erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Településrendezési eszközökkel kapcsolatos közzététel
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Érd városközpont részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárása
2014.08.27. szerda 13:24

TERVEZET!

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

__/2014 (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.)  önkormányzati rendelet módosításáról, az Európa sétány - Budai út - 19260 hrsz-ú u. - Hivatalnok u. - Esküdt utca - alsó vasút által határolt terület szabályozásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  6/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró PMKH Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, a KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a PMKH Közlekedési Felügyelősége, a PMKH Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, a PMKH Földhivatala, a PMKH Erdészeti Igazgatósága, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, a HM  Hatósági Hivatala és Pest Megye Főépítésze véleményének kikérésével a következőket rendeli el, és elfogadja jelen rendelet mellékletét képező SZT-Vkp jelű Szabályozási Tervet:

 

 

1. § E rendelet a mellékelt SZT-Vkp jelű Szabályozási tervvel együtt érvényes, mely az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ Rendelet) SZT-1 jelű Szabályozási Terv 7E, és 7F szelvényén, az Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz-ú u. – Hivatalnok u. – Esküdt u. – alsó vasút által határolt területre vonatkozó szabályozását módosítja.

 

2. § A HÉSZ Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„ (1)    Közterületen pavilon csak ideiglenes jelleggel, az adott rendezvény időtartamára, illetőleg a 22081/2 hrsz-ú Európa sétányon a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használati lehetőség biztosításával létesíthető.”

 

 

 

 

 

3. § A HÉSZ Rendelet 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(11) A településkép védelmének érdekében a 2. mellékletben jelzett helyi értékvédelmi területen, a 6. sz. függelékben lévő helyi egyedi védelem alatt álló építmények ingatlanjain, valamint a 4. sz. mellékleten jelzett városközponti területen lévő ingatlanokon kereskedelmi tevékenység csak az építési szabályoknak megfelelő helyen, és formában kialakított épületben történhet. A rendelkezést nem kell figyelembe venni a 22081/2 hrsz-ú Európa sétány területén, illetőleg a rendezvények idejére ideiglenes jelleggel telepített pavilonok, berendezések, tárgyak elhelyezésekor, valamint karácsonyt megelőző a december 1.- és 24. közötti időszakban, fenyőfa árusítás esetében.”

 

4. § A HÉSZ Rendelet 33. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

 

„(16) A Budai út és a 22081/4 hrsz. közút között, 12 m-es szabályozási szélességgel, a 22081/6 hrsz. telken keresztül kialakítandó új útkapcsolathoz a Budai úton jobbra kanyarodó sávot kell kialakítani. A Diósdi út keleti oldali szervizútját és az Európa sétányt összekötő új kiszolgálóútnak legalább a vasútállomás épülete előtti szakaszát forgalomcsillapított vegyes használatú, gyalogos elsőbbségű utcaként kell kialakítani. Az Európa sétány és az új közút közötti akadálymentes gyalogos közlekedést biztosítani, a gépjármű közlekedést pedig korlátozni kell. Biztosítani kell a gyalogos kapcsolatot az Európa sétány és a 22081/5 hrsz. telken lévő parkoló, illetve a vasúti terület alatt átvezető közúti gyalogos aluljáró között.”

 

5. § A HÉSZ Rendelet 44.§-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

 

 „(19) A 22081/5 és a 19286/4 hrsz. telkek szabályozási terv szerinti telekhatárai mentén legalább egysoros fatelepítés szükséges.”

 

6. § Ez a rendelet az elfogadásától számított 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

 

 

163 214 határozat

városközpont SZT tervezet 

 


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria