolt. Azonosító kártyával stb. Bármilyen jó anyagot is tesz le az asztalra, kifogásként mindig a lopás jelenik meg. Úgy gondolja, hogy ez hibás lépés, hiszen 300 ezer embernek lenne munkája, megélhetése. Ha cégként és nem magánszemélyként adná le valaki a vasat, akkor annak jobban lenne adótartama is (iparűzési, társasági adó)

 

Czabai Balázs érdi lakos: Ezt nagyon jó ötletnek tartaná, hiszen akkor nem vidékről feljövő emberek, hanem az Érdiek dolgoznának itt. A vidékiek sajnos egy-két dolgot kiemeltek, de a többit otthagyták szemétként a tulajdonosnak. Azt az önkormányzatnak kellene eldöntenie, hogy megengedné a szakképzett lomtalanítónak a munka elvégzését, aki négy-öt embert fel tudna maga mellé venni, aki a rakodásnál szelektíven tevékenykedhetne. Nagyon helyesnek és jónak tartja ezt a gondolatot.

 

Balogh Csaba elnök: Már 4-5 éve is volt próbálkozása ezzel kapcsolatosan. De azt tapasztalta, hogy nagyon húzódoznak ettől. Véleménye szerint rájöttek, hogy ebben nagy pénz van. Meg fogják tiltani, majd csak egy-két cég végezheti ezt a munkát.

 

Czabai Balázs érdi lakos: Javasolja, hogy a tavaszi lomtalanítás mindjárt itt lesz, vegyék fel az önkormányzattal a kapcsolatot. Ez a munka most is hasznot hoz, csak a romák nem profitálnak belőle. (8 %-os adótartalma van) Ha a romától levennék a 6 %-ot adóba, 6 %-ot a tb-be akkor a roma saját magának fizeti a tb. ellátást és nem mondhatnák azt, hogy ingyenélők.

 

Majsai Rozália érdi lakos: Már a tavalyi évben Érden is megpróbálták az intelligens lomtalanítást. Ez azt jelenti, hogy a házhoz kimennek.

 

Czabai Balázs érdi lakos: Ebbe a munkába kellene a romáknak is bekapcsolódnia.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Mint politikus ki meri jelenti, hogy a cigányság az országnak csak terhet jelent. Teljesen mindegy milyen iskolát végez el, miről van papírja. (általános iskoláit elvégezte, van egy cipő felsőrész-készítő szakmája CE kategóriás jogosítványa.) Harminc éve vezeti saját teherautóját, s nem kap egy 60 ezer Ft-os fizetésű állást sem.

 

Balogh Csaba elnök: Ez nem egyedi probléma. Ez általánosan Közép-Európa szintjére is jellemző. Mindenütt ugyanez a helyzet. Nyugat-Európában a törökökkel illetve az arab világból valókkal van problémájuk. Kelet Európában mindenért a cigányságot hibáztatják. De ez mindig a gazdasági válság idején van. Reméli, hogy egy-két év múlva javulni fog a helyzet. De a magyar lakosság sem tudja megoldani a problémáit, például a gazdák sem tudják kiharcolni jogaikat. De legalább megpróbálják. A cigányság mikor próbált meg valamiért is kiállni.

 

Majsai Rozália érdi lakos: Ezért egyébként a nemzetiségi önkormányzatot hibáztatja, hiszen nem szervezi meg.

 

Balogh Csaba elnök: Reagálva elmondja, hogy amikor voltak a cigány gyilkosságok nem akart vele tüntetni senki sem. Azt mondták őket a biblia megvédi. Akkor mit tud tenni. Úgy gondolja, hogy a mindenkori városvezetéssel jó kapcsolatot kell teremteni.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Azért a többségi társadalomnak kell igazat adnia, mert nagyon elszemtelenedtek, hiszen nem adják meg a tiszteletet, elveszik a másik táskáját, elveszik a másik bevásárló-kocsiját, fellöknek valakit a pénztárcáért stb. Persze, hogy így nyilvánulnak meg a kisebbséggel szemben. De ha ez mind a munkanélküliségre vezethető vissza. Nincs megélhetés, mint ahogyan már az előbb is megfogalmazták.

 

Balogh Csaba elnök: Egyetért Balogh Gusztávval. De nézzék meg, nem csak a cigány lop. Mennyi a bűncselekmény. Sajnos látszik az, hogy érdektelenek a cigányok. De lehet, hogy kenyérkereset után vannak és ezért nem jöttek el. Éppen ezért nagyon fontosnak tartja egy lakossági fórum megszervezését is.

 

Czabai Balázs érdi lakos: Elhangzott az elnök úr részéről, hogy felnőtt egy olyan generáció, akinek nem tanították meg, hogy dolgozni kell. Azt javasolja, ne a hibát keressék, hanem a nemzetiségi önkormányzat – akinek ebben óriási szerepe van – tegyen meg mindent, s próbálják meg Kínához hasonlóan a válságból tanulással próbáljanak meg előre lépni.

 

Balogh Csaba elnök: Köszöni az értékes gondolatoka. Megállapítja, hogy több kérdés, vélemény nem hangzott el. Köszöni a megjelentek részvételét a közmeghallgatást 16 : 26 órakor bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria