erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. június 14.
2012.02.15. szerda 10:40

EMLÉKEZTETŐ

 

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

Az ülés helye:Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2011. június 14. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Az Érdi Cigány Tanács bemutatkozása

4.) Az Iparos u. 48 – 50. szám alatti terület felszíni vízelvezetése

5.) Tájékoztató a 2011. június 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

6.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6  igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt hónapban nagy volt a nyugalom a körzetben és 4 db dolog elleni erőszakkal elkövetett betörés volt, ebből is csak 1 volt klasszikus betörés, 3 esetben pedig a gázórát és a hozzátartozó csöveket vitték el – egyre több ilyen eset fordul elő a városban.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy tovább folytatódott az iskolák ellenőrzése és a Bem téren a közlekedés biztosítása. Az Érdi Cigány Tanáccsal jó a polgárőrség kapcsolata.

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Az Érdi Cigány Tanács bemutatkozása

 

Száva Lajos (Érdi Cigány Tanács elnöke): Elmondja, hogy megpróbálnak mindent megtenni, hogy rend legyen a városban. Ha az iskolában gond van valakivel, akkor odamennek és megpróbálják megoldani.

 

Rafael Attila (Érdi Cigány Tanács alelnöke): Az iskolákból szokták az igazgatók hívni őket és a problémás ügyekben elmennek, hogy személyesen próbálják megoldani a problémát. A tanárokat meg kell tisztelnie a gyerekeknek, a pedagógusok arra vannak, hogy tanítsák a gyerekeket. Nem szabad megengedni, hogy elszabaduljanak az indulatok. Vannak jó gyerekek, de sajnos vannak rossz szülők és a gyerek, amit otthon lát, azt próbálja utánozni. Egy fórumot szeretnének tartani.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy mi indította el az Érdi Cigány Tanácsot, hogy megalakuljon, illetve hogy miben tudnak segíteni a környezetben, a társadalomban. Csak összefogással lehet előre jutni.

 

Rafael Attila: A beilleszkedésben szeretnének segíteni. A gyerekek tanulják meg a rendet és a fegyelmet. Ha valakivel szemben probléma merül fel, akkor nyugodtan hívják őket, vagy a polgárőrséget. A Zólyom utcában és a Visegrádi utcában sikerült rendet teremteniük és ez jó ajánlólevél.

 

Fülöp Sándorné: A szemétgyűjtést kellene minimalizálni, ne gyűjtsék a szemetet, tegyenek rendet a házuk táján.

 

Rafael Attila: A Zólyom utca és Visegrádi utca végébe kértek konténert, hogy ne égessék el a szemetet, minimum 2 konténer kellene, hogy az ottani szeméttől megszabaduljanak.

 

Fülöp Sándorné: A városnak nincs pénze. Ha most konténereket helyeznének oda és elvinnék, de fél év múlva megint összegyűlne a szemét, akkor nem érnének el vele semmit.

 

Rafael Attila: Oda kell figyelni, hogy ne gyűljön össze újra a szemét.

 

Fülöp Sándorné: Az ÉrdKom Kft. udvarába be lehet vinni a szemetet a hulladékudvarba és ott átveszik, ha ezt meg tudják tenni a vassal, akkor ezt is meg lehet tenni.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Iparos u. 48 – 50. szám alatti terület felszíni vízelvezetése

 

Szabó Béla: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot akkor kellene megbeszélni, miután a képviselői keretek felszabadításra kerülnek, mert a képviselői kereteket 2011-ben csak vízelvezetésre lehet majd felhasználni.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. június 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: A „Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/1992. (II. 7.) ÖK számú rendelet módosítására”-t tartja fontosnak megemlíteni. A Volán 6,7 %-os növelést indítványoz. Az emelést vagy elfogadja az önkormányzat, vagy pedig nem emelnek árat és a különbözetet kifizeti az önkormányzat a Volánnak. A rendelet-módosítást igényel rendeletünk 7. § (4) bekezdése, amely az érvényes bérlet utólagos – 48 órán, illetve 2 napon belüli – bemutatása esetén 20,- Ft bérletbemutatási díj fizetését írja elő és ezt javasolják 1.000,- Ft-ra emelni.

 

Macsotay Tibor: Kérdezi, hogy évente hányszor fordul elő, hogy otthon hagyják a bérletüket az emberek. Szerinte 14 éves kor alatt nem kellene 1.000,- Ft-ot fizetni a bérletbemutatáskor. Nem ezzel érhetik el a kívánt hatást, ne szankcionálják a 14 év alatti iskolás gyerekeket.

 

Fülöp Sándorné: Felteszi szavazásra az eredeti rendeletmódosítást.

 

A településrészi önkormányzat a rendeletmódosítást (6 nem szavazattal) egyhangúlag elutasította.

Fülöp Sándorné: Felteszi szavazásra a módosított rendeletmódosítást, hogy érvényes bérlet utólagos – 48 órán, illetve 2 napon belüli – bemutatása esetén 1.000,- Ft bérletbemutatási díj fizetését írja elő – kivéve a 14 év alatti gyerekek részére.

 

A településrészi önkormányzat a módosított rendeletmódosítást (6  igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Fülöp Sándorné: Az április28-ai Közgyűlésen az Egyebek napirendi pontban feltett kérdésére az alábbi választ kapta: hivatalból eljárás indult az Érd 1/3 hrsz-ú ingatlanon felhalmazott hulladékkal kapcsolatban. További információt a jelenleg folymatban lévő ügyről nem tudnak adni.

 

Szabó Béla: Hatósági ügyről van szó és ezért menet közbe nem adnak felvilágosítást, majd az eredményt fogják megtudni.

 

Fülöp Sándorné: A május 26-ai Közgyűlésen az Egyebek napirendi pontban feltett kérdésére az alábbi választ kapta: A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelői feladatul kapták a Polgármester Úr részéről, hogy napi járőrözésük során fordítsanak különös figyelmet a közterületek tisztán tartottságára, különös tekintettel az árkok kitisztítására, illetve az ingatlanok előtti területeken a fű lenyírására. A felügyelők, ahol tehetik személyesen szólítják fel az ingatlan tulajdonosokat a mulasztásokra, vagy felszólításokat és a melléjük csatolt rendeletkivonatot bedobnak be a postaládákba. Azokon az ingatlanokon, ahol feltehetőleg huzamosabb ideje senki nem tartózkodik, a lakcímnyilvántartó adatai alapján felszólító levél kerül megküldésre. 72 óra elteltével visszaellenőrzik a területüket, és amennyiben nem történt változás megteszik a megfelelő intézkedéseket.

 

A közterület felügyelők, amennyiben észlelik, hogy az ingatlanon belül is rendeletet sértő probléma merül fel (szemét, parlagfű, stb.), akkor arról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet átadnak a Hivatal erre illetékes Irodájának (Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Lakosság-szolgálati Iroda).

 

A postaládákba az alábbi tájékoztatást dobják be a felügyelők:

 

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

 

     Mindannyiunk közös célja városunk közterületeinek tisztántartása, az utcák rendezettségének, esztétikai képének javítása. Ezek közé tartozik az ingatlanok előtti területen történő fűnyírás is, mely rendelet által előírt kötelessége a tulajdonosnak.

 

A 23/2005. (VII.01.) ÖK. számú rendelete az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

        27. § (1)        Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a)1 az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától számított 5 méteren belül a teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről;

c)1 a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, amennyiben az, az ingatlan határától számított 5 méteren belül található;

d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

 

Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján, amennyiben szükséges, végezzék el a szükséges rendezési feladatokat.

Érd MJV Jegyzője

 

 

Érczhegyi Lajos (lakossági érdeklődő): A Szövő utcában sok murva folyik le, amikor esik az eső.

Glausius László (lakossági érdeklődő): A Törökbálinit úton ksigyrekkel nem lehet átmenni. A budapesti buszsávval kapcsolatban elmondja, hogy nagyon zavarja, mert a parkvárosi buszok 90 %-a az Egér úton megy és ez az életüket nem könnyítette meg, sőt nagyon megnehezítette. A menetidő majdnem megháromszorozódott.

 

Tóth Józsefné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy mi van a Kövező utcai árokkal kapcsolatban, mert erre tavaly kaptak egy ígéretet, hogy a fagyok után megcsinálják.

 

Szabó Béla: A képviselői keretek felszabadítására várnak. A Kövező utcában a rétegvízzel van probléma.

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria