erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. április 26.
2011.05.30. hétfő 09:08

EMLÉKEZTETŐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

 

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2011. április 26. 17:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására I. forduló

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

4.) A Föld Napja

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Tímár László (Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője): Elmondja, hogy a körzeti megbízotti körzetek is megváltoztak a településrészi önkormányzatok területéhez igazodva.

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): 2011-ben a körzetben 3 db személy elleni bűncselekmény történt. A betöréses lopások száma 24 db volt, alkalmi lopás 9 esetben történt, illetve 1 db gépkocsi lopás és 4 esetben gépkocsi feltörés. A pozitívum az, hogy sikerült egy elkövetőt elkapni, aminek hatására csökkentek a bűncselekmények száma.

Földes Ferencné (tag): Megköszöni a rendőrség munkáját.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy azért csökkent-e a bűncselekmények száma, mert elkapták azt az elkövetőt. Tolmácsolja több lakos kérését, hogy minél többet lehessen látni a rendőröket, polgárőröket az utcán, mert ez visszatartó erő, az embereknek pedig biztonságérzetet ad. 

 

Tímár László: Nem szűntek meg a bűncselekmények, csak arányiban csökkent le. Érden helyi és utazó bűnözés is van. Ha elkapnak egy csapatot, akkor lecsökken a bűncselekmények száma.

 

Füredy László (tag): Gratulál az eredményekhez.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására I. forduló

 

Simó Károly: Ismerteti a gazdasági program fő elemeit. A 2006-ban elindított I. Batthyány Program folytatása lesz ez. Az elkövetkező években a csatornázás lesz a városban a legjelentősebb beruházás. A csatornázás már elindult a városban, a szennyvíztisztító építésével. Fontos a helyi gazdaság fejlesztése. A város által fenntartott intézményrendszer – kormányzati szándékokkal egybehangolt – átalakítása és gazdaságos működtetése. A rendelkezésre álló források függvényében a felsorolt fejlesztési programok előkészítése, elindítása. A programban nagyon sok minden szerepel és ezeket biztosan nem fogják tudni 4 év alatt megvalósítani, de az irányt meghatározza a program és annak irányába fognak haladni.

 

Lakos: Kéri, hogy a településrendezési tervvel kapcsolatban bővebben fejtse ki a megjelölt utcákat, hogy mit szeretnének ott. A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban érdeklődik az InterSpar, Lidl, termelői piac felől.

 

Simó Károly: A településrendezési tervvel kapcsolatban elmondja, hogy a kérdéseket az önkormányzat szabályozással tudja rendezni. A volt lőtér magántulajdonban van, a mostani állapot nem jó és valamit tenni kellene ez ügyben. Az InterSpar mindig újabb ötletekkel áll elő. A Lidl pedig elég furcsán kezdett el ott terjeszkedni, de magánberuházásról van szó. A termelői piac helyszínére több lehetőség is felmerült, de nincs még végleges döntés.

 

Szabóné Vass Lenke (tag): Az egészséges életmód, mozgás miatt kérdezi, hogy nem lehetne-e lehetőséget adni a parkvárosiaknak egy olyan területre, vagy valami sportolásra alkalmas helyet építeni, kialakítani. Kérdezi, hogy mikorra várható az Egészségház átadása.

 

Simó Károly: Jó ötletnek tartja. Javasolni kell és akkor meg lehet majd valósítani. Az Egészségház átadása 1 éven belül meg fog épülni.

Macsotay Tibor: A volt lőtér területén minimum 600 m3 szemét található. A város egyszer már kb. 15 millió Ft-ot ráköltött a volt lőtér területének a tisztításába és ezt nem számlázta ki a tulajdonod részére. Ha magánterületet tisztítanak meg, akkor azt igenis számlázza ki az önkormányzat a tulajdonosnak. A Darukezelő utcában a bozótba valaki egyik napról a másikra kirakott vagy 100 m3 szemetet.

 

Fülöp Sándorné: Erre rendelete is van az önkormányzatnak, hogy a magánterületet mindenkinek saját magának kell rendben tartania, különben büntetendő.

Szabó Béla (önkormányzati képviselő): Szerinte a településrészi önkormányzat ehhez a napirendhez kapcsolódóan írjon egy feljegyzést a jegyzőnek, hogy a közterület felügyelet fokozott figyelmet fordítson a volt lőtér területére, ellenőrizze azt és hatósági jogkörénél fogva intézkedjen, hogy rendbe legyen tartva. Ha nem tartja rendben, akkor a jogszabályokat betartva az önkormányzat kitakarítja, és a költséget leszámlázza a tulajdonosnak.

 

Füredy László: Sokallja az egy négyzetméterre eső üzletek építését. Túl sok lesz egy helyen. Az M7-esen túli teületre se lenne rossz ötlet egy nagyobb áruházat létesíteni.

 

Simó Károly: Pont ez a kérdés merült fel, amikor megépült a TESCO Érden, mert ott van mellette a Penny Market és az Aldi is. Általában ezek erősítetté kegymást és nem csökkent a forgalmuk. Arról lehet személyes vélemény, hogy kell-e oda áruház, vagy sem, de megakadályozni nem lehet.

 

Fülöp Sándorné: Egyes területeken Parkvárosban lehet, hogy sok az üzlet, de például a Szovátai utca – Lőcsei út környékén egyáltalán nincs.

 

Simó Károly:: A TESCO is próbálkozik, hogy bizonyos lakosságszám felett egy kisebb, TESCO Express áruházakat hozzon létre.

 

Szabó Béla: Az M7-esen túli területre azért is költöznek a lakók, mert ott csend és nyugalom van és nem hiányolják a nagyobb áruházak jelenlétét. Kis boltoknak van létjogosultsága és kis cukrászdáknak is, de közepese méretű üzletnek már nem.

 

Katona Lajos (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a banki hitelek visszafizetése hogyan lesz majd, ha a 4 éves ciklus alatt nem lehetett. Kérdezi, hogy a csatorna késlekedését hogyan fogják behozni.

 

Simó Károly: A kötvényeket nem ebben a 4 éves ciklusban kell visszafizetni, hanem hosszútávon – 25 év alatt. Azért lettek kibocsátva, hogy a pályázni tudjanak, legyen önrész. Az elmúlt 4 év arról szólt, hogy minél több beruházást valósítson meg a városban. Az önkormányzat volt a gazdasági válság után, aki beruházásokat végzett. A csatornázás elkezdődött a városban. Az eredeti ütemhez képest fél éves a csúszás.

 

Szabó Béla: A kölcsönöket tervszerűen vissza fogja fizetni az önkormányzat. A csatornázás után is várnak még nagy volumenű feladatok az önkormányzatra: vízelvezetési rendszer megtervezése, majd annak kiépítése, úthálózat javítása stb.

 

Kiglicsné Katona Rita: Kérdezi, hogy az M7-es lehajtója szerepel-e a gazdasági programban. Kérdezi, hogy a már több éve emlegetett kórházzal kapcsolatban mi a helyzet.

 

Simó Károly: A Fűtő utcánál szó volt egy új lehajtóról, de még semmi nem biztos. A kormányzati ígéret szerint 201. március 25-én szeretnék elkezdeni a munkát, de ezt már többször is megígérték. A szakemberek még nem döntöttek abban, hogy ésszerű-e Budapesthez ilyen közel egy kórházat építeni. Ez talán magánberuházásban valósulhatna meg. A helyszín már évek óta ki van jelölve a Tárnoki úton.

 

Szabóné Vass Lenke: Kérdezi, hogy a Csúcs utca közvilágítása mikor lesz megoldott

 

Fülöp Sándorné: A Csúcs utca közvilágítását felmérték és 4 millió Ft-ba kerülne a megvalósítása. Tárnokról jön az áram.

 

Simó Károly: Érden 16 terület van, ahol nem megoldott a közvilágítás.

Macsotay Tibor: Kérdezi, hogy a rendőrség, ügyészség, bíróság ügyében történt-e valami előrelépés. A focipálya mögötti területen, ahol valami zöldberuházásról szóltak a hírek esetleg ott megvalósulhatna-e ezeknek az elhelyezése.

 

Simó Károly: A rendőrség új épületének a szakértők az M6-ost jelölték meg ideális helyszínnek.

 

Katona Lajos: Kérdezi, hogy a Teleki Sámuel Általános Iskolának a felújítására mikor kerül sor.

 

Simó Károly: Először a Pedagógia Programot kell elkészíteni, hogy gimnáziumot akarnak-e, illetve mik a célok.

 

 

A településrészi önkormányzat (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadásra javasolja Érd Megyei Jogú Város gazdasági programját I. fordulóban.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Ismerteti a SZEM mozgalmat. Elmondja, hogy az odafigyelésen van a hangsúly és nem a megfigyelésen. Elmondja, hogy megalakult a Cigány Tanács és úgy néz ki, hogy ők érdemben tudják a rendőrség, illetve a polgárőrség munkáját is segíteni.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Föld Napja

 

Fülöp Sándorné: A Föld Napja április 22-én van, de az mivel idén Húsvétra esik az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium országosan május 21-én tartaná meg és erre a napra meghirdetett egy országos szemétszedő, várostakarító kampányt. Érd Megyei Jogú város is részt vesz ebben az országos takarítási kampányban. Kéri a településrészi önkormányzat tagjait, hogy mindenki legalább 3 személyt szervezzen be maga mellé erre a napra, illetve kérdezi a tagokat, hogy a két választókerületben hol van még problémás hely, amit meg kellene tisztítani. A Tárnoki úti kiserdőt, illetve a Kolozsvári utcát jelölte meg a választókerületében, ahol a takarítást végeznék. Zsákot és kesztyűt adnak a szervezők. 9-kor kezdenék a takarítást és 13 óráig be kellene fejezni.

 

Szabó Béla: A Darukezelő és a Sóskúti utat, illetve a Favágó utat is bele kellene venni a programba.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Szabóné Vass Lenke: Kérdezi, hogy a Drégelyi utca végén (Fraknói utcánál) keletkező földhalomról tudnak-e, illetve hogyan kerül az oda. Túl nagy a domb ahhoz, hogy egy ember hordta volna oda.

 

Fülöp Sándorné: A zöldhulladékot például a Tömösi utcából nem vitték el. A választókerületét végigjárta és nem nagyon tapasztalta, hogy ott maradt volna  zöldhulladék. A tárnoki úton is otthagyták, ott se volt kötegelve, de tegnap elvitték.

 

Érczhegyi Lajosné (tag): A Szövő utcából egy héttel később vitték el a zöldhulladékot. Azt tapasztalta több helyen is, hogy a lakosok nem kötegelték a zöldhulladékot és ezeket nem si vitté kel.

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria