erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. május 17.
2011.05.30. hétfő 09:21

EMLÉKEZTETŐ

 

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2011. május 17. 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

4.) Javaslat közterületek elnevezésére

5.) Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

6.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dr. Öveges Kristóf (Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitánya): Elmondja, hogy február 1-től került megbízott rendőrkapitányként az érdi rendőrség élére. 15 éve rendőr, a BRFK-n kezdett, majd 8 éven keresztül Szigetszentmiklóson dolgozott – az utolsó 3 évben rendőrkapitányként. Sokrétű és bőséges feladta lesz. A legnagyobb problémát a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül a betöréses lopások száma elég magas, a felderítési mutató pedig alacsony. Ezeken javítani kell.

 

Érczhegyi Lajos (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy tesznek-e az ellen, hogy az M7-ről 7,5 t nagyobb tehergépkocsik ne hajtsanak be a városba, az amúgy is rossz érdi utakat még rosszabbá teszik.

 

Dr. Öveges Kristóf: Súlykorlátozás egyrészt alakosság nyugalma miatt, illetve az utak színvonala miatt szokták elrendelni. Rendszeresek az ellenőrzések. A tavasz beálltával 2 db motorkerékpárt is üzembe helyeztek a Közlekedésrendészeti munkatársak.

 

Polgár Pál (lakossági érdeklődő): A Mecseki utcát a kamionok teljesen feltörték és arra használják az utcát – mert nincs nagyon ellenőrzés, hogy végig száguldanak rajta. A motorkerékpárosok pedig éjszakai versenyeket rendeznek rajta. Érden a bűncselekmények nagy száma egyes családokhoz köthető.

 

Füredy László (tag): A rendőrség épületének bővítése felől érdeklődik.

 

Dr. Öveges Kristóf: Telekkialakításról volt szó tudomása szerint. Több helyszín is felmerült a rendőrség új épületével kapcsolatban, nem a helyszín kiválasztásával van a gond, hanem a felépítésére szánt pénz nincs meg.

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): A jó idő beköszöntével a vagyon elleni bűncselekmények száma az alkalmi lopással elkövetett bűncselekmények száma nőtt meg. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. A Folyondár utca – Szövő utca sarkán forgalomlassító tábla, vagy valamilyen figyelmezetés kellene, hogy lassítani kell, mert nem belátható az útszakasz.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a polgárőrség a rendőrséggel együttműködik. A Mecseki utca környékét tették rendbe az elmúlt napokban. A Cigány Tanács valóban dolgozni szeretne, és ez látszik is. A csatornázással kapcsolatban elmondja, hogy biztonsági szempontból részt fognak venni arra valamilyen pénzügyi fedezetet kell találni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

 

Simó Károly: Az önkormányzat a lehetőségeket összegyűjti, hogy miket szeretne megvalósítani. A csatornázási program a legfontosabb beruházás jelenleg a városban. A szennyvíztisztító telep építése már megkezdődött. Az érdi intézményrendszer átszervezésre szorul. A helyi gazdaságot fel kell lendíteni. Helyi gazdaságfejlesztő programot szeretnének kidolgozni. 2014-től újabb Európai Uniós pályázati források lesznek, amire fel kellene készülni, minél több terv legyen.

 

Polgár Pál: Kérdezi, hogy a lakosságot értesíteni fogják-e, hogy mikor melyik utca szakasz kerül sorra.

 

Simó Károly: Amint lezárul a közbeszerzés és megvan a kivitelező, ő fogja megadni az ütemet. Az ütemezést nyilvánosságra fogják hozni a honlapon, újságban, illetve lakossági főrumokon.

 

Fülöp Sándorné: Szerinte a csatornázásnál fokozott ellenőrzést kellene tartani az aktuális munkaterületen. Ha nem lesz sűrű járőrözés, akkor abból probléma lesz.

 

Földes Ferencné (tag): Megjegyzi, hogy a város a gázbevezetést, akkor is feltúrták a várost és azt is megoldották – most is meg fogják.

 

Érczhegyi Lajos: Tetszik neki a gazdasági program. A Szövő utcában általában mélyebben vannak az ingatlanok, mint az útburkolat.  Alacsonyabban vannak a Szövő utcánál, járda nincs és ezért a páros oldalról az irányukba folyik a csapadékvíz. Nehezményezte, hogy azt írták az önkormányzat felé, hogy a lakók az általuk készített esővíz elvezetésére szánt mélyedést (szikkasztó akna) betemették.

A víz a kerítés alatt folyt be hozzájuk, ezt fel kellett tárni és a tömíttetést meg kellett csináltatni. Felvettek egy jegyzőkönyvet, vállalták a ráfordítandó összeg megelőlegezését, szakvéleményt kértek. A biztosító által megállapított kárt elfogadták, ki is fizették nekik, kérdezi, hogy a szakvéleményért fizetett díjat ki fogja megtéríteni nekik.

 

Kluták József László (ÉKFI vezetője): A Szövő utcában megcsinálják, ha arra az önkormányzat megrendelést ad arra, önhatalmúlag nem cselekednek. A Szövő utcában a kiviteli tervekbe be volt tervezve szikkasztó árkok építése és ezeknek az építése már el is kezdődött.

 

 

A településrészi önkormányzat (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadásra javasolja Érd Megyei Jogú Város gazdasági programját.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közterületek elnevezésére

 

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy ezek általában technikai jellegű változások és átvezetések. Az érintett lakosok a változásról értesítést fognak kapni és azzal az Okmányirodában ingyenesen kicserélik a lakcím kártyájukat.

 

A településrészi önkormányzat (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadásra javasolja a közterületek elnevezését.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

 

 

Kluták József László: A temetőben a ravatalozót teljesen felújították a tavalyi évben. A temető lassan betelik, 2 – 3 éven belül nem fogják tudni hova temetni a halottakat. A képviselői kereteket 2011-ben csak vízelvezetésre lehet majd felhasználni. A lakosok feladata – önkormányzati rendelet van róla, hogy a kerítéstől számított 5 méteren belül a terület rendben tartása.

Macsotay Tibor: Szerinte ezt a médiában is hangsúlyozni kellene, illetve újból megjelentetni.

Fülöp Sándorné: Szerinte is az Érdi Újságban meg kellene jelentetni, felhívni a lakosok figyelmét.

Dorogi Klára (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy mi a teendő az olyan telek tulajdonosokkal, akik nem laknak ott, elhanyagolják a területüket.

 

Fülöp Sándorné: Be kell jelenteni az önkormányzatnál.

 

Kluták József László: Az önkormányzat felszólítja a rendben tartásra, ha nem teszi meg, akkor elrendeli a kényszerkaszálást, amit kiszámláz a tulajdonosnak.

 

Kluták József László: Elmondja, hogy a tavalyi évben a két választókerületben milyen munkákat végeztek el:

 

XIII. Választókerület – Miskolczi Katalin

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből az Szászrégen téri Bóbita játszótér bővítése, pihenőpark kialakítása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Lőcsei út, Késmárki utca, Bihari utca, Bakonyi utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit.  Kézi erővel rendszeres a Lőcsei úti kétoldali burkolt árok tisztántartása és takarítása. Gépi és kézi erővel takarítják a Brassói utcai árkot is. A kerületben folyamatos a zöld területek kaszálása, gondozása, kiemelt figyelmet fordítva a Lőcsei útra. A mart aszfaltos utak gréderezéssel és a gödrök mart aszfalttal való feltöltéssel, hengerezéssel lettek javítva.

Visszatérő probléma a Hargitai u. Kalotaszegi u. állapota, amelyeken a nagy forgalom miatt többször kellett javításokat végezni. A kezelésükben lévő, Szászrégen téri Bóbita játszótér karbantartását és üzemeltetését folyamatosan végzik. Felújításra került a Füzérvári u.- Torockói u. kereszteződésében lévő díszkút.

 

XVI. Választókerület – Szabó Béla

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Fűtő utcai vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Esztergályos utca, Fuvaros utca, Burkoló utca, Aszfaltozó utca, Műszerész utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. A murvás és mart aszfaltos utcák gréderezéssel, hengerezéssel javították az utak felületét, szükség szerint anyagpótlás történt mart aszfalt felhasználásával, tömörítéssel. Mart aszfaltos utcáknál a keletkezett gödrök és kátyúk mart aszfaltos pótlással és tömörítéssel lettek javítva. A javítások a tavaszi és őszi időszakban lettek elvégezve. A kerületben csak egy vízelvezető árok van a Fűtő utcában, amelyet egy alkalommal tisztítottak ki. Az Iparos út kiemelt szegélyes szakaszán heti egy alkalommal végezték a kiemelt szegély mentén gépi útsöprést és tisztítást. Tavasztól őszig folyamatos a fő közlekedési utak mentén a zöld területek gondozása, kaszálása. Nagy feladat továbbá a nagyszámú önkormányzati ingatlan kaszálása, amelyet négy alkalommal végeztünk. Rendszeresen takarítják és gondozzák a volt úttörőtábor területét. Sajnos a választókerület határai nagyon fertőzöttek illegális hulladéklerakókkal. Ezek nagy része nem a város határain belül, hanem Sóskút és Biatorbágy területén vannak. Az időszakonkénti takarítások és szállítások nem oldják meg a területek tisztántartását.

 

Fülöp Sándorné: Szerinte a közhasznú foglalkoztatásra a 10 főt nagyon kevésnek tartja. A Kalotaszegi út lenti vége megint járhatatlan.

 

Kluták József László: Eleinte azt mondták, hogy majd százával lesznek közhasznú munkások – 10 fő egy statisztikai létszám. Idén 50 főre adták le az igényüket, jelenleg 2 fő dolgozik ilyen minőségben.

 

Földes Ferencné: Kérdezi, hogy a Selmeci utca gréderezésére mikor kerül sor.

 

Kluták József László: Már megtörtént a Selmeci utca gréderezése.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy a Tárnoki út és a Könyves Kálmán út sarkán lévő kistemetőt lekaszálják-e. Megköszöni, hogy az Ercsi úti temető rendezett.

 

Kluták József László: Igen, le fogják, de vannak, amik elsőbbséget élveznek.

 

Macsotay Tibor: Megköszöni az ÉKFI munkáját.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Fülöp Sándorné: A május 21-ei Föld napjával kapcsolatos szemétszedés a Tárnoki úti kiserdőben és a Darukezelő utcai területen lesz  A találkozó 09:00 órakor a Tárnoki úti kiserdőben lesz. Javasolja, hogy a legközelebbi Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat ülésére hívják meg a Cigány Tanács vezetőjét.

 

Dorogi Klára: A Kövező utcában az alacsonyabban fekvő pincék tele vannak vízzel.

 

Simó Károly: Nem az esőzés miatt van. A bor nevű utcákban, illetve azon a teületen a források újból megjelentek. A szivattyúzással csak nagyobb problémát okoznak. A megoldás hatalmas összegekbe kerül, mert azt  kellene kideríteni, hogy honnan jön a víz és meg lehet-e egyáltalán állítani. 

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria