erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. április 18.
2013.07.25. csütörtök 10:33

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 18-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő: Majsai Ferenc elnökhelyettes, Balogh Gusztáv képviselő, Sárközi Lajos képviselő

Meghívott: Gyimesi Gabriella a Polgármesteri Hivatal munkatársa és Bauerné Kovács Krisztina Közgazdasági Iroda

Majsai Ferenc elnökhelyettes: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes.  Sajnos az elnök gerincével megsérült és ezért nem tud jelen lenni az ülésen. Így az ülésvezetést, mint elnökhelyettes ellátja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásban előzetesen kiküldött napirend szerint. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Balogh Gusztáv képviselőt.  Aki egyetért, igennel szavazzon.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1.    Javaslat a nemzetiségi önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatos döntéshozatal.

 

2.    Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

 

3.Javaslatok a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz

 

4.Egyebek

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat a nemzetiségi önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatos döntéshozatal.

 

 

Majsai Ferenc elnökhelyettes: Tájékoztatja a jelenlévőket – a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott előterjesztésből - , hogy a tavalyi évben megkötött megállapodások módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény időközben bekövetkezett változása miatt szükséges. A módosítás elsősorban a költségvetés tervezési folyamatára megállapított határidőket érinti, azon belül is a költségvetési koncepció benyújtásának határidejét, ami november 30-áról április 30-ára változott. Tulajdonképpen a jogszabály szerinti formalitásnak kell megfelelni, ezért kéri a testületet, hogy fogadja el az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot. A nemzetiségi önkormányzat elnökének május 15-éig a módosított együttműködési megállapodást alá kell írnia. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat április 25-i ülésére kerül beterjesztésre.

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, kéri a szavazást.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2013. (IV. 18.) számú határozat

az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által kötött együttműködési megállapodás elfogadása

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja az alábbi tartalmú határozati javaslatot, a 2012. évben aláírt együttműködési megállapodás módosítását:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2012. (V.24.) határozattal elfogadott, az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb április 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek április 30-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve november 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve november 30-ig”.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Határidő: A megállapodás aláírására Érd MJV közgyűlés döntését követően, de legkésőbb május 15.

Felelős:  Balogh Csaba elnök

 

 

 

 

  1. sz. napirend:

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

 

Majsai Ferenc elnökhelyettes: Jelen van Bauerné Kovács Krisztina, aki elmagyarázta a 2012. évi gazdálkodással összefüggő teljesítési adatokat. Úgy gondolja, hogy ehhez hozzátenni nem tud a nemzetiségi önkormányzat semmit, ezért kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9/2013. (IV. 18.) számú határozat

az Érd Roma Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

Az Érdi Roma Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

                                                                                                                   ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Saját bevétel

0

5

5

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

Pénzmaradvány 2011. évi

0

181

181

Támogatás

215

1025

1025

Bevétel összesen

215

1211

1211

 

 

 

 

ezer Ft

 Kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Dologi kiadások

215

1161

783

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

Támogatások

0

0

0

Pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

0

50

50

Kiadás összesen

215

1211

833

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

378

 

A költségvetési pénzmaradványát   378 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft

- szabad pénzmaradvány:  378 ezer Ft.

 

Felelős: elnök

Határidő: a határozathozatalra április 30.

 

 

  1. sz. napirend: 
  2. Javaslatok a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz

 

Majsai Ferenc elnökhelyettes:  A törvényi változás következtében, mint ahogyan azt már felolvasta az első napirend kapcsán is, a költségvetési koncepció benyújtásának határidejét április 30-ára hozták előre.  Kéri a képviselő tagok véleményét, illetve javaslatait. Ezzel kapcsolatos felkérő levelet egyébként most vette át.

 

Balogh Gusztáv képviselő: Nagyon kevésnek tartja a nemzetiségi önkormányzatoknak adott 222.000,- Ft-os támogatást. Ebből az összegből nem lehet egy roma találkozót sem tartani, de a roma lakosság felkutatása, felkereséséhez sem elegendő. Javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az állami támogatás mértéke szerinti 222.000,- Ft-ot adja meg minden nemzetiségi önkormányzatnak, így a költségvetésük a duplájára emelkedhetne, ami legalább a szoros működést biztosíthatná.

 

Majsai Ferenc elnökhelyettes: Támogatni tudja ezt a javaslatot, javasolja, hogy hozzanak határozatot erről, aki egyetért vele, igen szavazatával jelezze.

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2013. (IV. 18.) számú határozat

az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz

 

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok állam által adott támogatási összegével azonos mértékben 222.000,- Ft-tal emelje meg a bevételi előirányzatot.

A támogatás felhasználásának indokoltságát az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterve, és ahhoz kapcsolódó döntései alapozza meg.

 

 

Majsai Ferenc elnökhelyettes: Balogh Csaba elnök a munkaterv alapján a májusi ülést várhatóan – melyen a roma ösztöndíjprogram pályázati kiírásával kapcsolatos döntéshozatal is szerepelni fog – 2013. május 15-e után fogja összehívni.

Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Köszöni a képviselők megjelenését, az ülést bezárja.

 

Az ülés 18.30 órakor befejeződött.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria