erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2011. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. szeptember 07.
2011.09.29. csütörtök 11:52

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 7-én tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat négy képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnök-helyettest, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát. Javasolja a napirend elfogadását. A két ülés között érdemi esemény nem történt, illetve egyebekben a képviselők nem kívánnak hozzászólni. Szavazásra kéri fel a testületet.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Javaslat a „segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírására érkezett pályázatok elbírálására

 

2.)Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. negyedév költségvetési teljesítésének elfogadására

 

3.) Javaslat iskolabusz járat működtetésére a 2011-2012-es tanévben

 

 

 

1. sz. napirend: Javaslat „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázatra érkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Balogh Csaba elnök

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatja a testületet a roma tanulmányi ösztöndíj pályázatra érkezett pályázatok elbírálását a kisebbségi önkormányzat 9/2011. (IV.6.)-i határozatában megjelölt munkacsoport elvégezte és javaslatát a kisebbségi önkormányzat elé terjesztette. Ugyanezen határozat, illetve annak módosítását tartalmazó 13/2011. (VII.20.)-i értelmében Kalányos Éva roma referens a pályázatokkal kapcsolatos munkát elvégezte. Ennek alapján a pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázatokat be sem fogadta. A pályázati kiírás szerinti határidőre összesen 56 pályázat érkezett. A bíráló munkacsoport 4 pályázatot elutasításra javasolt. Egyrészt tanulmányi eredményük, óráról történő hiányzásuk, illetve magatartásuk miatt. A munkacsoport a tavalyi évhez hasonlóan a 3 millió Ft-os keretösszeget megbontotta. Egymillió-kétszázezer forintot adott az általános iskolásoknak, míg az Egymillió-nyolcszázezer forint a közép és felsőfokúak között kerül kiosztásra.

Ebből általános iskolai oktatásban résztvevőkből 18 tanuló, középfokú oktatásban résztvevő 22 tanuló, míg a felsőfokú oktatásban résztvevő 2 tanuló pályázatát javasolja elfogadásra. Elutasításra javasolt általános iskolás korú 2 gyermek, míg szakiskolás 2 gyermek.

Javasolja, hogy Érd MJV Önkormányzata által biztosított 3 millió Ft-os céltartalékból biztosított 3 millió Ft-os összeg felosztására tett javaslatot fogadja el a kisebbségi önkormányzat. Az általános iskolásokra 1,2 millió Ft-ot, míg a közép- és felsőfokra 1,8 millió Ft-ot ítélnek oda.  Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy észrevétele.

 

Balogh Csaba elnök: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2011. (IX. 7.) számú határozat

„Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázatra érkezett pályázatok elbírálása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíjra érkezett pályázatok közül a következő tanulók pályázata értelmében differenciáltan, roma fiataloknak jó tanulmányi eredményükért egyszeri támogatást ad az alábbi összegek szerint:

 

Általános Iskolás tanulók:

37.000,- Ft: Gyalog Zoltán; Rostás Tibor; Lukács Anita; Németh Richárd; Sztojka Dzsenifer; Sztojka Armand; Jakab Krisztina; Nagy Szabina; Kovács Bianka Mária; Balogh Julietta; Balogh Márió; Sztojka Amanda;

42.500,- Ft: Takács Tímea; Hőcs Mercédesz; Bartók Imre; Balogh Szebasztián; Kovács Raffael Erik; Kovács István; Németh Ferenc; Botos Mercédesz;

47.500,- Ft: Sándor József Benedek; Tóthi Ildikó Krisztina; Oláh Rozália; Boros Evelin; Danó Tamás; 

57.500,- Ft: Dósa István; Kozák Rebeka; Jóni Márk.

                                                                 

Középiskolás tanulók:

-Szakiskolás tanulók:

64.000,- Ft: Góman Norbert Roland; Kertész Claudia Klára; Pénzes Barbara Mariann; Hőcs Zsanett Kitty

 

- Szakközépiskolás/gimnáziumi tanulók:

69.000,- Ft: Guba Pál; Semlaki Rudolf Márió; Horváth Gergő Attila; Góman Szabina; Berki Korina

74.000,- Ft: Töreki Deodát; Sztojka Alexandra.

80.000,- Ft: Molnár Eszter; Góman Angelika; Balogh Zoltán

 

Felsőfokú oktatáson tanulók:

Lakatos Melinda  100.000 Ft, Berki Artúr 129.000 Ft.                         

A pályázati feltételeknek nem felelt meg: Kovács Roland, Kádas Sándor, Gerevich Benjamin, Farkas Jenő tanuló.

                           

Felkéri Kalányos Évát Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala roma referensét, hogy a döntésnek megfelelően a pályázók kiértesítéséről és a megítélt támogatás eljuttatásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 30 nap

Felelős:    Kalányos Éva, Közgazdasági Iroda

 

 

2. sz. napirend:

Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. negyedév költségvetési teljesítésének elfogadására

 

Balogh Csaba:  A féléves teljesítésről szóló tájékoztatót szeptember 15-ig kell elfogadni a testületnek. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a beszámolót,  mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a teljesítés elfogadását szavazásra teszi fel.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/ 2011. ( IX. 7.)    számú határozat                                                           

 

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. negyed évi költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

0

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

183

183

0

-

Támogatás

420

420

210

-

Költségvetési bevételek összesen:

603

603

210

-

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

603

603

43

7,13

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

603

603

43

7,13

 

Felelős:  Balogh Csaba  elnök

Határidő: 2011.

3. sz. napirend:

Javaslat iskolabusz járat működtetésére a 2011-2012-es tanévben

 

Balogh Csaba elnök: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-es évben is rendelkezett iskolabusz-járat működtetéséről rendelkezett. Mint ahogyan emlékeznek képviselő-társak voltak problémák – október 19-én külön ülést tartottak ezzel kapcsolatban. A problémák azóta sem oldódtak meg, illetve kevés az iskolabuszt igénybevevő – főként a délutáni alkalommal – ezért a Közgyűlés várhatóan bérlet vásárlása mellett fog dönteni a tanulók számára, akik eddig jogosultak voltak iskolabusszal járni. A döntésig, illetve a bérlet bevezetéséig működtetni kell az iskolabuszt, illetve a kísérő személyről rendelkeznie kell a kisebbségi önkormányzatnak. Éppen ezért kéri, hogy a kísérő személyről Danu Albertről döntsön a testület.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16/2011. (IX.7.) számú határozat

Iskolabusz-járat működtetéséhez felnőtt kísérő biztosítása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város érvényes közgyűlési határozata végrehajtása érdekében a VOLÁNBUSZ  iskolajárat működtetéséhez kinyilvánítja szándékát, hogy a 2011-2012-es tanévre felnőtt kísérőt biztosít Danó Albert személyében.

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megbízza Danó Albertet, hogy naponta az iskolabuszon létszámjelentést készítsen.

 

Egyben felkérik Kalányos Évát a Polgármesteri Hivatal roma referensét, hogy a szerződést készítse elő.

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős:    Kalányos Éva

 

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy Egyebekben hozzászólás nincs, megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 11:45 órakor bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria